Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи з курсу “Математичне програмування”, страница 3

3. Серед коефіцієнтів лінійної функції F1 оберемо додатній (краще менший). В нашому випадку це 2.

4. Для обраного коефіцієнта (2) і відповідного становища (назвемо його дозволяючим) обчислемо відношення вільних членів до коефіцієнтів при відповідних вільних змінній в системі обмежень (табл. 2). Найменше  з цих відношень визначає дозволяючий елемент (a=3)

5. Обчислемо l=. Помножемо  на l елементи дозволяючого рядка і на “l” елементи дозволяючого стовпця.

6. В дозволяючому рядку обведемо кружками всі верхні числа, в дозволяючому стовпці – всі нижні (окрім a та l).

7. Для елементів, які  не належать до дозволяючого рядка та стовпця, в нижній трикутник запишемо добуток обведених кружками відповідних чисел.

8. Побудуємо нову таблицю (табл. 3). Зробимо обмін змінних (х5 стає вільною х2 – базовою), на який вказує дозволяючий елемент a. Елементи дозволяючого рядка та дозволяючого стовпця – це числа з нижніх трикутників відповідного рядка та стовпця попередньої таблиці. Ві інші елементи – це  сума чисел, які записані в верхньому та нижньому трикутниках попередньої таблиці.

9. Процедуру заповнення таблиць продовжимо доти, доки всі коефіцієнти лінійної функції F1 (за винятком вільного числа) не стануть від’ємними (або нулями) (табл. 4).

Відповідь: х1=4; х2=2; Fmax=17.


Табл. 1                                                                         Табл. 2

b

x1

x2

b

x1

x2

10

 
x3

10

2

1

x3

10

2

1

 

 

 
x4

10

1

2

x4

10

1

2

x5

16

3

x5

16

3

F1

-1

3

2

F1

-1

3

2

Табл. 3                                                                         Табл. 4


b

x1

x2

b

x1

x2

x3

4

x3

4

x4

x4

x5

x5

2

F1

F1

-17


3.  Транспортна задача

Література: , 140-154;  , 85-99.

Загальна методика розв’язування транспортної задачі

1.  Знаходимо перший опорний план (див. нижче алгоритм №1).

2.  Перевіряємо опорний план на оптимальність. Якщо план не оптимальний, поліпшуємо його до оптимального (див. алгоритм № 2).

Зауваження. Перед вивченням алгоритмів №№ 1,2 необхідно уважно розглянути позначення в умові транспортної задачі (див. умову останньої задачі у контрольній роботі).

Алгоритм №1.

(алгоритм знаходження опорного плану методом мінімуму по рядку).

1.  У першому рядку знаходимо клітину з найменшим С1l. Розглянемо цю клітину (або будь-яку з них, якщо їх декілька).

2.  Завантажуємо обрану клітину максимально. Можливі три випадки:

а) а1<bl.  Завантажуємо клітину кількістю вантажу x1l1 (тим самим весь вантаж у першого постачальника вивезений, а потреба у вантажі споживача Вl bl′=bl-a1). Переходимо до наступного рядка (розглядаючи його як перший);

б) а1>bl.  Завантажуємо клітину кількістю вантажу x1l=bl (тим самим потреба споживача bl цілком задоволена, у постачальника А1 залишилося вантажу а1′=а1-bl). Переходимо до слідуючої за мінімумом Сll  клітини першого рядка;

в) а1=bl.  Завантажуємо клітину кількістю вантажу xll1-bl (тим самим весь вантаж у постачальника А1 вивезений, потреба споживача bl цілком задоволена). Наступну за мінімумом С1l клітину першого рядка завантажуємо фіктивним вантажем, рівним нулю, переходимо до наступного рядка (який далі розглядаємо як перший). Фіктивне завантаження не ставиться в повністю завантажений стовпець і в останньому рядку.

Зауваження. Існують інші алгоритми побудови опорного плану ( див. , с. 140-143).

Алгоритм №2

(алгоритм методу потенціалів)

1.  За опорним планом знаходимо потенціали рядків і стовпців за правилом U1=0, Uk+Vl=Ckl для завантажених клітин.

2.  Знаходимо потенціали незавантажених клітин за формулою

pkl=Uk+Vl-Ckl.

Можливі два випадки:

а) усі pkl≤0; у цьому випадку опорний план є оптимальним; задача розв’язана;

б) є потенціал pkl>0; переходимо до п. 3.

3.  Беремо незавантажену клітину з найбільшим додатнім потенціалом (або будь-яку з них, якщо таких клітин декілька) і приєднуємо її до клітин опорного плану.

4.  Будуємо цикл, утворений обраною клітиною з клітинами опорного плану, з’єднуючи ці клітини вертикальними та горизонтальними відрізками.