Споживча цінність товару як ключовий фактор стратегічного маркетингу (Матеріали до практичного заняття), страница 2

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Розкрийте сутність споживчої цінності  товару та її видів.

2.  У чому полягає сутність і призначення моделі Кано.

3.  Охарактеризуйте методику збору інформації для побудови моделі Кано.

4.  Назвіть основні принципи, сформульовані Н.Кано.

5.  Обґрунтуйте логічну послідовність процесу виявлення споживчих характеристик, властивих тому або іншому товарові.

6.  Які характеристики товару дозволяє виявити модель Кано?

7.  Охарактеризуйте товари за моделлю Кано.

8.  Що таке суб'єктивна якість товару? Обґрунтуйте необхідність і можливість оцінки суб'єктивної якості товару.

9.  Що таке об'єктивна якість товару? Обґрунтуйте необхідність і можливість оцінки об'єктивної якості товару.

10.  Дайте характеристику значимості і змісту матриці Симона.

11.  У чому полягає негативний ефект “індукованої неконкурентоспроможності”? Яким чином його можна подолати?

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

№ 4.1

Аналіз ринку морозива в Україні в звітному році дозволив виявити наступне.

Загнутый угол: Пора перестати сприйма-ти ... клієнтів як частину деякої однорідної маси ринку ... почніть думати про них як про окремі несхожі один на одного острівки, кожен з яких потребує індивідуальної специфічної стратегії у політиці в області товару, стратегії в області просування, в області ціноутворення, потребує унікальних методів розповсюдження і методик прямих продаж.
(Левітт, 1980)

Багато дрібних виробників розробили власні технічні умови, відповідно до яких і здійснюється випуск продукції. При цьому багато хто фактично обманюють покупців, наприклад, на упакуванні морозива вказують, що це пломбір, хоч насправді це вершкове морозиво; додають у продукт рослинні жири.

Собівартість морозива, що не відповідає держстандарту, набагато нижче, отже, на таку продукцію є попит. Підприємства ж, що випускають якісну продукцію, стають заручниками своєї сумлінності. Багато великих виробників не одержують запланованого прибутку, відповідно в них мало коштів на рекламу про-дукту, на розвиток оптових мереж.

Слід зазначити також відсутність чітких схем збуту продукції, перепади в обсязі продажів морозива влітку та взимку.

Завдання для ситуаційного аналізу:

1.  Виявіть проблеми, що мають місце на ринку морозива.

2.  Виявіть споживчу цінність даного товару як ключового фактору стратегічного маркетингу і розробіть пропозиції щодо її підвищення.

3.  Розробіть рекомендації для підприємств-продуцентів морозива і підприємств, що реалізують дану продукцію, в розрізі маркетингових стратегій.

№ 4.2

Для вивчення реакції покупців на різні характеристики корпусних меблів, що випускаються ТОВ “ДІЯ”, доцільно скористатися моделлю Кано. Модель Кано допоможе ТОВ “ДІЯ”: виключити атрибути, які не потрібні покупцям; залишити необхідні атрибути; мінімізувати ризик неприйняття нових меблів ринком.

Для побудови моделі Кано проведено опитування покупців та експертним методом визначено їхню реакцію на різні характеристики корпусних меблів (таблиця 4.1).

Таблиця 4.1 – Реакція покупців на різні характеристики корпусних меблів

Тип характеристики

Оцінка, бали*

Покупці

Вимога

Задоволений

Незадоволений

Виконана

Не виконана

1. Обов'язкова

1.1 Наявність у комп'ютерного столу виїзної планки для клавіатури

5

1

5

1

1.2 Наявність у шафи дверцят з ручками

5

2

4

2

Усього:

2. Кількісна

Наявність у вітрини вмонтованої лампи з маленькою потужністю електроенергії, що використовується

5

2

5

2

3. Сюрпризна

При покупці столу у подарунок надається полиця

4

-

5

-

Середня оцінка:

* 4-5 балів – покупець задоволений  (вимога виконана);

   1-3 бали – покупець незадоволений (вимога не виконана).

Завдання для ситуаційного аналізу:

Побудувати модель Кано. Які висновки для підприємства можна зробити на основі цієї моделі?

№ 4.3

Фірма URSA з метою класифікації різних характеристик свого товару – мінеральної вати – провела опитування споживачів за особливою технікою, при якій кожне питання задається двічі: один раз у позитивній і один раз у негативній формі.

Основні характеристики мінеральної вати наступні: теплопровідність; водонепроникність; естетичність; екологічність; довговічність; вага; обсяг рулону; деформування.

Приклад питань:

1. Фірма URSA, модифікуючи свій товар, зменшила теплопровідність з... одиниць до .... одиниць, як Ви поставитеся до даного факту:

Байдуже.

Частково задоволений.

Цілком задоволений.

Незадоволений цим.

Дуже незадоволений.

2. Чи згодні Ви з діями фірми URSA, що вирішила не знижувати теплопровідність з.... до ..... одиниць.

Абсолютно згодний.

Частково згодний

Усе рівно.

Частково не згодний.

Категорично не згодний.

Результати опитування споживачів дозволили виявити наступне – таблиця 4.2.