Аналіз динаміки виробничої програми ХКП «Горелектротранс» за аналізований період, страница 2

- наповнюваність:

-21488,9482/204116,7458*100 = -10,528 %

Сумарний відносний вплив:

-53074,2348/204116,7458*100 = -26,002 %

3. Структура впливу факторів.

- середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві:

-10523,9823/ (-53074,2348)*100 = 19,83 %

- коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію:

-15155,7112/ (-53074,2348)*100 = 28,56 %

- тривалість планового періоду:

-487,5329/ (-53074,2348)*100 = 0,92 %

- середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії:

-5372,061/ (-53074,2348)*100 = 10,12 %

- середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса):

-42,9992/ (-53074,2348)*100 = 0,08 %

- наповнюваність:

-21488,9482/ (-53074,2348)*100 = 40,49 %

Абсолютний та відносний вплив факторів, а також їх структуру приведемо в табл..

Таблиця 2.2 Результати факторного аналізу

Найменування факторів

Вплив факторів

абсолют.,

тис. пас.

відносн.,%

стр-ра,%

1. Середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві, од.

-10523,9823

-5,156

19,83

2. Коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію

-15155,7112

-7,425

28,56

3. Тривалість планового періоду, дн.

-487,5329

-0,239

0,92

4. Середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії, год./добу

-5372,061

-2,632

10,12

5. Середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса), км/год.

-15,9992

-0,022

0,08

6.Наповнюваність, пас/ вагоно (машино) – км

-21488,9482

-10,528

40,49

Результуючий показник

Сумарне значення

Кількість перевезених пасажирів, тис. пас.

-53074,2348

-26,002

100

Виходячи з даних розрахунків, можна зробити висновок, що найбільший вплив на кількість перевезених пасажирів мають такі фактори як:

-  наповнюваність:

-  коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію

-  середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві.

Так як основною метою підприємства є виконання виробничої програми та покращення її показників, а в даному випадку, це збільшення кількості перевезених пасажирів, то необхідно задля цього впроваджувати певні заходи.

Аналізуючи кожний з трьох найвагоміших факторів впливу на кількість перевезених пасажирів, можна зробити певні висновки:

-  середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві знаходиться під контролем та регулюється безпосередньо підприємством. Тому при збільшенні числа рухомого складу в господарстві можна розрахувати збільшення числа перевезених пасажирів. Також даний показник безпосередньо впливаю на коефіцієнт випуску на лінію та на величину навпонюваності;

-  коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію має вагомий вплив на кількість перевезених пасажирів. За умови, якщо має місце придбання рухомого складу і збільшення його загальної кількості в господарстві, коефіцієнт випуску рухомого складу також збільшується. За такої умови буде спостерігатись інтегрований вплив збільшення двох факторів на результативний показник виробничої програми.

-  наповнюваність, як один з факторів, найбільше впливає на кількість перевезених пасажирів, так як є безпосередньою одиницею виміру кількості пасажирів на одиницю пробігу. Але так як даний показник не залежить лише від підприємства, а й коливається разом із попитом пасажирів, то певні зміни в даний показник внести досить складно.

Знаючи, що зі збільшенням кількості рухомого складу на лінії величина наповнюваності в цілому має тенденцію до зниження, то можна прийняти умовно зниження наповнюваності із 7,31 до 7,1 пас. / вагоно (машино) – км.

З наведеної вище інформації можна зробити висновок, що із введенням додаткового рухомого складу на кількість перевезених пасажирів будуть впливати три фактори.

Задля розрахунку впливу придбання рухомого складу та підвищення обсягів виробничої програми, розглянемо наступну інформацію.

Як повідомили ProTorgi.Info в редакції Вісника державних закупівель, КП «Харківпас» (у перспективі – може керувати та володіти єдиною мережею міського транспорту; нині – єдина автоматизована диспетчерська служба міського транспорту) заявив про прийняття процедури закупівлі 93 тролейбусів та 56 автобусів. Учасником цієї процедури було визначено ТОВ «Львівські автобусні заводи». Ціна пропозиції загалом складає 299,8 млн. грн. Строк поставки транспорту – до 31 грудня 2011 року.

Як повідомлялось раніше, Харківська міськрада залучила кредит у розмірі 350 млн. грн. для закупівлі тролейбусів та автобусів у рамках підготовки до ЄВРО – 2012. Відсоткова ставка за кредитом складає 14,8% річних. Кредитором виступило ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Також, згідно інформації в системі розкриття інформації про держзакупівлі, оприлюдненої восени 2010 року, планується закупити:

90 великих із низькою підлогою тролейбусів ЛАЗ Е183

Вартість одиниці:

1,349 млн. грн.

Загальна вартість:

121,41 млн. грн.

3 великих двохсекторних із низькою підлогою тролейбусів ЛАЗ Е301

Вартість одиниці:

1,875 млн. грн.

Загальна вартість:

5,625 млн. грн.

Для розрахунку зміни кількості перевезених пасажирів спочатку розрахуємо, на скільки зміниться коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію.

Врахуємо те, що новий рухомий склад має нульовий рівень зносу, тому втрати вагоно (машино) годин у зв’язку із технічною несправністю будуть відсутні.

Так як за даними 2009 року втрати за технічною несправністю складали 3,33% від загальної роботи на лінії, то коефіцієнт випуску для нового рухомого складу пропорційно збільшується на 3,33%, тобто:

Квипн = 62,4 * 1,0333 = 64,5%

Знаючи середню кількість рухомого складу у 2009 році – 588,211 одиниць та кількість придбаного – 93 одиниці, розрахуємо новий коефіцієнт випуску на лінію:

Квипн =

Тобто коефіцієнт випуску на лінію, з урахуванням нового рухомого складу, збільшився із 62,4% до 62,7%.

Складаємо таблицю змін показників виробничої програми з урахуванням нововведень:

Таблиця 2.3 Зміна кількості перевезених пасажирів при зміні найбільш впливових факторів

Показники

факт

зміни

відхилення

абс.

відн.,

%

Середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві, од.

588,211

681,211

93

15,8

Коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію

0,624

0,627

0,003

0,48

Тривалість планового періоду, дн.

365

365

-

-

Середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії, год./добу

10,28

10,28

-

-

Середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса), км/год.

15,003

15,003

-

-

Наповнюваність, пас/ вагоно (машино) – км

7,31

7,10

-0,21

-2,9

Кількість перевезених пасажирів, тис.пас.

151042,511

170714,979

19672,468

13,02

За даними таблиці можна зробити висновок, що одночасне збільшення кількості рухомого складу на 93 од. (15,8%), зростання коефіцієнту на 0,003 (0,48%) та зниження наповнюваності на 0,21 пас/ вагоно (машино) – км (2,9%) збільшує кількість перевезених пасажирів на 19672,468 тис. пас. або на 13,02%. Такі результати свідчать про ефективність впроваджених заходів.