Узагальнення результатів тесту по дисципліні "Розподіл виробничих сил", страница 4

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 37

Баллов: 1

Під факторами розміщення продуктивних сил розуміють (1):

Выберите один ответ.

a. керівні положення, якими визначаються об'єктивні потреби та умови суспільного розвитку, які необхідні для досягнення поставленої мети; Неверно

b. конкретні умови, що впливають на вибір місць розташування підприємств і ТВК. Верно

c. об'єктивні закони розвитку суспільства, які відображують відносини у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та стійкі зв'язки між явищами економічного життя; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 38

Баллов: 1

Провідна роль в економіці України належить таким двом економічним районам як (2):

Выберите один ответ.

a. Центральний Неверно

b. Причорноморський Неверно

c. Подільський; Неверно

d. Придніпровський Верно

e. Північно-Східний Неверно

f. Столичний Неверно

g. Донецький Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 39

Баллов: 1

Провідними галузями спеціалізації господарства України (3):

Выберите один ответ.

a. цукрова промисловість Верно

b. олійно-жирова Верно

c. чорна металургія; Верно

d. автомобільна промисловість Неверно

e. цельлозно-паперова Неверно

f. кольорова металургія Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 40

Баллов: 1

Провідними центрами морського суднобудування в Україні є (3):

Выберите один ответ.

a. Бердянськ Неверно

b. Керч Верно

c. Київ Неверно

d. Херсон Верно

e. Маріуполь Неверно

f. Одеса Неверно

g. Миколаїв Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 41

Баллов: 1

Реалізація цієї закономірності регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку, виробництва і споживання продукції (1):

Выберите один ответ.

a. раціонального РПС. Верно

b. комплексного РПС; Неверно

c. територіального поділу праці; Неверно

d. пропорційного РПС; Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 42

Баллов: 1

Регіональна економіка вивчає (1):

Выберите один ответ.

a. відносини у процесі виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ на регіональному рівні. Неверно

b. трудові ресурси і засоби виробництва регіонів в їх сукупності та взаємодії у процесі праці; Неверно

c. особливості й закономірності РПС і розвитку регіонів задля інтересів народногосподарського планування; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 43

Баллов: 1

Родовища і видобуток калійної солі знаходяться у межах такого регіону (1):

Выберите один ответ.

a. Передкарпаття Верно

b. Придніпров'я Неверно

c. Приазов'я Неверно

d. Полісся Неверно

e. Придністров'я Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 44

Баллов: 1

Розміщення продуктивних сил - це (1):

Выберите один ответ.

a. відображення відносин у процесі виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ Неверно

b. територіальне розміщення трудових ресурсів і засобів виробництва; Неверно

c. процес обґрунтування, прийняття та впровадження в життя рішень щодо просторового розподілу окремих елементів продуктивних сил; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 45

Баллов: 1

Рослинництво України спеціалізується на вирощуванні таких технічних культур (3):

Выберите один ответ.

a. кукурудза Неверно

b. пшениця Неверно

c. цукрові буряки Верно

d. просо Неверно

e. льон Верно

f. соняшник Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 46

Баллов: 1

Сільське населення переважає в такій групі областей України (1):

Выберите один ответ.

a. Волинська, Вінницька, Львівська; Неверно

b. Рівненська, Чернівецька, Закарпатська; Верно

c. Полтавська, Сумська, Чернігівська. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 47

Баллов: 1

Україна задовольняє свої потреби в таких власних мінеральних ресурсах (3):

Выберите один ответ.

a. залізні руди Верно

b. марганцеві руди Верно

c. кам'яна сіль Верно

d. нафта та природний газ Неверно

e. вугілля Неверно

f. мідні руди Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 48

Баллов: 1

Центрами виробництва азотних добрив з природного газу в Україні є (2):

Выберите один ответ.

a. Запоріжжя Неверно

b. Калуш Неверно

c. Стебник Неверно

d. Рівне; Верно

e. Черкаси Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 49

Баллов: 1

Центрами виробництва азотних добрив з природного газу в Україні є (3):

Выберите один ответ.

a. Черкаси Верно

b. Запоріжжя Неверно

c. Севєродонецьк Верно

d. Калуш Неверно

e. Рівне Верно

f. Стебник Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 50

Баллов: 1

 Основні родовища газу зосереджені в нафтогазоносному регіоні (1):

Выберите один ответ.

a. Дніпровсько-Донецькому; Верно

b. Передкапатському Неверно

c. Причорноморсько-Кримському; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Начало формы

Конец формы