Методические указания к прохождению учебной практики на украинском языке, страница 3


(титульний аркуш)

УДК

КП

№ держрегістрації

Інв. №

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет комп'ютерних наук

Кафедра  Програмного забезпечення ЕОМ

Пояснювальна записка

до  навчальної практики

на тему:

"Тема"

Студента гр. ПЗАС-03-*        дата  ___________    П, ініціали

Керівник практики                 дата ____________вчене звання, посада, П, ініціали

2005