Маркетингові стратегії щодо збуту і розподілу, страница 6

Таблиця  72  -  Методика аналізу стратегічної доцільності договірної політики підприємств

Показники

Формула розрахунку:

Умовні позначення:

Координати для побудування стратегічної карти постачаль-ників

              (9)

*         - координата конкурентної сили j-го постачальника для побудування стратегічної карти постачальників;

*      - показники конкурентної сили j-го постачальника;

n – загальна кількість показників конкурентної сили.

               (10)

        - координата привабливості j-го постачальника для побудування стратегічної карти постачальників;

      - показники привабливості j-го постачальника;

m – загальна кількість показників привабливості.

Координати для аналізу ступеню стратегічної доцільності договірної політики

        (11)

 - координата (усереднена) конкурентної сили для аналізу ступеню стратегічної доцільності договірної політики і-го досліджуваного підприємства;

      - показники конкурентної сили j-го постачальника і-го досліджуваного підприємства;

f – загальна кількість постачальників.

       (12)

 - координата (усереднена) привабливості для аналізу ступеню стратегічної доцільності договірної політики і-го досліджуваного підприємства;

      - показники привабливості j-го постачальника і-го досліджуваного підприємства.

5)  координати (усереднені) для аналізу ступеню стратегічної доцільності договірної політики розраховуються для кожного досліджуваного підприємства шляхом знаходження середньої зваженої величини показників конкурентної сили і показників привабливості (відповідно формули 11 і 12 таблиці 72);

6)  на стратегічній карті постачальників (рисунок 78) за відповідними координатами конкурентної сили і привабливості знаходиться позиція кожного постачальника.

Конкурентна сила

постачальників

        Висока      5

Стратегія

підвищення

стратегічної

привабливості

постачальника

Стратегія

утримання

стратегічної

конкурентної

позиції

постачальником

        Низька      2

Стратегія

переосмислення

стратегічної

конкурентної

позиції

постачальника

Стратегія

підвищення

конкурентної

сили

постачальника

1

Низька

2

Висока

5

Стратегічна привабливість постачальника

Рисунок 78 - Стратегічна карта постачальників

Стратегічна карта постачальників містить чотири поля з запропонуванням однієї з чотирьох стратегій ділової поведінки для підприємств:

стратегія утримання стратегічної конкурентної позиції постачальником (висока конкурентна сила постачальника – високий рівень стратегічної привабливості постачальника);

стратегія підвищення стратегічної привабливості постачальника (висока конкурентна сила постачальника – низький рівень стратегічної привабливості  постачальника);

стратегія  переосмислення  стратегічної  конкурентної  позиції постачальника (слабка  конкурентна  сила  постачальника – низький рівень  стратегічної  привабливості  постачальника); 

стратегія підвищення  конкурентної сили постачальника (слабка конкурентна сила постачальника – високий рівень стратегічної привабливості постачальника);

7)  за відповідними усередненими координатами будується матриця стратегічної доцільності договірної політики досліджуваних підприємств (рисунок 79), що визначає одну з чотирьох можливих стратегічних альтернатив подальшої роботи підприємства з постачальником:

стратегія збереження ділових контактів (висока конкурентна сила постачальника – високий рівень  стратегічної  привабливості  постачальника); 

стратегія тиску (висока  конкурентна  сила  постачальника – низький рівень стратегічної привабливості постачальника);

стратегія рішучих дій (слабка  конкурентна  сила  постачальника – низький рівень стратегічної привабливості постачальника);

стратегія очікування (слабка конкурентна сила постачальника –  високий рівень стратегічної привабливості постачальника).

Конкурентна сила постачальників

           Висока         5

Стратегія тиску:         

намір підприємства-контрагента спростити умови постачання, фінансування, домогтися надання додаткових послуг, фінансових пільг і т.п. підприємствами-постачальниками

Стратегія збереження

ділових контактів:   

орієнтація на довгострокове співробітництво з підприємствами-постачальниками

Низька            2

Стратегія рішучих дій:перегляд укладених господарських договорів, контрактів і угод з підприємствами-постачальниками; відмовлення від взаємовідносин і ділових контактів з ними; пошук нових постачальників

Стратегія очікування:підприємство-контрагент очікує підсилення конкурентної сили постачальників, проводить маркетингову роботу з ними; підшукує контрагентів з більш високою конкурентною силою

1

                  Низька                     2

Висока                       5

Стратегічна привабливість постачальників

Рисунок  79  -  Матриця стратегічної доцільності договірної політики підприємств