Організація аналізу, обліку та аудиту розрахунково-касових операцій та шляхи їх вдосконалення (на прикладі ТОВ «Оптимум»)

Страницы работы

Содержание работы

ДОПОВІДЬ

       Шановні Голова та члени Державної екзаменаційної комісії, до вашої уваги представляється доповідь до дипломної роботи на тему : «Організація аналізу, обліку та аудиту розрахунково-касових операцій та шляхи їх вдосконалення(на прикладі ТОВ «Оптимум»)».

Найважливішою задачею бухгалтерії є помноження , правильне використання та контроль за зберіганням грошових коштів ,  та від успіху її вирішення за багато залежить платоспроможність підприємства , своєчасність виплати заробітної плати  обслуговуючому персоналу , розрахунків з постачальниками ,   відрахувань у бюджет та ін.

    Все це визначило актуальність обраної теми дипломного проекту.

        Метою даного дипломного проекту являється комплексне вивчення теоретико-методологічних засад організації бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю грошових коштів на підприємстві , та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення .

  Предметом даного дипломного проекту є організація обліку та внутрішньогосподарського контролю розрахунково-касових операцій на ТОВ ВКФ «Оптимум».

    У першому розділі дипломного проекту були розглянуті теоретичні аспекти обліку розрахунково-касових операцій:

  -  основні поняття грошових коштів та розрахунково-касових операцій, представлені на плакаті №1.

 - законодавчо-нормативна база, яка регламентує порядок обліку розрахунково-касових операцій, представлена на плакаті №2.

-   дана організаційно-економічна характеристика ТОВ ВКФ «Оптимум».

     Підприємство ТОВ ВКФ «Оптимум» являється спеціалізованим підприємством по забезпеченню та комплектації різноманітними видами спеціального одягу  державних і комерційних структур . Підприємство споряджає спецодягом охороні фірми , виробничі підприємства , медичні установи , військові частини.

  Метою діяльності підприємства є :

-  одержання прибутку від своєї діяльності ;

-  забезпечення суспільних потреб у його виробах , продукції , послугах ;

-  насичення внутрішнього ринку продукцією високої якості ;

-  розвиток потужностей Товариства , високих темпів виробництва , підвищення продуктивності праці на основі найновіших досягнень науково-технічного прогресу ;

-  реалізація на основі прибутку соціальних і економічних потреб працівників , створення безпечних умов праці .

       Взагалі характеризуючи основні економічні показники діяльності ТОВ «Оптимум» можна зробити висновок , що діяльність підприємства протягом 2003-2005 рр. є задовільною. Незважаючи на негативні моменти в його діяльності (наявність понаднормативних залишків готової продукції , відсутність зайвих грошових коштів для погашення своїх поточних зобов’язань , зростання частки кредиторської заборгованості за поставлені товари , роботи , послуги та перед працівниками і бюджетом ) підприємство все ж таки досягло своєї певної мети – отримало прибуток від основної діяльності на кінець звітного періоду .

  У другому розділі дипломної роботи був розглянутий управлінський, фінансовий та податковий облік розрахунково-касових операцій на ТОВ «Оптимум».

     Виявлені недоліки в управлінському та фінансовому обліку касових операцій та розроблені шляхи їх вдосконалення, які представлені на

плакаті №3.

    У третьому розділі дипломного проекту розглянуті організація і методика економічного аналізу та аудиту розрахунково-касових операцій на ТОВ «Оптимум».

  Виявлені недоліки у внутрішньогосподарському контролі та розроблені шляхи їх вдосконалення, представлені на плакаті №4.

  У четвертому розділі розглянуті організація і методика проведення обліку, аналізу та аудиту розрахунково-касових операцій із застосуванням комп ютерних технологій. Виявлені недоліки, а саме відсутність автоматизації виробництва, та запропоновані шляхи їх вдосконалення.

  На мою думку запропоновані шляхи вдосконалення на ТОВ «Оптимум» дадуть можливість реалізувати основну мету ТОВ «Оптимум», а саме :

·  одержувати прибуток від своєї діяльності;

·  забезпечити суспільні потреби у його виробах , продукції , послугах ;

·  насичити внутрішній ринок продукцією високої якості ;

·  розвивати потужність Товариства , високі темпи виробництва , підвищити продуктивність праці на основі найновіших досягнень науково-технічного прогресу ;

·  реалізацію на основі прибутку соціальних і економічних потреб працівників , створити безпечні умови праці .

Доповідь закінчена дякую за увагу.

Похожие материалы

Информация о работе