Економічна діагностика конкурентоспроможного потенціалу промислового підприємства. Принципи і процедура діагностики конкурентоспроможного потенціалу промислового підприємства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Розрахунок інноваційного потенціалу проводиться по формулі:

                                                            (1.3)

де Уизi – оцінка зростання рівня параметра i-й продукції по інноваційному заділу, якщо Уизi менше або рівний нулю, то приймається = 0;

Si – ступінь готовності до впровадження інноваційного заділу i-й продукції;

d – питома вага i-ой продукції в об'ємі продажів підприємства;

n – кількість видів продукції, що випускається.

Оцінка зростання рівня параметрів інноваційних характеристик продукції проводиться на підставі прямих кількісних розрахунків або експертно. Вибір методу залежить від складності продукції, що випускається, кількості оцінюваних параметрів і виду параметра.

Інноваційний потенціал розраховується по двох базах порівняння: перша – фактичний об'єм продажів, друга – прогнозований об'єм продажів після освоєння інноваційного заділу.

Оцінка фінансового потенціалу створюючого конкурентоспроможний потенціал промислового підприємства може бути проведена на основі розрахунку рівня фінансовоозброєності праці. Передбачається, що чим вище фінансовоозброєності  праці, тим більше у підприємства можливостей укріпити конкурентний потенціал підприємства. Показник фінансовоозброєності праці є відношення об'єму фінансових ресурсів до чисельності виробничий-промислового персоналу.

                                             (1.4)

де ОС – величина оборотних коштів; НІ – нарахований знос;

ИН –инвестиційні накопичення;

Ч – чисельність тих, що працюють.

Маркетинговий потенціал, створюючий КППП, може бути охарактеризований продуктивністю роботи маркетингових служб підприємства, яка оцінюється достовірністю досліджень і рекомендацій, проведених цими службами.

Критерієм достовірності є збіг прогнозних маркетингових оцінок по завоюванню ринку продажів і фактичному об'єму реалізації продукції:

                                                                                        (1.5)

де Рф – фактична частка підприємства на ринку;

Рпрог – прогноз частки підприємства на ринку, підготовлений маркетинговою службою.

Якщо розрахунковий показник близький або більше 1, то це означає, що підприємство має в своєму розпорядженні кваліфіковану, ефективну маркетингову службу, що має достатньо високий потенціал. У випадку, якщо показник істотно менше 1, то робота маркетингової служби неефективна, це негативно позначається на рівні конкурентоспроможності підприємства, унаслідок нераціонального використання ресурсів підприємства, отримання фінансових результатів нижче очікуваних.

Управлінський потенціал, створюючий КППП, характеризується ефективністю роботи управлінської команди. Підсумковим показником роботи управлінської команди, на нашу думку, є показники темпів зростання об'єму виробництва продукції підприємства як позитивні, так і негативні. Порівняння проводиться по відношенню до середньогалузевихпоказників або показників групи аналізованих підприємств, що є конкурентами на ринку. Причому, перевищення темпів зростання або повільніше їх зниження в порівнянні з галузевими показниками є позитивною характеристикою. Зворотне співвідношення – негативною характеристикою.

                                                         (1.6)

де tпp – темпи зростання об'ємів виробництва підприємства;

toт – середньогалузеві темпи зростання об'ємів виробництва підприємств-конкурентів (група підприємств визначається залежно від цілей аналізу).

Характеристикою мотиваційного потенціалу, створюючого конкурентоспроможний потенціал промислового підприємства, може бути продуктивність праці тих, що працюють. Причому, в даній ситуації продуктивність праці що працюють пропонується розраховувати не традиційним способом, а як відношення фактичного доходу досліджуваного підприємства на того, що одного працює до середньогалузеві величини.

                                                                             (1.7)

де М перед – фактичний дохід підприємства на того, що одного працює;

М отр – середньогалузевий дохід на того, що одного працює.

                                                                            (1.8)

де Дф – фактичний дохід підприємства; Ч – чисельність тих, що працюють

                                                  (1.9)

де dj – питома вага j-ro підприємства в галузі по продукції, що реалізовується;

Дфj – фактичний дохід j-ro підприємства на того, що одного працює.

Комунікаційний потенціал характеризується оснащеністю працівників підприємства сучасними, високоякісними засобами комунікацій. Загальновідомо, що конкурентні позиції підприємства будуть більш

Похожие материалы

Информация о работе