Оцінка навантаження на грунтово-рослиннийшар

Страницы работы

Содержание работы

4.3 Оцінка навантаження на грунтово-рослиннийшар.

Оцінка навантаження на територію, що досліджується,проводиться по азоту,який міститься в викидах ЗАТ «Харківський велосипедный завод».

Оріентовне навантаження на територію, яка створює за рахунок викидів джерела забруднення атмосфери, може бути проведена по формулі:

P = CB *  Vt * K, кг/км2*доб., де :    Р – оріентовне (сумарне) навантаження на територію, кг/км2*доб.;

СВ – сумарний вміст елементу в приземному шарі атмосфери на межі нормативної санітарно-захисної зони (без урахування фонової концентрації на посту спостереження).

На основі розрахунків,виконаних по методиці ОНД-86(див.таблицю 2.3 розділ 2.1.)

СВ NO2=0.0345мг/м3

Vt – критична швидкість випадання елементу на поверхність землі, Vt = 0,125 см/с;

К – коефіціент пропорційності між одиницями вимірення,   К = 864.

Перерахунок  діоксиду азота на азот проводиться з урахуванням   атомної маси елементу. Для азоту вона становить- 14.

NO2: 0,0345          - 46             X(N) = 0,0105 мг/м3

X(N)           - 14

Розрахунок  сумарного навантаження азоту на грунт:

PN = 0,0105 * 0,125 * 864 = 1.164 кг/км2*доб.=0,425 т/км2/год.

Відносне навантаження визначається відношенням  сумарного  навантаження до критичного навантаження.   КN=                   

Критичне навантаження по азоту на грунтово-раслинний шар приймається :      

Pкр N=1 т/км2*рік.

Розрахунок навантаження по азоту на грунтово-рослинний шар в умовних одиницях:

КN =  =0.425 у.е

Перевищення величини навантаження на грунтово-рослинний шар немає.

Оріентовна оцінка навантаження на грунтово-рослинний шар ( Р ) від твердофазних викидів промислового підприємства визначається по формулі:

P=  , кг/км2доб.

Де: Q – річний викид i-того компоненту,що викидається з самого потужного джерела, т/рік;

α – коефіціент, характеризуючий осідання компоненту в зоні впливу джерела викидів ; α=0,4

К – безрозмірний коефіціент, рівний 2,76;

R – радіус зони впливу промислового підприємства, рівний 0,1 км.

Мпилу=0,267332 т/рік.

Р=  =9,4кг/км2доб.

Визначаєм відношення величини пилового навантаження до величини фонового навантаження регіону по формулі:

Кп                              

Фонове пилове навантаження для Харківської області становить 20кг/км2 доб.

Показник пилового навантаження становить:   Кп =0,47

Похожие материалы

Информация о работе