Узагальнюючий аналіз ринкового стану господарюючого суб’єкту. Загальна інформація про підприємство. Організаційна структура управління підприємством, страница 2

КП “” є одним з найбільших будівельних підприємств міста Харкова, які займаються будівництвом та ремонтом доріг.

КП “” має в майні основні фонди, які оцінюються на загальну суму, близьку до 71 млн. грн., в тому числі:

1)  будинки, споруди та передавальні пристрої на 53 млн. грн.

2)  приватний парк автомобілів, будівельних машин та механізмів на 17 млн. грн.

Загальна чисельність персоналу КП „” нараховує близько 400 осіб.

За останні три роки комунальне підприємство “” засвоювало нові технології.

Фінансування будівництва здійснюється в основному за рахунок державного бюджетного асигнування.

Якість будівельних робіт відмічено почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Знаком “Вища проба” Асоціації ділових кругів України.


 


Рисунок 2.1 - Організаційна структура підприємства КП “”


2.1.2 Техніко-економічні показники діяльності КП „”

Масштаби КП "ШРБ" характеризує чисельність персоналу, вартість основних фондів, стан підприємства за період, що аналізується, за основними показниками.

Усі техніко-економічні показники діяльності КП „” представлені в таблиці 2.1.

З таблиці 2.1 видно, що обсяг робіт виконаних КП „” постійно збільшується і ми бачимо, що з 2004 по 2006 підприємство суттєво збільшило обсяг виробництва, приблизно в 2,8 рази у порівнянні 2006 з 2004 роком, але в 2005 році темпи приросту виробництва суттєво знизились, але ріст не зупинився. Це може бути пов’язано з різними факторами. Але найголовніший це зменшення фінансування підприємства.

Таблиця 2.1 - Результати діяльності КП „”

Показники

Одиниці виміру

2004 рік

2006 рік

Темпи росту, %

Темпи приросту, %

1. Виручка від реалізації

тис грн.

4894,5

7713,8

157,60

57,60

2. ПДВ

тис грн.

815,7

1285,7

157,62

57,62

3. Чистий дохід

тис грн.

4078,8

6428,1

157,60

57,60

4. Собівартість

тис грн.

4043,6

6140

151,84

51,84

2005 рік

Темпи росту, %

Темпи приросту, %

2006 рік

Темпи росту, %

Темпи приросту, %

13684,3

177,40

77,40

15755,8

115,14

15,14

2280,7

177,39

77,39

2626

115,14

15,14

11403,6

177,40

77,40

13129,8

115,14

15,14

11879,4

193,48

93,48

14669,4

123,49

23,49

Також ми можемо проаналізувати демографію підприємства (таблиця 2.2), де ми бачимо зріст кількості працівників у 2005 році (прийнято 267 працівників), але при цьому середня заробітна плата одного працівника впала на 110 гривень, це можна пояснити наймом працівників, потребуючих низької оплати праці, при цьому річний фонд оплати праці виріс в 2,66 рази (або на 1938,3 тис. грн.), що в 1,2 рази менше кількості найнятих осіб (3,07 на 2,66).

Таблиця 2.2 - Демографія підприємства

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

129

396

378

Фонд оплати праці, тис. грн.

1169,30

3107,60

3956,90

Середня заробітна плата, тис. грн.

0,76

0,65

0,87

Отже, ми бачимо основну динаміку розвитку підприємства, але це не всі фактори розвитку підприємства, тому ми переходимо до наступного розділу диплому „Аналізу фінансово-господарської діяльності КП „”, де будуть розглянуті більш детально всі показники роботи підприємства.