Розрахунок центробіжного насосу Н1

Страницы работы

Содержание работы

 Розрахунок центробіжного насосу Н1

Даний насос застосовується для перекачування олії з баків до обладнання, яке знаходиться на другому поверсі.

Початкові дані розрахунку:

Об’ємна подача насосу, м3/год                                                Qv= 1,6

Кінематична в’язкість соняшникової олії в

інтервалі температур 20-600С, м2/с                                         n=30,4×10-6

Густина соняшникової олії, кг/м3                                            r= 911

Діаметр всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів визначається по заданій об’ємній подачі насосу та рекомендованій швидкості руху рідини у трубопроводі:

d = 0,0188ÖQv1w                                        (4.    )

Внутрішній та зовнішній діаметри всмоктуючого та нагнітаючого трубопроводів визначається:

dBC = 0,0188Ö 1,6/0,8 = 0,034 м

dнаг = 0,0188Ö 1,6/1,5 = 0,019 м

За асортиментом сталевих труб підбирають всмоктуючий та нагнітаючий трубопроводи наступних розмірів: зовнішній діаметр DВС =0,058 мм,  Dнаг=0,046 мм; внутрішні діаметри dВС  =0,05 мм, dнаг =0,038 мм.

Визначаємо гідродинамічний режим руху рідини у трубопроводі:

Для всмоктуючого трубопровода:

Re = wd/n                                                              (4.   )

Reвc = wвсdвс/n = 0,8 ×0,034/58 ×10-6 = 468,9 < 2300, режим ламінарний

Для нагнітаючого трубопровода:

Reн = wнdн/n = 1,5×0,019/58 ×10-6 =491,4 < 2300 режим ламінарний

Напір насосу. Розрахунок необхідного напору розраховують за рівнянням:

hn =[l(l / d) + SxM] ×w2/2q                              (4.   )

Для ламінарного режиму коефіцієент тертя Re < 2300 

l = 64/ Re                  

lBC = 64 /468,9 = 0,14

lнаг = 64 / 491,4 = 0,13

Визначаємо суму місцевих опорів Sx

Для всмоктуючої лінії:

-вентіль прямоточний для d= 0,05 м                           x1=0,6

-вхід в трубу                                                                   x2=0,5

Сума місцевих опорів на всмоктуючій лінії:

Sx = x1 + x2 =0,5 + 0,6 =1,1                               (4.   )

hвс =[0,14(10/0,05)+1,1]×0,82/2×9,81= 0,94 м

Для нагнітаючої лінії:

-вентіль прямоточний для dнаг=0,038                  x1 = 0,95

-коліно з кутом 900С                                            x2 = 1,77

-вихід труби                                                          x3 = 1

Сума коефіцієнтів місцевих опорів в нагнітаючій лінії

Sx = 4x1 +4x2+ x3 =4×0,95+4×1,77+1=11,88м                       (4.   )

Втрати напору у нагнітаючому трубопроводі:

hнаг =[0,13(10/0,036)+11,88]× 1,52/2×9,81=5,5 м

Потребуємий напір насоса визначають:

Н = Нп + hвс + hнаг =10 +0,94 + 5,5 = 16,44 м

Потужність електродвигуна складає:

N =QvH×r×K3/(102×kн×kn) =1,2×16,44×911×1,25/(102×0,65×1×3600)= 0,1 кВт.

Встановлюємо, що заданій подачі і напрузі більш за все відповідає центробіжний насос марки Х8/18 з електродвигуном АО2-31-3.

Технічна характеристика

Продуктивність Q, м3/год                                                        -6,0

Напір стовпчика рідини Н, м                                                   -11,0

Коефіцієнт корисної дії насоса, hн                                          -0,4

Потужність електродвигуна насоса Nн, кВт                           -3

Коефіцієнт користної дії двигуна hдов                                     -0,82

Частота обертів вала п1, с-1                                                       -48,3

Похожие материалы

Информация о работе