Тестові питання по ревізіях, податку на прибуток і грошового обігу

Страницы работы

Содержание работы

16. ревізії бувають:

а) планові

б)позапланові

в) раптові

г) підготовчі

д)факторні

є) комплексні

ж)тематичні

з)вибіркові.

22.  в У-ні базова ставка податку на прибуток п/п складає:

а) 10%

б)20%

в)30%

г)50%

д)60%

є) 70%

24. уповноваження НБУ в сфері організаціі наявного грошового обігу входять:

а) уиготовлення і збереження банкнот і монет

б) створення ркзкрвних фондів банкнот і монет

в) створення запасної грошової одиниці

г)фінансування комерційних банків

д) установлення порядку заміни ушкодження банкнот і монет

є) реставрація ушкодження банкнот і монет.

28. за результатами ревізії складається:

а)доповідь

б) доповідна записка

в) звіт

г)акт

д)висновок.

29.

30. обовязковий аудіт застосовується до:

а) приватних підприємців

б) держ-х організацій

в) комерційних банків

г) страхових компаній

д) військових частин.

66. перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних укр фондового ринку, це:

а) індекс

б) ПОСТіндекс

в) …20(S)

г) …V-50

д) DJUA

67. які фондові індекси х-ть стан повного внутрішнього ринку ц.п.:

а) інтернаціональні

б) інтегральні

в) секторні

г) субсекторні

68. зростає пропозиція грошей, якщо:

а) населення скуповує облігації приватних компаній

б) зростає державна купівля товарів та послуг

в) центральний банк скуповує облігації у населення

г) корпорації продають свої акції населенню і використовують залученй кошти для додаткового інвестування у виробництво

69. який фондовий інструмент можна визначити як документ, що дає право на володіння долею капіталу фірми та х-є інтереси власника в ній:

а) облігація

б) акція

в) опціон

г) вексель

70. привілейовані акції не можуть бути випущени на суму, що по відношенню до статутного фонду АО перевищує:

а) 6%

б)10

в) 15

г)30

д)50

71. інструментами облікового ринку є:

а) акціє

б)чеки

в) опціон

г) вексель

д) фючерс

72. опціон колл надає право:

а) придбати базисний актив

б) продати базисний актив

в) одночасно продати і придбати базисний актив

73. мета консервативного інвестора:

а) беспечність вкладень

б) беспечність вкладень + дохідність

в) дохідність+ зростання вкладень

г) дохідність+ зростання вкладень+ліквідність

д) максимальна дохідність

74. мета агрессивного інвестора:

а) беспечність вкладень

       б) беспечність вкладень + дохідність

в) дохідність+ зростання вкладень

г) дохідність+ зростання вкладень+ліквідність

д) максимальна дохідність

75. інструментами грошового ринку є:

а) валюта

б) чеки

в) сертифікати

г) акції

76. угода між сторонами про здійснення поставки базисного активу, що укладаються поза біржою н/з:

а) форвардний контракт

б) фючерний контракт

в) опціоний контракт

г) варрант

77. фінансові інвестиційні портфелі –це портфелі, що:

а) зберігають свою структуру протягом установленного терміну

б) мають динамічну структуру ц.п.

в) обмежуються певною конкретною країною

г) орієнтовані на залучення до свого складу лише короткострокових ц.п.

78. мета інвестиційного портфеля зростання:

а) збільшення капіталу за рахунок отримання дивідендів та %

б) збільшення капіталу за рахунок підвищення курсу ц.п.

79. опціон, що має бути здійснений лише у день закінчення терміну контракту:

а) колл

б) пут

в) європейський

г) американський

80. суть % ризику полягає в:

а) помилка менеджеру

б) зміни курсу валют

в) зміни % ставок

г) непогашення кредиту і несплата % за ним

д) точнее прогнозування інфляції

81. ризик, при якому вртачається частина доходу:

а) допустимий

б) нормальний

в) катастрофний

82. несистематичний ризик повязаний з:

а) загальною економічною і політичною ситуацією в країні і СНГ

б) фінансовим станом конкретного емітента

в) неправильним вибором ц.п. для інвестування при формуванні інвестиційного портфелю

83. використання фондового індексу як базового активу при укладанні фючерних контрактів та купівлі акціону зведена у:

а) діагостичний функцій

б) індикативний функцій

в) спекулятивний функцій

Похожие материалы

Информация о работе