Конкурентні маркетингові стратегії (Матеріали до практичного заняття), страница 10

2.  Визначте, яку стратегію росту використовував протягом своєї еволюції комбінат.

3.  Визначте, на якій стратегії заснована діяльність компанії “Болтик Бевериджис Холдинг”.

ТЕСТ

1.  Стратегія конкурентної боротьби, що припускає максимально гнучке задоволення невеликих за обсягом (локальних) потреб ринку, називається:

1.1.  патієнтна;

1.2.  віолентна;

1.3.  комутантна;

1.4.  експлерентна.

2.  Назву "хитрих лисів" отримали фірми:

2.1.  патієнти;

2.2.  віоленти;

2.3.  комутанти;

2.4.  експлеренти.

3.  Скромним ім'ям "сірі миші" називають фірми:

3.1.  патієнти;

3.2.  віоленти;

3.3.  комутанти;

3.4.  експлеренти.

4.  Стратегія конкурентної боротьби, яка передбачає ставку на зниження витрат виробництва, що досягається за рахунок організації масового виробництва порівняно недорогих, але цілком доброякісних товарів – це стратегія:

4.1.  патієнтна;

4.2.  віолентна;

4.3.  комутантна;

4.4.  експлерентна.

5.  "Першими ластівками" називають фірми:

5.1.  патієнти;

5.2.  віоленти;

5.3.  комутанти;

5.4.  експлеренти.

6.  Шляхами реалізації якої стратегічної альтернативи за матрицею Портера є економія на масштабах виробництва, спрощення дизайну, підвищення ефективності процесу виробництва:

6.1.  стратегія цінового лідерства;

6.2.  стратегія диференціації;

6.3.  стратегія концентрації;

6.4.  стратегія оптимальних витрат.

7.  Виробники легальних копій продуктів відомих фірм. Одна з розповсюджених сфер діяльності фірм-комутантів:

7.1.  клон-мейкери (дженерика);

7.2.  франчайзі;

7.3.  фірми-аутсайдери;

7.4.  фірми-імітатори.

8.  Стратегія конкурентної боротьби, що полягає у концентрації зусиль на виробництві  обмеженої  кількості вузькоспеціалізованої продукції високої якості – це стратегія:

8.1.  патієнтна;

8.2.  віолентна;

8.3.  комутантна;

8.4.  експлерентна.

9.  “Горді леви”, “могутні слони”, “неповороткі бегемоти” – це основні стадії розвитку фірм:

9.1.  патієнтів;

9.2.  віолентів;

9.3.  комутантів;

9.4.  експлерентів.

10.  Конкурентна стратегія, що орієнтується на радикальні нововведення, називається:

10.1. патієнтна;

10.2. віолентна;

10.3. комутантна;

10.4. експлерентна.

11.  Цикл життя фірми за Юдановим представляє наступну еволюцію:

11.1.  “сіра миша” – “гордий лев” – “хитра ліса” – “могутній слон”;

11.2.  “сіра миша” –“хитра ліса” – “гордий лев” – “могутній слон” – “неповороткий бегемот”;

11.3.  “сіра миша” – “гордий лев” – “хитра ліса” – “могутній слон” – “неповороткий бегемот”;

11.4.  “перша ластівка” - “сіра миша” –“хитра ліса” – “гордий лев” – “могутній слон” – “неповороткий бегемот”.

12.  Ризиком якої конкурентної стратегії за Портером є наступне: різниця в цінах спеціалізованих підприємств і підприємств, що працюють на всьому ринку, може стати настільки великою, що споживачі відмовляться від переваг спеціалізованих товарів:

12.1.  стратегія цінового лідерства;

12.2.  стратегія диференціації;

12.3.  стратегія концентрації;

12.4.  стратегія оптимальних витрат.

13.  Яка стратегія виправдовується при наявності великих труднощів з постачанням товарів:

13.1.  прогресивна вертикальна інтеграція;

13.2.  регресивна вертикальна інтеграція;

13.3.  горизонтальна інтеграція;

13.4.  зворотна інтеграція.

14.   Яку стратегію використовує фірма, якщо вона намагається завоювати нові ринки за допомогою випуску видів товарів, що раніше не випускались, але в технологічному плані зв'язаних з основним продуктом фірми:

14.1.  діагональну диверсифікацію;

14.2.  концентричну диверсифікацію;

14.3.  конвергентну диверсифікацію;

14.4.  дивергентну диверсифікацію.

15.   Яка зі стратегій пов’язана з тим, що клієнти фірми, які встигли переконатися в конкурентоспроможності традиційного товару, будуть вважати високоякісними й інші товари з емблемою даної фірми:

15.1.  концентрична диверсифікація;

15.2.  вертикальна диверсифікація;

15.3.  горизонтальна диверсифікація;

15.4.  дивергентна диверсифікація.

16.  На якій стратегічній альтернативі засновано проникнення пивоварних компаній в область виготовлення і збуту безалкогольних напоїв:

16.1.  багатогалузева диверсифікація;

16.2.  концентрична диверсифікація;

16.3.  горизонтальна диверсифікація;

16.4.  горизонтальна інтеграція.

17.  Які існують різновиди стратегії інтеграції:

17.1.  пряма, зворотна, вертикальна, зростаюча;

17.2.  зворотна, горизонтальна, інтенсивна;

17.3.  пряма, зворотна, горизонтальна;

17.4.  зростаюча, вертикальна, горизонтальна, інтенсивна.

18.  Фабрика з виробництва взуття починає виробництво іграшок. Який вид стратегії диверсифікації має місце в даному випадку:

18.1.  концентрична;

18.2.  горизонтальна;

18.3.  конгломератна;

18.4.  вертикальна.

19.  Якщо виробник сировини ставить під свій контроль випуск напівфабрикатів або готових виробів з неї, він використовує стратегію:

19.1.  прямої інтеграції;

19.2.  регресивної вертикальної інтеграції;

19.3.  прогресивної вертикальної інтеграції;

19.4.  зворотної інтеграції.

20.  Яка стратегія припускає поповнення асортименту підприємства товарами, технологічно не зв'язаними з основною продукцією, але привабливими для колишніх клієнтів:

20.1.  конвергентна диверсифікація;

20.2.  вертикальна диверсифікація;

20.3.  горизонтальна диверсифікація;

20.4.  дивергентна диверсифікація.