Роль і місце планування в управлінні підприємством

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….3-5

1. Суть планування.

1.1. Роль і місце планування в управлінні підприємством...…………………6-9

1.2. Об’єкти  і предмет планування на підприємстві………………....……10-12

1.3.Організація планування на підприємстві. Структура планових органів………………………………………………………………………...13-19

2. Особливості реінженерингу  бізнес-процесів і розвитку планування.

2.1. Суть реінженеринга……………………………………………………..20-25

2.2. Застосування реінженерингу в різних сферах діяльності………………...26

3. Необхідність удосконалення планування за рахунок реінженерингу бізнес-процесів.

Висновок………………………………………………………………………….30

Література……………………………………………………………………….35

Вступ.

Актуальність теми.  Реінжиніринг бізнес-процесів, на відміну від відомих в останні десятиліття численних методів поступового вдосконалення роботи компаній, означає, по суті, рішучу, стрімку і глибоку «проривних» перебудову основ внутрішньо фірмової організації та управління. Фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного (у десятки і сотні разів) поліпшення ключових показників результативності компанії - ось зміст і сенс реінжинірингу. Вражаючі результати, досягнуті на цьому шляху низкою компаній, породили навіть своєрідну моду на реінжиніринг як на панацею від усіх управлінських бід, якою він, природно, не є.

Часи, коли у вітчизняних підприємств були гарантовані ринки збуту і можливість підтримувати багатосерійне виробництво, безповоротно пішли в минуле. Тепер підприємства змушені боротися за своїх покупців, конкуруючи із світовими лідерами в різноманітних галузях. Цілком очевидно, що нові часи потребують створення принципово нових стандартів організації і ведення бізнесу.

Отже, однією із найбільш суттєвих проблем сучасної економіки є дослідження і розробка теоретичних, а також методологічних  підходів щодо реалізації змін на  підприємстві з ціллю створення і реалізації стратегії ефективного управління українськими підприємствами. У зв’язку з цим зростає потреба вивчення і аналізу світового досвіду, що актуалізує питання генезису реінжинірингу як ефективного методу вдосконалення бізнес-процесів. Традиційно, на багатьох підприємствах використовується функціонально-орієнтовний підхід до управління, при якому підприємство розглядається як сукупність підрозділів, кожний із яких виконує певний перелік функцій.

В сучасних умовах у зв’язку з підвищенням вимог споживачів до товарів і послуг, потребою оперативного контролю поточного стану підприємства зі сторони керівництва і скорочення тривалості виконання робіт, використання даного підходу стало малоефективним. Це призвело до потреби використання нового підходу до управління, в основі якого лежать не функції підрозділів підприємства, а процеси, які ними виконуються.

Ціллю дослідження є визначення економічного змісту і особливостей застосування реінжинірингу для українських підприємств. Завданням є визначення основних переваг від впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах. Предметом дослідження є комплекс теоретичних і методичних питань розвитку реінжинірингу. Об'єктом дослідження є реінжиніринг бізнес-процесів. В процесі дослідження використовувалися методи  системного і економічного аналізу, методи діалектичної і формальної логіки, загальнонаукові методи пізнання.

Більшість вітчизняних підприємств потребує радикальних змін для успішного функціонування, а оскільки корені проблем лежать у їх невмінні працювати на ринку, тобто в невмінні ідентифікувати потреби споживачів, ідентифікувати ринок, то для зміни цієї ситуації їм потрібна комплексна трансформація — реінжиніринг бізнес-процесів, створення гнучкого підприємства, що миттєво реагує на зміни зовнішнього середовища. Робота в цьому напрямку передбачає підвищення ефективності та результативності усіх бізнес-процесів на підприємстві, оптимізацію функцій всередині підрозділів, що підтримують процеси, усуваючи найбільш критичні аномалії в організації.

Об’єкти дослідження.  Державні та приватні підприємства України.

Предмети дослідження. Комплекс теоретичних і методичних питань розвитку реінжинірингу.

1. Суть планування.

1.1. Роль і місце планування в управлінні підприємством.

Роль планування, як регулюючого процесу збільшується в мірі поглиблення розподілу праці та розширення її кооперації. Останні посилюють зв’язки між окремими виробничими ланками і одночасно ускладнюють встановлення необхідної відповідності між виробництвом та потребами. Встановлення такої необхідності є найважливішим завданням планування і однією із головних умов ефективності виробництва.

Процес управління підприємством складається з багатьох функцій. До них відносяться: планування; організація; координація і регулювання; облік, контроль і аналіз; активізація і стимулювання. Функції управління завжди спрямовані на досягнення цілей управління. Оскільки ціль управління формується в рамках функції «планування

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
147 Kb
Скачали:
0