Формування, реалізація та оцінка ефективності маркетингових стратегій (Матеріали до практичного заняття), страница 5

7.  Який метод розробки конкурентних маркетингових стратегій доцільно використовувати, коли в оцінці ситуації, визначенні напрямків розвитку підприємства немає спільної згоди, але в наявності є володіння науково-методичним та прикладним інструментарієм досягнення стратегічних конкурентних цілей:

  метод розробки конкурентних маркетингових стратегій на основі інтуїції;

  метод розробки конкурентних маркетингових стратегій, оснований на здоровому глузді;

  метод  розробки  конкурентних  маркетингових стратегій шляхом компромісу;

  аналітичний метод розробки конкурентних маркетингових стратегій.

8.  Який етап процесу розробки маркетингової стратегії підприємства припускає наступне: керівництво всією процедурою здійснюється першою особою підприємства, що забезпечує строге проходження встановленого порядку; ясне знання учасниками логіки і послідовності обговорюваних питань; бажання учасників домогтися кінцевого результату; наявність "домашніх заготівель", вироблених на попередньому етапі індивідуально або в групах:

  організаційна підготовка процедури стратегічного планування;

  настановні співбесіди з керівниками підприємства;

  уточнення керівниками своїх позицій і варіантів стратегії розвитку;

  вироблення погоджених представлень про цілі розвитку.

9.  На якому етапі процесу розробки маркетингової стратегії підприємства обговорюються обмеження, що враховуються при формуванні варіантів, відкидаються свідомо нереалістичні стратегії і невідповідні цілям підприємства:

  обговорення можливостей формування варіантів маркетингової стратегії відповідно до цілей підприємства і з урахуванням аналізу потенціалу підприємства;

  вироблення частково погоджених варіантів стратегій;

  оцінка варіантів і вибір найкращого варіанта стратегії;

  аналіз обраного варіанта, його деталізація і визначення першочергових завдань.

10.  Підсумкові експертні оцінки ефективності конкретних варіантів стратегій являють собою:

  прогнозні показники результативності альтернативних стратегій і труднощів реалізації стратегій;

  співвідношення експертних оцінок вагомості цілей і труднощів їх реалізації;

  показники ступеня досяжності стратегічний цілей з урахуванням складності реалізації стратегій;

  співвідношення експертних оцінок результативності і величини зусиль за кожною зі стратегій.

11.  Яка глобальна маркетингова стратегія передбачає скорочення підприємством своєї частки ринку шляхом зменшення попиту в деяких сегментах при підвищенні цін, зменшенні пропонованих послуг, реклами і стимулювання попиту:

  стратегія розширення первинного попиту;

  оборонна стратегія;

  наступальна стратегія;

  стратегія демаркетинга.

12.  Яка зі стратегій не відноситься до стратегій ринкового лідера:

стратегія збільшення ємності ринку;

стратегія імітації;

стратегія збільшення ринкової частки відносно існуючої ємності ринку;

захист ринкових позицій.

13.  Захисна стратегія, що використовується підприємством в умовах глибокої кризи економічної діяльності, коли воно знаходиться на грані банкрутства:

  стратегія фокусування;

  стратегія збереження позицій;

  стратегія стабілізації;

  стратегія виживання.

14.  Фірми, що займають другі або треті ринкові позиції, швидко розвиваються і мають мету – підвищення ринкової частки:

  челенджери;

  послідовники;

  ринкові лідери;

  нішери.

15.  Яка стратегія припускає розширення продажів за допомогою агресивного маркетингу:

  збільшення присутності на ринку;

  розширення границь ринку;

  удосконалення товару;

  диверсифікація.

16.  Метою якої стратегії є вихід із кризи шляхом перегляду і перебудови всього маркетингового комплексу фірми:

  стратегії фокусування;

  стратегії збереження позицій;

  стратегії стабілізації;

  стратегії виживання.

17.  Яка зі стратегій щодо товарів і ринків спрямована на розширення географії продажів або на завоювання нового кола клієнтів, які раніше не звертали увагу на цей товар:

  збільшення присутності на ринку;

  розширення границь ринку;

  розвиток товару;

  диверсифікація.

18.  Відома всім компанія «Форд» у свій час пішла наступним шляхом організації виробничого процесу: на його «вході» була залізна руда, а на «виході» – готовий автомобіль. Яку стратегічну альтернативу обрала для себе компанія:

  горизонтальна інтеграція;

  вертикальна інтеграція;

  вертикальна регресивна інтеграція;

  вертикальна прогресивна інтеграція.

19.  Японська компанія JAL після її виходу з-під держконтролю визначила свою місію як «завоювання лідируючих позицій в інтегрованій сфері побутового і культурного обслуговування». Новими сферами бізнесу стали: авіарейси на невеликі відстані; рекреаційні послуги, включаючи гостинне господарство, курортно-туристичне обслуговування; товарний обіг; фінансування; інформатика; освіта. Яку стратегічну альтернативу обрала для себе компанія:

  багатогалузева диверсифікація;

  концентрична диверсифікація;

  горизонтальна диверсифікація;

  горизонтальна інтеграція.

20.  Яка конкурентна перевага лежить в основі поєднання двох або більшої кількості бізнес-одиниць в одних руках:

  диференціація;

  диверсифікація;

  синергізм;

  синектика.