Формування, реалізація та оцінка ефективності маркетингових стратегій (Матеріали до практичного заняття), страница 3

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Визначите стратегічну спрямованість корпорації Procter and Gamble.

№ 11.4

Компанія  (RCG) була створена в 1983 р. у результаті злиття двох компаній, що спеціалізуються на виробництві керамічного посуду. Це були добре відомі компанії, що володіють багатими традиціями і спадщиною, а також виробничою культурою. Навіть зараз, після злиття, зберігається традиція Загнутый угол: Компетенція – це той розчин, що цементує існуючий бізнес.     
(Плахалад, Хемел, 1990)

здорового суперництва між ними.

Однак, загальне керівництво компанією, здійснення маркетингу (у т.ч. централізована система збереження готової продукції і розподілу), фінансові служби і управління зосереджені в одному з підприємств RCG.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

1.       Яка стратегія покладена в основу злиття двох компаній?

2.     У чому керівництво компанії The Royal China Grоuр бачить стратегічний успіх даного злиття, яких конкурентних переваг може домогтися новостворена компанія на ринку?

3.       Які труднощі можуть виникнути внаслідок такого злиття?

№ 11.5

До того моменту, як компанія Philips Electronics Inc. представила на ринок нову модель електрочайника з фільтром, попередня модель грала досить жалюгідну роль. Однак, додавання до традиційного електричного чайника фільтра допомогло компанії завоювати величезну частку ринку у Великобританії. Лінія електричних чайників з фільтром була представлена на ринку восени 1992 р. Частка ринку компанії Philips Electronics Inc. негайно зросла з 1,1% серед чайників з електропроводом і без нього до відповідно 9% (з електропроводом) і 18,9% (електрочайники без проводу). Загальна частка ринку (включаючи електрочайники, не оснащені фільтром) зросла з 6,6% до 16,4%, і це означає, що завдяки новій лінії електрочайників з фільтром навіть електрочайники без фільтра придбали велику популярність і стали більш прибутковими.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

1.     У чому складається ключовий фактор успіху компанії Philips Electronics Inc. на ринку електрочайників?

2.       На якій стратегії заснований даний успіх?

№ 11.6

Основними видами діяльності Науково-виробничої фірми “Зонд” є розробка, виготовлення приладів неруйнівного контролю, надання послуг з проведення такого контролю, підготовка та атестація фахівців.

З 45 працівників 7 мають вчені ступені, 30 – вищу освіту.

Сьогодні фірма “Зонд” – це інноваційний центр, визнаний на державному рівні. Підприємству надані повноваження вирішувати всі питання технічного та методичного забезпечення, підготовки й атестації фахівців нафтогазової галузі України.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Визначте стратегічні альтернативи, які обрало для себе підприємство.

№ 11.7

Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів – провідне підприємство зернопереробної галузі України.

Понад 100 років існування – це шлях перетворення млина заможного купця у розвинену мережу зерноприймальних споруд і заводів з виробництва круп’яних виробів (80 т. за добу), комбікормів (600 т. за добу) та борошна.

Постійний розвиток і розбудова – не просто традиція, а принцип існування комбінату. Тільки в 1999 р. підприємством були засвоєні виробництво мюслів і гречаної крупи, створено дочірнє підприємство “Зерновик”.

Гордість підприємства – зернові пластівці і мюслі, що виготовляються з високоякісної сировини за прогресивними технологіями на сучасному обладнанні фірми “Бюллер” і тому не мають аналогів в Україні. Щорічно поновлюється асортимент знаменитого “Геркулесу”, модернізованого у продукт “Екстра”. Різноманітність цього продукту і мюслі, виготовленого спільно з німецькою фірмою “Ханне”, дозволяє кожному обрати свій улюблений вид. Яскраві фірмові пакунки пізнають і чекають як в Україні, так і за її межами.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Визначте стратегії, якими керується в своїй діяльності підприємство.

№ 11.8

ВАТ “Концерн “Стирол” – найбільше хімічне підприємство України. Основні види продукції – азотні добрива, аміак, неорганічні кислоти і солі, медичний закис азоту.

Новий напрямок діяльності концерну – виробництво фармацевтичної продукції.

Впродовж останніх років впроваджено і успішно розвивається виробництво полімерних матеріалів, а також товарів, що виготовляються з цієї сировини, і лакофарбова продукція.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Визначте, яку стратегічну альтернативу обрало підприємство.

№ 11.9

Окремі складові «стратегічного набору» підприємства:

1.  Створення (переналагодження) виробництва.

2.  Доробка і уніфікація продукції.

3.  Олігополія або монополія.

4.  Концентрична або конгломерантна диверсифікованість, припинення випуску продукції.

5.  Зміцнення елементів у системі розподілу, скорочення витрат на рекламу, підготовка до зниження цін, пошук нових ринків збуту (для продовження життєвого циклу).

6.  Кооперація, інтеграція, конкуренція або монополія.

7.  Продукти з підкріпленням, концентрична диверсифікованість.

8.  Зниження цін, скорочення всіх маркетингових витрат, коректування планів виготовлення продукції.

9.  Пошук нового використання потужностей, стабілізація або спад.

10.  Спеціалізація; вертикальна, горизонтальна інтеграція, поява олігополії.

11.  Розробка нової продукції.

12.  Підтримка інвестицій у рекламу, просування продукції, торговельні знаки, коректування цін (згідно з умовами конкуренції).

13.  Горизонтальна диверсифікованість, пошук способів зниження витрат.

14.  Стабільна олігополія.