Напрямки розвитку пенсійного страхування в Україні

Страницы работы

Содержание работы

 Тема:  Напрямки розвитку пенсійного страхування в Україні

                                                                       УДК         

In work advantages and lacks of existing schemes of pension insurance of the population are considered.

З огляду на катастрофічне зростання рівня бiдностi громадян пенсійного віку одночасно з зростанням частки пенсiонерiв у загальному складі населення України й, вiдповiдно, зростанням навантаження на витратну частину державного бюджету, реформування пенсійної системи в Україні та розвиток недержавного пенсійного страхування є нагайною необхiднiстю.

Метою публікації є розробка пропозицій та удосконалення пенсійного забезпечення населення України, на прикладі аналізу переваг и недоліків існуючих схем пенсійного страхування. 

Пенсійне страхування в Україні регулюється законами [1;2].При цьому слід відмітити, пенсійне страхування в Україні має розвиток у двох напрямках: через державне пенсійне страхування та недержавне пенсійне страхування. Проаналізувавши наукові публікації [3] слід виділити що існуючі системи пенсійного страхування недосконалі та мають як недоліки та і переваги. Основний недолік недержавного пенсійного страхування це те що вкладники не впевнені в тому, що потім вони зможуть стабільно отримувати  вкладені кошти як додаток до державної пенсії. Напротивіс  значним недоліком державного пенсійного страхування є дуже малі пенсійні виплати, що приводить до незадовільного фінансового стану людей пенсійного віку.

Незважаючи на існуючи недоліки можна виділити також і переваги. Так однією з переваг  недержавного пенсійного страхування є те, що вкладники  фонду хоча і йдуть на ризик проте це ризик  обґрунтований тим, що вкладені кошти з плином часу в умовах стабільної економіки  зростають  за рахунок інвестиційного доходу. При цьому держава установила нагляд за такими установами які запобігають проведенню надто ризикованих операцій з коштами вкладників, що можуть привести до втрати коштів. Таким чином вкладники можуть бути впевнені в тому що зможуть стабільно отримувати додаткові кошти до пенсії.  З іншого боку державне пенсійне страхування у якого є незаперечна перевага в тому що кожен громадянин Україні вийшовши на пенсію буде отримувати необхідний мінімум від держави. Але чи достатньо тих коштів які може дати держава для утримання людей похилого віку. Для вирішення цього питання зараз в державі впроваджена пенсійна реформа. Зараз ми знаходимося на першому рівні тому висновки робити зарано з плином часу ми побачимо чи упоролося пенсійна реформа з  тою метою якою вона була впроваджена. Але пенсійна реформа може врегулювати тільки державне пенсійне страхування.

В умовах економічної нестабільності громадяни потребують впевненості та соціальній захищеності. Тому, в теперішніх умовах є необхідність захистити інтереси вкладників недержавного пенсійного страхування тому, що вони можуть втратити всі накопичувані кошти.  Насамперед  треба прийняти ряд законів які будуть регламентувати взаємовідносини між установами пенсійного страхування та вкладниками, що значною мірою покращить та полегшить роботу як державним установам так і установам які предоставляють послуги по недержавному пенсійному страхуванню.

Список використаної літератури:

1.

Закон України «Про недержавне пенсійне страхування» №3201–IV від 15.12.05.

2.

Закон України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування»  N  107-VI  від  28.12.2007

3.

Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування. Конспект   лекцій для студентів спеціальностей 7.050104,7.050105 усіх форм навчаня.-Харків, ХНЕУ,2004 р.- 215 с.

Похожие материалы

Информация о работе