Формування, реалізація та оцінка ефективності маркетингових стратегій (Матеріали до практичного заняття), страница 4

15.  Розширення виробництва за рахунок зовнішніх і внутрішніх факторів, зниження витрат.

16.  Інтенсифікація реклами, системи формування попиту.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Знайдіть місце окремих складових «стратегічного набору» підприємства залежно від обраної стратегії і фази життєвого циклу підприємства:

Стратегії

Фази життєвого циклу підприємства

Становлення

Ріст

Зрілість

Старіння

Продуктово-товарні

Виробничі

Маркетингові

Організаційні

№ 11.10

Оцінка результативності цінових стратегій ЗАТ "Донецький ЦУМ" була проведена експертним методом спеціалістами підприємства (таблиця 11.1).

Таблиця 11.1 – Оцінка результативності цінових стратегій ЗАТ "Донецький ЦУМ" з врахуванням значущості цілей

Цілі

Коефі-цієнт значу-щості

Експертна оцінка результативності цінових стратегій

Цінового прориву

Нейтраль-ного ціно-утворення

Преміаль-ного ціно-утворення

Комбінова-ного ціно-утворення

1. Збільшення обсягу продажу

0,5

9

5

3

6

2. Збільшення ринкової частки

0,3

9

6

2

7

3. Вихід на нові сегменти ринку

0,2

7

4

3

5

Результати оцінки зусиль підприємства, тобто умов використання ресурсів для реалізації стратегії, наведені в таблиці 11.2.

Завдання для ситуаційного аналізу:

1.  Визначити, які цінові стратегії реалізує підприємство, в чому їх сутність.

2.  Дайте оцінку результативності та зусиль щодо реалізації цінових стратегій.

3.  Дайте оцінку ефективності маркетингових цінових стратегій підприємства.

Таблиця 11.2 – Оцінка зусиль реалізації цінових стратегій ЗАТ "Донецький ЦУМ" з врахуванням можливостей використання ресурсів

Можливості підприємства, умови середовища

Коефі-цієнт склад-ності викорис-тання

Експертна оцінка зусиль реалізації цінових стратегій

Цінового прориву

Нейтраль-ного ціно-утворення

Преміаль-ного ціно-утворення

Комбінова-ного ціно-утворення

1. Фінансові можливості

0,6

6

4

7

5

2. Кадрові можливості

0,1

4

5

6

5

3. Організаційні можливості

0,2

3

6

5

6

4. Опір середовища

0,1

7

3

6

6

ТЕСТ

1.  Який підхід до формування конкурентних маркетингових стратегій базується на плановому прийнятті рішень і зумовлює створення структури комплексної системи стратегічного маркетингового управління конкурентоспроможністю  підприємства:

  раціоналістичний підхід;

  поведінковий підхід;

  системний підхід;

  комплексний підхід.  

2.  Яка стратегічна модель характеризує адаптивні (реактивні) стратегії, що формуються поетапно, циклічно, при домінуючому впливі імпульсів ззовні, з боку навколишнього маркетингового середовища, одержуваних безпосередньо в ході ринкової активності:

  планова модель;

  раціональна модель;

  модель підприємницького типу;

  модель навчання, заснована на досвіді.

3.  Ризиком якої моделі розробки стратегій є недостатня усвідомленість виникнення і формування стратегії, що часто провокує її недорозуміння, обстановку недовіри, нервозності в колективі:  

  планова модель;

  раціональна модель;

  модель підприємницького типу;

  модель навчання, заснована на досвіді.

4.  Яка стратегічна модель відповідає стратегіям, що формуються в результаті обміркованого, цілком усвідомленого і контрольованого розумового процесу:

  планова модель;

  раціональна модель;

  модель підприємницького типу;

  модель навчання, заснована на досвіді.

5.  Який метод розробки конкурентних маркетингових стратегій використовується в ситуації, коли відомо, що робити, але невідомо як; застосовуються методи “проб і помилок”, “експерименту”, які потребують участі висококваліфікованих експертів:

  метод розробки конкурентних маркетингових стратегій на основі інтуїції;

  метод розробки конкурентних маркетингових стратегій, оснований на здоровому глузді;

  метод  розробки  конкурентних  маркетингових стратегій шляхом компромісу;

  аналітичний метод розробки конкурентних маркетингових стратегій.

6.  Який метод розробки конкурентних маркетингових стратегій використовується в ситуації, коли наперед невідомо, що і як треба робити, але є інтуїтивне відчуття необхідності змін; за таких умов суттєву роль відіграють досвід і знання керівників:

  метод розробки конкурентних маркетингових стратегій на основі інтуїції;

  метод розробки конкурентних маркетингових стратегій, оснований на здоровому глузді;

  метод  розробки  конкурентних  маркетингових стратегій шляхом компромісу;

  аналітичний метод розробки конкурентних маркетингових стратегій.