Узагальнення результатів тесту по дисципліні "Розподіл виробничих сил", страница 3

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 23

Баллов: 1

Для вугільної промисловості України характерно (2):

Выберите один ответ.

a. висока концентрація в Придніпров'ї Неверно

b. переважає підземний видобуток Верно

c. у видобутку переважає буре вугілля Неверно

d. висока концентрація на Донбасі Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 24

Баллов: 1

До джерел сировини тяжіють підприємства таких галузей промисловості (3):

Выберите один ответ.

a. текстильна Неверно

b. приладобудування Неверно

c. основна хімія Верно

d. меблева Неверно

e. швейна Неверно

f. металургія Верно

g. важке машинобудування; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 25

Баллов: 1

До складу Північно-Східного економічного району України входять такі області (3):

Выберите один ответ.

a. Полтавська Верно

b. Черкаська Неверно

c. Тернопільська Неверно

d. Чернігівська Неверно

e. Харківська Верно

f. Житомирська Неверно

g. Вінницька Неверно

h. Сумська Верно

i. Луганська Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 26

Баллов: 1

За функціональністю до вторинних галузей належать (2):

Выберите один ответ.

a. харчова промисловість Верно

b. видобувна промисловість; Неверно

c. обробна і переробна промисловість; Верно

d. сільське господарство; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 27

Баллов: 1

Кам'яне вугілля Донбасу має велику собівартість тому, що (2):

Выберите один ответ.

a. несприятливе ГП Донбасу Неверно

b. незначна потужність пластів Верно

c. глибоке залягання вугільних пластів; Верно

d. конкуренція з більш дешевим вугіллям Росії Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 28

Баллов: 1

Концепцію "центральних місць" - центральне місто, що забезпечує навколишній простір товарами й послугами, яка перетворилася у загальну теорію просторової економіки, обгрунтовано у теорії (1):

Выберите один ответ.

a. "шестикутників" Кристалера-Льоша; Верно

b. "штандортів" А. Вебера; Неверно

c. "концентричних кілець" І. Тюнена Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 29

Баллов: 1

Найбільшій рівень урбанізації спостерігається в такій групі областей України (1):

Выберите один ответ.

a. Дніпропетровська, Донецька, Луганська Верно

b. Київська, Одеська, Донецька; Неверно

c. Київська, АР Крим, Харківська; Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 30

Баллов: 1

Найбільшим виробником чорних металів та прокату в Україні стало Придніпров'я завдяки (2):

Выберите один ответ.

a. великим запасам вугілля; Неверно

b. великим запасам залізної руди; Верно

c. наявності води; Верно

d. наявності трудових ресурсів; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 31

Баллов: 1

Найбільшим виробником чорних металів та прокату в Україні стало Придніпров'я завдяки (3):

Выберите один ответ.

a. наявності води; Верно

b. великим запасам залізної руди; Верно

c. наявності трудових ресурсів; Неверно

d. наявності споживача Неверно

e. великим запасам вугілля; Неверно

f. зручному транспортно-географічному положенню Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 32

Баллов: 1

Оптимальне розміщення продуктивних сил - це (1):

Выберите один ответ.

a. одержання якомога більшого економічного ефекту від правильного розміщення підприємств регіону, країни; Неверно

b. одержання якомога більшого економічного ефекту від правильного розміщення підприємств, від найкращої територіальної організації регіону, країни; Неверно

c. раціональна організація продуктивних сил, що зводить до мінімуму втрати та сприяє посиленню економічного потенціалу регіонів, країни в цілому. Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 33

Баллов: 1

Основними регіонами, де вирощують озиму пшеницю і соняшник є (2):

Выберите один ответ.

a. Степ Верно

b. Лісостеп Верно

c. Полісся Неверно

d. Карпати Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 34

Баллов: 1

Основними факторами розміщення підприємств чорної металургії є (2):

Выберите один ответ.

a. споживчий; Неверно

b. трудових ресурсів Неверно

c. енергетичний Верно

d. сировинний Верно

e. водних ресурсів Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 35

Баллов: 1

Під економічним районом розуміють (1):

Выберите один ответ.

a. економічно цілісна частина території країни, якій властиві такі ознаки, як спеціалізація, комплексність і керованість господарства Верно

b. поділ країни на райони, що склалася історично або у процесі розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці; Неверно

c. правильної відповіді немає Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 36

Баллов: 1

Під ресурсозабезпеченістю розуміють (1):

Выберите один ответ.

a. співвідношення між величиною запасів та розмірами використання ресурсів; Верно

b. масштаби проведення геологорозвідувальних робіт. Неверно

c. обсяг відомих запасів даного виду ресурсів; Неверно