Перелік екзаменаційних питань до курсу «Методи проектування енергорушійних систем космічних літальних апаратів» (частина 1)

Страницы работы

Содержание работы

Перелік екзаменаційних питань до курсу

«Методи проектування енергорушійних систем космічних літальних апаратів» (частина 1)

Іспит за фахом 8.100102 (семестр 9)

1.  Загальні визначення. Супутники та міжпланетні космічні апарати. Космічний апарат (КА). Штучний супутник (Землі, Місяця, Венери, …)

2.  Класифікація автоматичних штучних супутників Землі (ШСЗ) за призначенням, задачами, що виконуються, умовами роботи на орбіті.

3.  Приклади автоматичних КА на орбіті Землі – ШСЗ; приклади автоматичних КА, що виконують міжпланетні польоти; пілотовані навколоземні КА; пілотовані міжпланетні КА.

4.  Склад КА. Основні системи КА. Матеріали, що витрачаються. Головні задачі та основні режими орієнтації та стабілізації.

5.  Вимоги до компоновочних схем КА та їх характеристик.

6.  Приклади виконання компоновок КА різних типів: автоматичних навколоземних; автоматичних міжпланетних; пілотованих навколоземних (транспортних одноразових, транспортних багаторазових, орбітальних космічних станцій – ОКС).

7.  Приклади устрою автоматичних КА різних типів та призначення. Особливості конструкції та основні системи автоматичних ШСЗ (зв’язку, метеорологічних, тощо).

8.  Особливості конструкції КА дистанційного зондування поверхні Землі (навігаційних, геодезичних, геофізичних та океанографічних).

9.  Устрій та особливості конструкцій деяких міжпланетних автоматичних КА.

10.  Устрій деяких українських КА (Січ-1, Січ-2, АУОС СМ, Либідь, Мікро-супутник, тощо).

11.  Устрій деяких ОКС та транспортних космічних кораблів (Скайлеб, Салют-7, Мир-1, МКС, «Шатл», «Буран», тощо).

12.  Забезпечення теплового режиму космічних апаратів. Зовнішній теплообмін КА.

13.  Типи конструкцій оболонок КА. Металічні та неметалеві, що застосовуються у конструкції. Система охолодження та термостабілізації КА.

14.  Рівняння теплового балансу КА та панелей фотоелектричної батареї.

15.  Розрахунок рівновагової температури КА.

16.  Забезпечення заданих температур у КА та принципи терморегулювання. Газове середовище у герметичних відсіках. Негерметичні відсіки.

17.  Розміщення космічного апарату на ракеті-носії. Особливості силової схеми та компоновки КА на ракеті-носії. Забезпечення теплових та інших параметрів при виведені КА.

18.  Класифікація системи енергозабезпечення КА різних типів та призначення. Узагальнена схема СЕЗ. Поняття про логіку роботи та логіку взаємодії бортових систем.

19.  Узагальнена схема СЕЗ: джерела енергії, перетворювачі, пристрої скидання тепла. Основна структура схеми СЕЗ з різними джерелами та перетворювачами енергії.

20.  Принципи та схеми розміщення на КА енергетичної установки на основі фотоелектричних та хімічних батарей, енергетичних установок інших типів.

21.  Графіки електроспоживання спеціальних приладів і власного устаткування КА.

22.  Графіки електроспоживання корисного навантаження КА. Узгодження режимів роботи генератора електричної енергії та накопичувача при забезпечені графіка електроживлення КА.

23.  Рушійні установки КА. Основні типи РУ, функції, що використовуються на КА. Принципи розміщення та особливості компоновки РУ на КА.

24.  Система внутрішнього терморегулювання КА. Компоновка апаратури регулювання та цільової апаратури КА. Компоновка хімічних батарей.

25.  Типи орбіт КА. Класифікація орбітальних автоматичних КА по типам орбіт.

26.  Основні параметри орбіт ШКЗ.

27.  Концепція малих автоматичних КА типу «Мікросупутник». Класифікація малих автоматичних КА. Прилади малих КА.

28.  Класифікація ракет-носіїв для запуску КА. Приклади ракет-носіїв різних стран.

29.  Оцінки основних параметрів СЕЗ КА на початку проектування: площа СБ, ємкість АК, схемні параметри, тощо.

К. В. Безручко

Похожие материалы

Информация о работе