Ознайомлення з основами військової мобілізації, страница 4

Згідно  з  Законом  України про  загальний  військовий  обов¢язок  і  військову  службу,  військовозобов¢язані  запасу,  які  призначені  для  комплектування  Збройних  Сил,  поділяються  на  першу  і  другу  категорії.

До  запасу  першої  категорії   відносяться  військовозобов’язані,  які  служили  на  військовій службі  та  одержали  в  період її  проходження  військово-облікову  спеціальність.

До  запасу  другої  категорії  відносяться  військовозобов’язані, які  не  одержали  військово-облікової  спеціальності  під  час  проходження служби,  або  не  призивались  на  службу.

Військовозобов’язані,  зараховані  до  запасу  другої категорії,  в  разі  одержання  за  час  перебування  в  запасі  військово-облікової  спеціальності  на  навчальних  зборах, або  за  відповідною  цивільною  професією,  переводяться  до  запасу  першої  категорії.

Запас  військовозобов’язаних  за  віком  поділяється  на три  розряди.  Розряди  встановлюються  на  підставі  строку  перебування  в  запасі.

Солдати,  сержанти,  прапорщики  перебувають  у  запасі  до  такого  граничного  :

*  першого  розряду  до  35  років;

*  другого  розряду   до  45  років;

*  третього розряду   до  50  років.

Офіцери  перебувають  в  запасі  до  такого  граничного  віку.

а)  в  запасі  першого  розряду

*  молодші  офіцери   до  45  років;

*  старші  офіцери      до  50  років;

*  вищі   офіцери        до  55   років.

б)  в  запасі  другого  розряду

*  молодші  офіцери  до  50 років;

*  старші  офіцери     до  55 років;

*  вищі     офіцери     до  62 років.

в)  в  запасі  третього  розряду

*  молодші  офіцери  до  55 років;

*  старші     офіцери  до   60 років;

*  вищі     офіцери    до   65  років, а  ті  що  мають  військові  звання  генерала  армії  України   до  70  років.

Військовозобов’язані - жінки  завжди  зараховуються  до  запасу  третього  розряду.

Граничний  вік  перебування  у  запасі  третього  розряду  є  граничним  віком перебування  в запасі  взагалі.

            Комплектування  військ  технікою  проводиться  відповідно  до  штатно  -  табельних   потреб  військових  частин  з  урахуванням  її  бойового  призначення  .  У  війська  призначають  лише  справну  техніку,  в  першу  чергу  останніх  років  випуску,  підвищеної  прохідності,  великовантажної,  яка  має  найбільший  запас  ходу до  чергового ремонту.

           В  механізовані,  танкові,  артилерійські,  аеромобільні  частини  призначається  техніка,  близька  за  своїми   тактико-технічними  характеристиками  до  штатного  автотранспорту.

          Техніка  для  комплектування  військ   постачається  у  складі  партій,  окремих  машин  та  автоколон  військового  типу.

                                       ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  ЯДРО

Для  виконання  першочергових  мобілізаційних  заходів  для  військових  частин,  що  формуються  та  утримуються  за  скороченою  чисельністю,  створюється  організаційне  ядро,  у  склад  якого  входить   особовий  склад  кадру  та  визначена  кількість  приписаних   військовозобов’язаних  і  автомобілів.

             Чисельність  військовозобов’язаних  і  автомобілів  призначених  у  склад  організаційного ядра  і  перелік  військових  частин  для   яких  воно  створюється  визначає  штаб  округу  (оперативне  командування)  виходячи  з  умов  відмобілізування  військ.

Персональний  склад   організаційного  ядра  визначається  командиром  військової  частини.  Приписка  військовозобов’язаних  і  техніки  у  склад  організаційного  ядра  проводять  військові   комісаріати  на  замовлення  командирів  військових  частин.

До  першочергових  робіт,  які  виконуються  організаційним  ядром,  належать:

*   розконсервація  і  вивід  техніки  «НЗ» з  парків;

*  розгортання та  підготовка  до  роботи   пунктів  прийому  особового  складу  і  пунктів  прийому  техніки;

*  вивіз  запасів  матеріальних  засобів;

*  розгортання  батальйонних  пунктів  харчування;

*  організація  прикриття  районів  відмобілізування  та  інші.

З  метою гарантованої  явки  установленої  кількості  особового складу  організаційного  ядра  районні  військові  комісаріати  разом  з  військовими  частинами  за  основними  спеціальностями  створюють  резерв  із  числа  військовозобов’язаних.

Для  прийому  складу  організаційного  ядра  розгортаються  пункти прийому.

Призначені  для  забезпечення  організаційного  ядра  предмети  екіпіровки  військовозобов’язаних,  протигази, сухі  пайки  та  інше  майно  зберігаються  окремо  від  інших  запасів. З  метою  прискорення  процесу  екіпіровки  особового  складу,  що призначений  до  складу  організаційного  ядра,  на  них  заздалегідь  підбираються  за  розмірами  та  ростом  обмундирування,  взуття  та  протигази.

Прийом  техніки  для  організаційного  ядра,  як  правило,  здійснюється  у  парках  бойових  машин.

                ПИТАННЯ  № 3  Організація  бойового  злагодження  підрозділів,  частин.

                    Бойове  злагодження  розгорнутих  і  заново  формованих  частин  полягає  у  проведенні  заздалегідь спланованих  заходів, направлених  на  своєчасну їх  підготовку  до  виконання  бойових  завдань. Вона  організовується  за  програмами,  затвердженими  Міністром  оборони, Начальником  Генерального  штабу Збройних сил України  і  включає   основні  види   бойової  підготовки  частин.

          Основними  завданнями  бойової  злагодженості  є: