Ознайомлення з основами військової мобілізації, страница 5

·  поновлення (вивчення)  індивідуальних  навичок особового  складу  у  виконанні своїх  функціональних  обов’язків    у  бою;

·  підготовка  підрозділів, частин і  штабів  у  штатній  організації  воєнного  часу до  виконання  бойових  завдань;

·  своєчасна  підготовка  озброєння,  воєнної  техніки  до  бойового  застосування,  вивчення  їх  обладнання  та  правил  експлуатації;

         Бойова  злагодженість  проводиться  у  мирний  час  і  триває  в  період  відмобілізування  та  приведення  військових  частин  у  бойову  готовність.  В мирний  час  вона  організовується  в  ході  щоденного  життя  та  бойової  підготовки  частин  скороченого складу  і  кадру  на  учбових  зборах  приписного  складу, при  проведенні

перевірочних  відмобілізувань, на  навчаннях.

        У    період  відмобілізування  бойове злагодження   військових  частин  проводиться  з  початку  їх  розгортання -  в  процесі  формування  підрозділів,  отримання  зброї,  воєнної  техніки  і  приведення  їх  у  готовність  до  бойового   застосування  на  планових  заняттях  з  бойової  підготовки  і  продовжується  після  виходу  частин  у  райони бойового  призначення.

        Планування  і  проведення бойового  злагодження  організується  і  здійснюється  командиром  військової  частини

         Під час  розробки  плану  бойового злагодженості  враховується:

·  бойове  призначення  військових  частин;

·  строк  мобілізаційної  готовності;

·  наявна   зброя  і  бойова  техніка;

·  ступень  навченості  призначеного  із запасу  поповнення.

           Зміст  занять  визначається  з  урахуванням  відпрацювання  найбільш  важливих  учбових  питань   у  межах  відведеного  часу.  Тривалість  учбового  дня  установлено -10 годин.

           Зміст  плануючих  документів  періодично  уточнюється  і  узгоджується  з  вимогами  Міністра оборони  України, із  змінами  в  організаційно-штатній  структурі,  в  оснащенні  новими  видами  зброї та  техніки,  які надходять у  підрозділи,  а  також  з  наявністю та  станом  учбово-матеріальної  бази.

  Заняття  з  частинами  і  підрозділами  проводяться  у  денний  та  нічний  час  в  полі  і  на  об’єктах учбово-матеріальної  бази  з використанням  штатної зброї  і  техніки.

Бойова  підготовка,  як правило,  проводиться  у  масштабі  батальйону. Тактико - стройові  заняття,  спеціальні заняття  і  навчання  організуються   з  комплексних  тем,  які  передбачають  відпрацювання  спільних  дій.  На  заняттях  відпрацьовується   бойова  злагодженість  підрозділів  для  ведення   активних  оборонних  та наступальних  дій  в  умовах  застосування  сучасних  засобів  боротьби.  Окрім  того  особовий  склад  відновлює навички  і  вміння  володіти  зброєю  і  технікою,  навчається   веденню  вогню  зі  штатної  зброї,  водінню  машин,  боротьбі  з  танками,  засобами  повітряного  нападу,  захисту  від  зброї  масового  ураження,  обладнанню  окопів  і  позицій,  подоланню  інженерних  перешкод

              Одночасно  з  підготовкою  підрозділів  проводиться  підготовка  офіцерів  і  штабів.  Головна  увага  приділяється  удосконаленню  їх навичок  і  вміння  в  управлінні  підрозділами в  бою.

              Після  завершення  формування  підрозділів  у  ході  першого  етапу  бойового  злагодження  в  позаучбовий  час  проводяться  їх  стройові  огляди  з  метою  перевірки  укомплектованості  і  правильності  розстановки  особового  складу  на  штатні посади  відповідно  до  військово-облікової  спеціальності (ВОС).

               Огляд  готовності  підрозділів  і  частин  до  виконання  завдань  проводиться  у  передбаченні  отримання  бойового  завдання  (після  закінчення  бойового  злагодження). 

      На  огляді  перевіряється :

·  укомплектованість  особовим  складом;

·  наявність  і  стан  зброї, техніки, матеріальних  засобів;

·  готовність  підрозділів  до  дій  під  час  виконання  бойових  задач.

            Вміле і  якісне  проведення  бойового злагодження  підрозділів  і  частин, що  розгортаються  або  формуються  заново ,  готує  основу  для  успішного  виконання  ними  бойових  завдань  і  перемоги  над   будь-яким  противником.

ЗАКЛЮЧНА    ЧАСТИНА

Кожна  держава,  у  разі  потреби,  в  особий  період  може  призвати  до  лав  Збройних  Сил   близько  10%  від  загальної  чисельності  населення.  Для  України  це  понад  5 мільйонів  чоловік,  а  також  велика    кількість  техніки  народного  господарства.

Організувати  призов,  всебічне  забезпечення  та  розподіл за  військовими  частинами  та  підрозділами  такої  великої  кількості  мобілізаційних  ресурсів  це  дуже  складний   і  відповідальний  процес.

В  період  значного  скорочення  Збройних  Сил,   утримання  їх  у  обмеженій  кількості,  невимірно  зросло  значення  мобілізаційної  готовності  держави   в  цілому.  Тому  важливо,  щоб  кожний  військовозобов’язаний  твердо  усвідомив  порядок  відмобілізування.

Майбутні  офіцери  запасу  повинні  добре  вивчити  і  твердо  знати  основи  мобілізації,  порядок  та  принципи  оповіщення  частин  і  військовозобов’язаних  і  комплектування  підрозділів  особовим  складом,  організацію  бойового  злагодження  підрозділів  і  частин  та  приведення  їх  у  бойову  готовність.  Від  цього  залежить  обороноздатність  держави.

Начальник   навчальної   частини

п/п-к                                 Палагеша