Інформаційна система “Пункт прокату відеофільмів”, страница 2


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва етапів курсового проектування

Строк виконання  етапів

Примітки

1.

Аналіз предметної галузі

01.03 – 15.03

Виконано ено

2.

Розробка постановки задачі

10.03 – 1.04

Виконано

3.

Проектування бази даних

15.03 – 10.04

Виконано

4.

Програмна реалізація

1.04 – 15.05

Виконано

5.

Тестування програми, наповнення бази даних

10.05 – 30.05

Виконано

6.

Оформлення пояснювальної записки та захист курсової роботи

25.05 – 11.06

Виконано

Студент _______________________

Керівник                            ас. Черепанова Ю.Ю.

 ___ __________ 2005 р.


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит: 31 страниц, 18 рисунков, 4 таблицы, 6 источников.