Конкурентні маркетингові стратегії (Матеріали до практичного заняття), страница 5

Слайд 6.5 – Різновиди конкурентних позицій за А. Літлом

Конкурентна позиція

підприємства

Характеристика позиції

Лідируюча позиція

Сильні ринкові позиції

Здійснює вплив на ринок збуту

Можливість незалежного вибору стратегічних напрямів розвитку

Сильна позиція

Стійка ринкова позиція

Спроможність адаптувати незалежну стратегію без погіршення своїх позицій

Низька сприйнятливість до конкурентних протидій

Необхідність враховувати дії лідера

Сприятлива позиція

Специфічна конкурентна перевага (наприклад, стратегія ринкової ніші)

Значні можливості для поліпшення ринкових позицій

Задовільна позиція

Сприятливі ринкові можливості

Невеликі можливості підприємства щодо поліпшення своїх середніх ринкових позицій

Конкурентна сприйнятливість

Незадовільна позиція

Значна конкурентна вразливість

Відсутність можливостей щодо поліпшення ринкової позиції

Слайд 6.6 – Маркетингові конкурентні стратегії за Ф.Котлером

Класифікаційні

ознаки

Різновиди конкурентних маркетингових стратегій

Конкурентні позиції підприємства та його маркетингові напрямки

Стратегії ринкового лідера

Стратегії челенджера

Стратегії послідовника

Стратегії нішера

Слайд 6.7 – Групи стратегій щодо конкуренції

Позиція на ринку

Активні стратегії

Стратегії

реагування

Лідери ринку

·  Стратегія розширення місткості ринку

·  Стратегія захисту позицій

·  Стратегія підвищення ринкової частки при існуючій місткості ринку

·  Реагування на виклик конкурентів


Челенджери (претенденти на лідерство)

·  Фронтальний наступ

·  Фланговий наступ

·  Обхідний наступ

·  Проходження за лідером

Ті, що уникають прямої конкуренції (послідовники і нішери)

·  Стратегія ніші на ринку

·  Обхід конкурентів

·  “Статус -  кво”

Слайд 6.8 – Маркетингові стратегії залежно від співвідношення між темпами зростання ніші та нішера

Темпи росту підприємства-нішера

Темпи зростання ніші

Зменшуються

Збільшуються

Зменшуються

Стратегія підтримки позицій

Стратегія

інтеграції

Прискорюються

Стратегія виходу

за межі ніші

Стратегія лідерства

в ніші

Слайд 6.9 – Конкурентні стратегії за М. Портером

КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА

 

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

 

СФЕРА КОНКУРЕНЦІЇ

ШИРОКА

«ЦІНОВЕ

ЛІДЕРСТВО»

«ПРОДУКТОВЕ ЛІДЕРСТВО»

«ЛІДЕРСТВО В НІШІ»

(АБО ФОКУСУВАННЯ, АБО КОНЦЕНТРАЦІЯ)

ВУЗЬКА

НА ВИТРАТАХ

НА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Слайд 6.10 – Поле стратегій конкурентної боротьби за Юдановим

Пристосування до ринку


Слайд 6.11 – Діаграма-тест конкурентних стратегій

ТИП

СТРАТЕГІЇ

Комутанти

("миші")

Патієнти ("лиси")

Віоленти ("леви", "слони", "бегемоти")

Експлеренти ("ластівки")

 

Профіль

виробництва

універсальне дрібне

спеціалізоване

масове

експеримен-тальне

 

Розмір підприємства

великі

великі

 

середні

середні

 

дрібні

дрібні

дрібні

 

Стійкість підприємства

висока

висока

 

низька

низька

 

Витрати на НДДКР

високі

високі

 

середні

 

низькі

 

Фактори сили в конкурентній боротьбі

гнучкість, численність

пристосованість до особливого ринку

висока продуктивність

випередження в нововведеннях

 

Слайд 6.12 – Модель реакції конкурентів

Слайд 6.13 – Детермінація підприємств за силою конкурентної реакції на дії конкурентів

Тип конкурента

Характеристика конкурентна за силою конкурентної реакції

Неквапливий конкурент

відрізняється повільною реакцією або взагалі ігнорує кроки, які здійснюють суперники

Розбірливий конкурент

реагує тільки на певні типи атак, наприклад, на зниження цін, але не на збільшення рекламних витрат або на заходи щодо стимулювання збуту

Конкурент -“тигр”

реагує на будь-які замахи на свої володіння; залежно від ситуації варіюється і сила відповідного удару; конкурент -“тигр” усією своєю поведінкою демонструє, що його краще не чіпати і він завжди готовий відстоювати свої інтереси

Непередбачуваний конкурент

не має певної моделі конкурентної поведінки: в одному випадку він відповідає ударом на удар, в інший час аналогічна дія не викликає у нього ніякої відповідної реакції

Слайд 6.14 – Різновиди маркетингових стратегій росту