Экзаменационные билеты по дисциплине "Основы технологии микропроцессоров"

Страницы работы

Содержание работы

Харківський національний університет радіоелектроніки

Спеціальність   ТСМ                                                  Семестр  3

Навчальний предмет       ОТМП

Екзаменаційний білет № 1

1.  Пояснити иерархію пам’яті в сучасних МП системах. Детальніше зупинитися на принципах організації кеш-пам’яті.

2.  Группи команд МП 8086. Привести по 3 приклада використання команд з кожної групи.

3.  Задача 4 (підключення 12-розрядного АЦП до МК 8051)

Затвержено на засіданні кафедри протокол № 8      від   15  декабря 2008 р.

Зав.кафедрою  __________  В.В. Поповський               Екзаменатор ________ І.А.Люлічева

__________________________________________________

Харківський національний університет радіоелектроніки

Спеціальність   ТСМ                                                  Семестр  3

Навчальний предмет       ОТМП

Екзаменаційний білет № 2

1.  Порівняти сучасни МП фірми Intel та AMD з точи зору основних технічних характеристик та особливостей архітектури.

2.   Пояснити на конкретних прикладах особливості

3.  Задача 5 (інтерфейс з індикаторами для МК 8051)

Затвержено на засіданні кафедри протокол № 8      від   15  декабря 2008 р.

Зав.кафедрою  __________  В.В. Поповський               Екзаменатор ________ І.А.Люлічева


Харківський національний університет радіоелектроніки

Спеціальність   ТСМ                                                  Семестр  3

Навчальний предмет       ОТМП

Екзаменаційний білет № 3

4.  Порівняти сучасни МП фірми Intel та AMD з точи зору основних технічних характеристик та особливостей архітектури.

5.   

6.  Задача 2 (по МК 8051)

Затвержено на засіданні кафедри протокол № 8      від   15  декабря 2008 р.

Зав.кафедрою  __________  В.В. Поповський               Екзаменатор ________ І.А.Люлічева

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
58 Kb
Скачали:
1