Конкурентні маркетингові стратегії (Матеріали до практичного заняття), страница 4

Стратегія комутантна –стратегія конкурентної боротьби, яка передбачає максимально гнучке задоволення невеликих за обсягом (локальних) потреб ринку; дрібні підприємства, що дотримуються цієї стратегії, звичайно не володіють ефективним обладнанням, науково-технічними розробками або особливими знаннями у спеціальній області, тому їх часто називають "сірими мишами", що, однак, нітрохи не заважає багатьом з них процвітати на ринку.

Стратегія корпоративна – це сукупність рішень, на базі яких підприємство виявляє і визначає свої наміри та цілі, розробляє основну політику і плани для їхнього досягнення, визначає сфери діяльності.

Стратегія негайної ліквідаціїпередбачає залишення бізнесу або шляхом продажу іншому підприємству, або припиненням діяльності, якщо не знайдеться покупець.

Стратегія патієнтна стратегія конкурентної боротьби, яка передбачає випуск обмеженої кількості вузькоспеціалізованої продукції високої якості; за свою спроможність перемагати більш потужних конкурентів не силою, а вмінням, підприємства, що дотримуються цієї стратегії, отримали назву "хитрих лисів".

Стратегія реагування ринкового лідера залишає ініціативу конкурентам, гнучкість дій вимагає наявність варіантів плану з метою передбачати кроки конкурентів, щоб не потрапити в безвихідну ситуацію.

Стратегія розширення місткості ринку–може бути реалізована трьома засобами: пошук нових споживачів; пошук нових потреб; збільшення обсягів споживання товарів підприємства.

Стратегія фронтального наступу – полягає в тому, що челенджер атакує лідера за всіма позиціями щодо комплексу маркетингових засобів в цілому.

Тактика ловкого другого–розповсюджена політика віолентів-слонів у сфері науково-технічного прогресу, полягає в тому, що підприємство не прагне обов'язково бути лідером у винаході нового, але випереджає всіх своїх конкурентів щодо їх впровадження у масове виробництво; завдяки цій тактиці "слон" часто пожинає основні плоди чужих винаходів.

Удосконалення товару –має своєю основною метою збільшення продажів на вже існуючих ринках модифікованої версії даного товару або зовсім нового товару, що заміняє старий.

Челенджер (претендент на лідерство) – підприємство, що займає другорядні позиції на ринку, але швидко розвивається і ставить ціль збільшення своєї ринкової частки.

НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ

Слайд 6.1 – Матриця стану конкурентного ринкового середовища

Інтенсив-ність

конкуренції

Цінність товару, що сприймається споживачем

низька

висока

низька

Недиференційована

олігополія

Монополія або диференційована олігополія

висока

Чиста (досконала)

конкуренція

Монополістична

конкуренція

Слайд 6.2 – Модель конкурентних рішень К. Омаі

                                                    Рішення: конкурувати

 


     Наявність ключових                            Агресивна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          факторів успіху                                 ініціатива

         Товари,                                                                                                   Товари,

         напрямки діяльності                                                       напрямки діяльності

Існуючі (традиційні)                                                                                Нові

Використання                                Орієнтація на

                   слабкостей конкурентів                  корисність продуктів

                               Рішення: уникати конкуренції

Слайд 6.3 – Вибір альтернативи у пошуку ексклюзивної конкурентоспроможності

Скругленный прямоугольник: Альтернативи пошуку ексклюзивної конкурентоспроможності

Скругленный прямоугольник: Диверсифікація: створення нового конкурентного простору і оновлення конкурентних маркетингових стратегійСкругленный прямоугольник: Реорганізація як перебудова процесів і переорієнтація в процесі перманентного удосконалення управлінняСкругленный прямоугольник: Реструктуризація бізнесу і оптимізація штатів

Овал: Не так, як у іншихОвал: ОптимальнішеОвал: Краще

Слайд 6.4 – Матриця придбання довгострокових конкурентних переваг

Конкурентна перевага

Нова

Існуюча

Конкурентні активи і ключові компетенції

Нові

Конкурентні

мегаможливості

Які нові конкурентні активи необхідно придбати і ключові компетенції створити для участі у перспективних проектах майбутнього?

Незайняті конкурентні

простори

Які нові конкурентні активи необхідно придбати і ключові компетенції необхідно створити для захисту, збереження і розширення конкурентних переваг підприємства на ринку?

Існуючі

Заповнення

конкурентних пробілів

Які нові сфери реалізації стратегічних можливостей підприємства можна створити при творчому розгорненні або новому сполучені існуючих конкурентних активів і ключових компетенцій? 

Конкурентна

інерційність

Як утримати сьогоденну конкурентну позицію на ринку за допомогою оптимального застосування важелів стосовно конкурентних активів і ключових компетенцій, що має підприємство?