Розвиток теорії і практики аудиту в умовах ринкової інтеграції. Концепція аудиту та його проблеми. Сучасний ринок аудиторських послуг в Україні та його розвиток

Страницы работы

Фрагмент текста работы

План курсової роботи студенти розробляють самостійно, після чого представляють його керівнику для коригування і затвердження.

У вступі розкривається:

- обґрунтування актуальності обраної теми;

- ступінь висвітлення теми у спеціалізованій літературі;

- мета та завдання курсової роботи, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети ;

- підстави та вихідні дані для розробки теми;

- методика дослідження;

- коротка характеристика основних структурних частин курсової роботи.

- методика дослідження ;

- коротка характеристика основних структурних частин курсової роботи.

Обсяг вступу - приблизно 2-3 сторінки.

Поставлені у вступі завдання послідовно вирішують у підрозділах основної частини курсової роботи. В основній частині викладають зміст передбачених планом питань. Кожне питання курсової роботи необхідно описувати відповідно до плану і доцільно завершувати короткими висновками.

У першому розділі курсової роботи слід навести знання з розуміння операцій і подій, які підлягають дослідженню у курсовій роботі. Ці знанняв ключають:

- розуміння економічного змісту операцій і подій;

- особливості бізнесу замовника, що впливають на операції і події;

- збір загальної інформації за операціями, які досліджуються (наприклад, основні замовники й контракти, умови розрахунків, цінова політика,портфель замовлень, виробничі процеси, основні фінансові показники й статистичні дані щодо предмета дослідження, важливі постачальники товарів і послуг, склад і структура запасів, схема збуту продукції, несприятливі умови здійснення операцій, що досліджуються тощо}.

Приклад таких даних за окремою темою наведений у дод. 3. Доречно скласти опис здійснення певних операцій, приклад якого наведено у дод .1.

На підставі отриманих знань формулюють конкретні завдання аудиту з перевірки певних операцій, виходячи із загальних тверджень фінансової звітності.

Завданням аудиту є отримання аудитором свідчень щодо:

1) наявності - актив чи пасив існує на конкретну дату;

2) прав і обов'язків - актив чи пасив належить (є зобов'язанням) підприємству(а) на певну дату;

3) факту події - факт того, що була здійснена операція - чи подія, пов'язана з підприємством у конкретний період;

4) повноти - не існує не відображених в обліку акт днів, пасивів, суттєвих операцій чи подій або інших нерозкритих позицій; операцій чи інша подія в повному обсязі відображена в обліку, а надходження й видатки відображені у відповідному періоді;

5) оцінки - оцінка активів і пасивів зроблена правильно і вони відображені а усіх суттєвих аспектах в обліку і звітності за оцінкою, передбаченою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

6) подання і розкриття - позиція фінансової звітності розкрита, класифікована і описала за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

7) законності здійснених операцій.

Інформаційна база аудиту певних операцій передбачує нормативні документи та облікові. Нормативні документи за темою курсової роботи слід навести у Списку використаної літератури та робити на них посилання, розкриваючи питання плану.

Перелік первинних документів, регістрів аналітичного, синтетичного обліку, інших документів, які необхідні для аудиторської перевірки операційнаводяться за даними підприємства з посиланням на додатки до курсової роботи.

Наступним важливим кроком аудитора (студента при виконанні курсової роботи) є вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю підприємства. Правильна оцінка системи внутрішнього контролю підприємства дасть можливість аудитору розробити план і програму аудиту, визначити кількість, види та обсяг аудиторських процедур.

В окремому розділі слід надати характеристику системи внутрішнього контролю об’єкта дослідження. Спочатку рекомендується навести структурну модель системи внутрішнього контролю (дод. 13), яка підлягає детальному вивченню на прикладі конкретного підприємства.

Необхідно оцінити наступні складові частини внутрішнього контролю: середовище контролю, система бухгалтерського обліку, процедури контролю. Оцінка наявності та  ефективності виконання спеціальних"процедур контролю здійснюється про відношенню до об'єктів обраної теми.

Результати оцінки системи внутрішнього контролю необхідно оформити, використовуючи для цього спеціальні форми документування (див. дод.1,12,9).

Крім зазначених вище дій слід оцінити величину властивого ризику та ризику контролю як на рівні фінансової звітності, так і на рівні залишків рахунків і класу операцій.

Приклади факторів ризику на рівні залишків рахунків і класів операцій:

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Аудит
Тип:
Задания на курсовые работы
Размер файла:
258 Kb
Скачали:
0