Узагальнення результатів тесту по дисципліні "Економічна історія". Варіант № 1, страница 2

a. правильно усе зазначене. Неверно

b. існування цивілізацій; Неверно

c. будь - яка наука; Неверно

d. економічна історія; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 14

Баллов: 1

Пріоритет у надходженні іноземних інвестицій в Україну за останні часи належіть:

Выберите один ответ.

a. фінансовій діяльності, Верно

b. оптовій торгівлі й посередництву в торгівлі. Неверно

c. машинобудуванню, Неверно

d. металургії, Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 15

Баллов: 1

До принципів наукового пізнання можна віднести:

Выберите один ответ.

a. єдність теорії та практики; Верно

b. релятивістський; Неверно

c. формаційний; Неверно

d. еволюційний. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 16

Баллов: 1

Зміни галузевої структури світового господарства(П полов. ХХ ст.) включали:

Выберите один ответ.

a. зростання питомої ваги сфери послуг в Японії, Західній Європі та США, Верно

b. зниження питомої ваги промисловості в Західній Європі, Японії та США. Неверно

c. зростання питомої ваги сільського господарства у США, та зниження питомої ваги промисловості в країні, Неверно

d. зниження питомої ваги сільського господарства у США та зниження питомої ваги промисловості у Західній Європі, Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 17

Баллов: 1

Головна причина світової економічної кризи середини 70 -х років ХХ ст.:

Выберите один ответ.

a. незбалансованість економіки у зв'язку з розвитком нової НТР, Неверно

b. посилення державного втручання в економіку. Неверно

c. послаблення ринкового саморегулювання економіки, Неверно

d. різке зростання цін на сировинні та енергетичні ресурси, Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 18

Баллов: 1

Губернії України, де наприкінці ХIХ ст. переважала відробіткова система господарювання:

Выберите один ответ.

a. Харківська, Неверно

b. Чернігівська, Верно

c. Волинська. Неверно

d. Полтавська, Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 19

Баллов: 1

Клас рантьє -це:

Выберите один ответ.

a. німецькі поміщики; Неверно

b. великі землевласники. Неверно

c. селяни-орендатори; Неверно

d. люди, котрі живуть на дохід від цінних паперів; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 20

Баллов: 1

Яка з країн Західної Європи розвилася більш успішно в період другої технічної революції:

Выберите один ответ.

a. Англія Неверно

b. Франція, Неверно

c. Бельгія, Неверно

d. Німеччина. Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 21

Баллов: 1

Передумовою колоніального характеру розвитку англійського монополістичного капіталу в кінці Х1Х ст. були:

Выберите один ответ.

a. нема правильної відповіді. Неверно

b. наявність чисельних колоній, Неверно

c. прагнення англійських капіталістів до панування у світі. Неверно

d. відсутність умов щодо високодохідного розташування капіталу в самій країні, Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 22

Баллов: 1

Значення Економічної реформи 1861 р. в Україні:

Выберите один ответ.

a. не посприяла швидкому переходу до капіталістичних відносин у сільському господарстві. Верно

b. збільшила кріпацьку залежність селян; Неверно

c. значно поліпшила становище селян Неверно

d. безперечно ліквідувала феодальні пережитки; Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 23

Баллов: 1

Перше присудження Нобелівської Премії з проблем економіки відбулося в:

Выберите один ответ.

a. 2003 р. Неверно

b. 1907 р; Неверно

c. 1924 р; Неверно

d. 1969 р; Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 24

Баллов: 1

"Перебудова" в СРСР сприяла:

Выберите один ответ.

a. стимулювала суттєве зростання темпів продуктивності праці, Неверно

b. сприяла прискоренню НТП, Неверно

c. незначному покращенню ситуації в економіці, Неверно

d. загостила економічні та соціальні протиріччя в суспільстві. Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 25

Баллов: 1

Природний тип людського господарства у період палеоліту - це:

Выберите один ответ.

a. скотарство; Неверно

b. ремесло; Неверно

c. збиральництво. Верно

d. рослинництво; Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.