Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Готель «Харків», страница 4

Фондомісткістьєм) – зворотний показник фондовіддачі, показник необхідності основних фондів для забезпечення випуску одиниці продукції. розраховується як відношення середньої вартості основних фондів до обсягу наданих послуг. 

Рентабельність основних фондів (Р) – відношення величини прибутку, одержаного на підприємстві за даний період, до середньої вартості основних фондів за цей період.

Фондоозброєність праці розраховується як відношення середньої вартості основних фондів до середньої чисельності робітників.

Для відображення показників ефективності використання основних фондів та озброєності ними праці використаємо наступну таблицю (табл. 2.8).


Таблиця 2.9

Аналіз ефективності використання основних фондів

Показники

Роки

2007

2008

2009

Фондовіддача

0,24

0,014

0,52

Фондомісткість

4,12

70,4

1,91

Рентабельність основних фондів

0,20

-0,29

-2,81

Фондоозброєність праці

124,9

236,9

251,1

За даними табл. 2.8, можна зробити висновок, що в 2007-2009 роках спостерігається зростання випуску продукції (реалізації послуг) на 1 грн. основних фондів з 24 копійок до 52 копійок, що пояснюється взяттям на баланс підприємства основних фондів, що викуплені в Управління комунального майна і приватизації 30.12.2003 р., що спричинило суттєве збільшення вартості основних фондів.

2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Висока культура обслуговування в готельному господарстві залежить від стану організації праці, ефективності використання робочого часу, структури чисельності робітників. У процесі аналізу трудових показників необхідно звертати увагу на динаміку чисельності робітників, їх склад та структуру. Для цього використовують такі показники, як облікова чисельність робітників на початок та кінець звітного періоду, середньооблікова чисельність робітників.

Серед багатьох факторів, що впливають на зміну результатів роботи підприємства, найважливішу роль грають саме трудові ресурси. В процесі аналізу трудових показників аналізується динаміка зміни чисельності робітників за три роки, їх склад і структура (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9

Аналіз чисельності персоналу

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп зростання, %

2007

2008

2009

2008-2007

2008-

2006

2009-2007

2008-2007

2009-

2008

2009-2007

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, всього, чол., в т.ч.:

216

118

76

-98

-42

-140

55

64

35

- жінки

71

63

34

-8

-29

-37

89

54

48

- працівники, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працівники, які не перебувають в обліковому складі, всього, чол., в т.ч.:

10

7

6

-3

-1

-4

70

86

60

-зовнішні сумісники

8

6

5

-2

-1

-3

75

83

62,5

-працюючі за договорами цивільно-правового характеру

2

1

1

-1

0

   -1

50

100

50

Як видно з табл. 2.9, середньооблікова кількість працівників протягом 2007-2009 рр. скорочується. За весь досліджуваний інтервал часу середньооблікова чисельність працівників скоротилася на 140 людини, що певною мірою пов’язано зі зниження розміру заробітної плати.

Персонал готелю підрозділяється на наступні категорії:

-  робітники;

-  керівники;

-  службовці.

До категорії робітників в готелі належать покоївки, прибиральниці, кастелянші, швейцари, робітники ремонтної групи, прибиральники території, робітники пральні.

До керівників належать спеціалісти, які виконують роботу з організації і керівництва виробничим персоналом.

До службовців належать майстри виробничого навчання, перекладачі, менеджери, старші менеджери, майстри з ремонту обладнання, майстри ремонтної групи.

    Динаміка складу і структури кадрів ЗАТ "Готель"Харків" наведена в табл. 2.10.

Таблиця 2.10

Склад і структура кадрів

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення

Люд.

Пит. вага,%

Люд.

Пит.

вага,%

Люд.

Пит.

вага,%

2008-2007

2009-

2008

2009-2007

Середньооблікова чисельність робітників на початок року, чол., в т.ч.:

303

-

129

-

97

-

-174

-32

-206

1. Робітники

82

63,6

60

61,5

51

61,4

-22

-9

-31

2. Инженерно-техничні  робітники

25

19,4

22

22,5

20

24

-3

-2

-5

3. Службовці

22

17,0

15

16,0

12

14,6

-7

-3

-10

Середньооблікова чисельність робітників на кінець року, чол.

129

100

97

100

83

100

-32

-14

-46

Як видно з табл. 2.10, основну частину в структурі персоналу готелю складають робітники, що характерно для готельних підприємств.  Протягом 2007-2009 рр. їхня кількість значно зменшується, що є результатом структурних змін на підприємстві.