Конкурентні маркетингові стратегії (Матеріали до практичного заняття), страница 6

ОРГАНІЧНИЙ РІСТ

ІНТЕГРАЦІЯ

ДИВЕРСИФІКОВАНІСТЬ

Збільшення присутності

на ринку

Регресивна вертикальна

інтеграція

Концентрична диверсифікованість

Розширення границь

ринку

Прогресивна вертикальна інтеграція

Горизонтальна диверсифікованість

Удосконалення товару

Горизонтальна інтеграція

Конгломерація

Слайд 6.15 – Маркетингові рішення щодо стратегій органічного росту

Стратегії

Маркетингові стратегічні альтернативи

Глибоке проникнення на ринок

Підвищення рівня сервісного обслуговування

Зниження витрат виробництва і збуту

Активізація рекламної діяльності

Розвиток збутової мережі

Використання засобів стимулювання збуту

Спонукання споживачів до збільшення частоти використання товару

Спонукання споживачів до збільшення обсягів споживання товару

Розвиток

ринку

Виявлення нових способів використання товару

Виявлення нових сфер використання товару

Освоєння нових територіальних ринків збуту

Розвиток

товару

Удосконалення товару

Розширення функціональних особливостей товару

Розширення товарного асортименту

Створення нових моделей товару

Слайд 6.16 – Матриця І. Ансоффа «товар-ринок»

(матриця можливостей за товарами / ринками)

РИНОК

                                  ТОВАР

Старий

Новий

Старий

1. Стратегія глибокого проникнення на ринок

3. Стратегія розвитку товару

Новий

2. Стратегія розвитку ринку

4. Стратегія диверсифікації

Слайд 6.17 – Порівняльна характеристика маркетингових стратегій відповідно до матриці І. Ансоффа

Стратегія

Сутність стратегії

Перспек-тиви реалізації стратегії

Комерційний ризик використання стратегії

Основні напрямки інвестицій

1. Глибоке проникнен-ня на ринок

Збільшення обсягів продажу і ринкової частки за рахунок використання існуючих товарів і ринків збуту підприємства

Коротко-часні

Низький

Великі витрати на просування

2. Розвиток ринку

Впровадження існуючих товарів підприємства на нові ринки

Довгостро-кові

Високий

Витрати на дослідження ринку збуту

3. Розвиток товару

Розробка нового товару для існуючих сегментів ринку підприємства

Довгостро-кові

Високий

Витрати на науково-конст-рукторські розробки

4. Диверси-фікація

Вихід підприємства в нові сфери бізнесу

Найбільш довгостро-кові

Найвищий

Виробництво

Слайд 6.18 – GAP-аналіз “товар-ринок”

                                                                                 4

        GAP - розходження                   

                                                              3

                                                                                2

                                                                                        1

1 варіант – реалізація традиційних товарів на традиційних ринках: темпи зростання виручки, прибутку мінімальні (стратегія “глибокого проникнення на ринок”);

2 варіант – реалізація традиційних товарів на нових ринках: активізація маркетингових зусиль: стимулювання збуту, рекламні заходи, розвиток систем збуту товарів та ін. (стратегія “розвитку меж ринку”);

3  варіант – реалізація нових товарів на традиційних ринках: активне використання товарних стратегій (стратегія “розвитку товару”);

4 варіант – реалізація нових товарів на нових ринках: темпи зростання виручки, прибутку максимальні (стратегія “диверсифікації”).

Слайд 6.19 – Рекомендована модель ризику “товар-ринок”

Товар

            Ринок

Традиційний

Новий, але зв’язаний з традиційним

Абсолютно

 новий

Традиційний

Екстенсивний

успіх

Ризик

зростає

Інтенсивний ринковий концентрований успіх

Інтенсивний

ринковий

успіх

Новий, але зв’язаний з традиційним

Інтенсивний

 товарний

концентрований

успіх

Диверсифікований діагонально-горизонтальний

успіх

Диверсифікований конвергентний

(діагональний)

успіх

Абсолютно

новий

Ризик

зростає

Інтенсивний

товарний успіх

Диверсифікований горизонтальний успіх

Зона занадто

високого ризику

Диверсифікований

дивергентний (конгломератний) успіх

Слайд 6.20 – Цільове призначення корпоративних маркетингових стратегій