Правила техніки безпеки

Страницы работы

Содержание работы

Правила техніки безпеки

Основними причинами враження електричним струмом при технічному обслуговуванні та ремонті електронної медичної апаратури являються:

1.  Випадкове доторкання без захисних засобів, або небезпечне наближення до струмоведучих частин, котрі знаходяться під напругою.

2.  Дотик до струмоведучих неметалевих частин електронного медичного обладнання, які виявились під напругою внаслідок пошкодження ізоляційних або захисних пристроїв.

3.  Порушення правил технічної експлуатації електроустановок та правил техніки безпеки.

Електричний струм, проходячи через живий організм чинить теплову, хімічну та біологічну дію. Результат враження електричним струмом залежить від різних факторів, основними з яких являються:

·  шлях протікання струму через організм людини;

·  час його дії;

·  величина струму;

·  вид струму;

·  його частоти;

·  зовнішнє середовище;

·  індивідуальне властивості організму.

Найбільш небезпечним є поздовжній шлях протікання струму через тіло людини, м’язи грудної клітини. Чим більша по часу тривалість проходження струму крізь організм людини, тим важче наслідки, частіше ймовірність смерті.

Для зменшення величини струму, який протікає через організм при дотику до струмоведучих частин електроустановок, які знаходяться під напругою, необхідно штучно збільшити сумарний опір організму людини за допомогою ізолюючих захисних засобів.

Ремонт електронної медичної апаратури повинні виконуватись при відключенні від мережі апарату (зміна запобіжників, радіоелементів та монтаж в схемі апарату, підключення блоків, розбирання апарату).

Забороняється ремонтувати електронну медичну апаратуру під час її роботи. При регулюванні електронної медичної техніки, яка знаходиться під напругою, для забезпечення безпечності проведення робіт необхідно виконувати слідуючи заходи:

·  струмоведучі частини, які знаходяться під напругою, повинні бути розташовані перед регулювальником або тільки з одного боку;

·  організувати постійний нагляд за регулювальником підчас проведення роботи;

·  регулювальник повинен користуватись справними ізольованими інструментами та засобами.

Регулювання електронної медичної техніки, яка знаходиться під напругою, повинна проводитись особою, яка має достатньо високу робітничу кваліфікацію та кваліфікаційну групу по техніці безпеки: не нижче четвертої при роботі з апаратурою, напруга якої вище 1000 В і не нижче третьої при роботі з апаратурою до 1000 В під наглядом другого лиця, яке володіє безпечними прийомами звільнення потерпілого від дії електричного струму та правилами надання першої медичної допомоги особам, які потрапили під дію електричного струму.

До початку регулювання електронної медичної техніки необхідно перевірити наявність і дієздатність інструменту та захисних засобів:

1.  Електропаяльників – на відсутність замикання на корпусі.

2.  Наявність інструменту з ізольованими рукоятками та стан їх ізоляції.

3.  Діелектричні рукавички на відсутність проколів і наявність тавра, яке засвідчує їх пригідність.

4.  Відсутність механічних пошкоджень і строк гідності по штампу на діелектричному резиновому килимку.

5.  Дроти живлення на відсутність пошкоджень ізоляції.

Захисні засоби, які не перевірені, або без тавра, що засвідчує їх придатність, або з простроченим терміном їх перевірки повинні бути вилучені з використання.

Регулювальнику категорично забороняється застосовувати захисні засоби, які не відповідають вимогам і правилам користування згідно з інструкції “Правила користування і випробовування захисних засобів, які використовуються в електроустановках” і регулювати апарат, який знаходиться під напругою без захисних засобів.

Забороняється одночасне регулювання електромеханіком під напругою декількох апаратів.

До подачі живлячої напруги при регулюванні, техобслуговуванні та виконанні інших робіт, металеві корпуси електронної медичної апаратури класів захисту 0,1 та 1, а також вимірювальні прилади повинні бути заземлені (занулені). Згідно з вимогами “Інструкції по захисному заземленню електронної медтехніки в установах Міністерства охорони здоров’я України”. При відключенні апаратури дріт заземлення відключається в останню чергу.

Похожие материалы

Информация о работе