Адказы на пытанні № 1-98 курса "Адміністрацыйнае права" (Агульнае паняцце кіравання. Кіраванне ў галіне знешніх культурных сувязей)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ПЫТАННІ

Курса "Адміністрацыйнае права" для студэнтаў дзённай і завочнай формы навучання па спецыяльнасці

"правазнаўства" па падрыхтоўцы да залікаў і экзаменаў

/2000-2001 навучальны год/

Агульная частка

1.  Агульнае паняцце кіравання. Кіраванне як сацыяльная з’ява.

2.  Дзяржаўнае кіраванне і яго асноўныя рысы.

3.  Паняцце выканаўчай улады, механізм яе ажыццяўлення.

4.  Суадносіны выканаўчай улады з дзяржаўным кіраваннем.

5.  Паняцце і віды адміністрацыйна-прававых норм.

6.  Структура і спецыфіка адміністрацыйна-прававых норм.

7.  Паняцце адміністрацыйна-прававых адносін, іхняя спецыфіка і элементы.

8.  Віды адміністрацыйна-прававых адносін.

9.  Паняцце і прадмет адміністрацыйнага права.

10.  Метад адміністрацыйна-прававога рэгулявання.

11.  Крыніцы адміністрацыйнага права.

12.  Віды сістэматызацыі норм адміністрацыйнага права і праблемы кадыфікацыі.

13.  Паняцце, прадмет і сістэма навукі адміністрацыйнага права.

14.  Метад навукі адміністрацыйнага права.

15.  Асновы адміністрацыйна-прававога статуса грамадзян РБ.

16.  Правы і абавязкі грамадзян у сферы дзяржаўнага кіравання.

17.  Гарантыі правоў грамадзян РБ у сферы дзяржаўнага кіравання.

18.  Звароты грамадзян і парадак іхнягя разгляду.

19.  Паняцце і прававы статус органаў выканаўчай улады.

20.  Віды органаў выканаўчай улады.

21.  Сістэма органаў выканаўчай улады, арганізацыйныя і прававыя асновы яе пабудовы.

22.  Прэзідэнт РБ, яго паўнамоцтвы у галіне дзяржаўнага кіравання.

23.  Прававы статус адміністрацыі прэзідэнта РБ.

24.  Савет Міністраў РБ: парадак утварэння, структура, формы і метады дзейнасці.

25.  Міністэрствы, дзяржаўныя камітэты РБ, парадак утварэння і кампетэнцыя. Прававы статус міністра РБ.

26.  Мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання, віды і іхні прававы статус.

27.  Арганізацыйная структура і штаты органаў дзяржаўнага кіравання.

28.  Паняцце і віды дзяржаўнай службы.

29.  Дзяржаўная служба ў апараце дзяржаўнага кіраваня. Прававое рэгуляванне.

30.  Паняцце і віды дзяржаўных служачых.

31.  Адміністрацыйна-прававое рэгуляванне праходжання дзяржаўнай службы.

32.  Заахвочванні і адказнасць дзяржаўных служачых. Спецыфіка дысцыплінарнай адказнасці дзяржаўных служачых.

33.  Паняцце і віды грамадскіх аб'яднанняў. Паняцце палітычнай партыі.

34.  Адміністрацыйна-прававы статус грамадскіх аб'яднанняў.

35.  Адміністрацыйна-прававы статус палітычных партый.

36.  Удзел працоўных калектываў у дзяржаўным кіраванні.

37.  Заканадаўчыя асновы становішча рэлігійных аб'яднанняў.

38.  Паняцце форм дзяржаўнага кіравання.

39.  Прававыя і арганізацыйныя формы кіраўніцкай дзейнасці.

40.  Паняцце і сутнасць метадаў дзяржаўнага кіравання.

41.  Паняцце і юрыдычнае значэнне акта дзяржаўнага кіравання.

42.  Віды актаў дзяржаўнага кіравання.

43. Акты  дзяржаўнага кіравання  з адміністрацыйнай  санкцыяй,  асаблівасці   іх прыняцця і уступлення ў сілу.

44. Патрабаванні, якія прад'яўляюцца да актаў дзяржаўнага кіравання і вынікі невыканання патрабаванняў.

45. Адміністрацыйны   прымус   і   яго   адрозненні   ад   другіх   відаў   дзяржаўнага прымусу.

46. Сістэма   мер   адміністрацыйнага   прымусу,   падставы   для   прымянення   мер адміністрацыйнага прымусу.

47. Адміністрацыйна-папераджальныя меры: паняцце, сутнасць, віды, падставы для іх прымянення.

48. Меры     адміністрацыйнага    стрымання:     паняцце,     віды,     падставы     для прымянення.

49. Паняцце і  асноўныя  рысы  адміністрацыйнай адказнасці,  яе адрозненне ад іншых відаў юрыдычнай адказнасці.

50. Суб'екты адміністрацыйнай адказнасці.

51. Акалічнасці,  якія   выключаюць  адміністрацыйную  адказнасць.   Магчымасці вызвалення ад адміністрацыйнай адказнасці. Абмежаванне адміністрацыйнай адказнасці.

52. Сістэма   і    віды   адміністрацыйных   спагнанняў.   Асноўныя   і   дадатковыя адміністрацыйныя спагнанні, іх спалучэнне.

5З. Агульныя правілы накладання адміністрацыйных спагнанняў.

54.Акалічнасці, якія  змякчаюць  і  абцяжваюць адміністрацый-ную адказнасць.

Тэрміны   дайнасці   накладання,   пагашэння   і   выканання   адміністрацыйных спагнанняў.

55. Паняцце, сутнасць і віды адміністрацыйнага працэсу.

56. Прынцыпы адміністрацыйнага працэсу.

57. Суб'екты адміністрацыйнага працэсу.

58. Адміністрацыйная        вытворчасць,       паняцце,       віды,       суадносіны       з адміністрацыйным працэсам.

59. Вытворчасць  па  справах  аб  адміністрацыйных   правапару-шэннях:   задачы, парадак вытворчасці, акалічнасці, якія выключаюць вытворчасць.

60. Суб'екты вытворчасці па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях.

61. Меры адміністрацыйна-працэсуальнага забеспячэння: паняцце, прызначэнне, віды.

62. Узбуджэнне і расследаванне справы аб адміністрацыйнмы правапарушэнні, пратакол аб адміністрацыйным правапару-шэнні, яго працэсуальнае значэнне.

63. Разгляд справы аб адміністрацыйным правапарушэнні як стадыя вытворчасці.

64. Абскарджанне і апратэставанне пастановы па справе аб адміністрацыйным правапарушэнні. Вынікі абскарджання і апратэставання.

65. Выкананне пастаноў аб накладанні адміністрацыйных спагнанняў, агульныя палажэнні.

66. Вытворчасць па выкананню пастаноў аб накладанні наступных

Похожие материалы

Информация о работе