Ознайомлення з основами військової мобілізації, страница 3

·  постійною  готовністю  технічних  засобів  оповіщення  до  передачі  та  прийому  відповідних  сигналів  і  розпоряджень;

·  здійсненням  суворого   контролю  за  проходженням  сигналів;

·  систематичним  тренуванням  і  перевіркою  готовності  засобів  зв’язку  до  оповіщення;

·  своєчасно  вжитими  заходами  до  підвищення  життєздатності  каналів  станцій  та  ліній   зв’язку,  захист  їх  від  усіх видів  перешкод.

           а)   ОПОВІЩЕННЯ  ЧАСТИН  І  ЗБІР  ОСОБОВОГО  СКЛАДУ  ЗА  ТРИВОГОЮ 

           Оповіщення  частин  організують  і  здійснюють  відповідні  штаби  за  допомогою  всіх  діючих  засобів  зв’язку  у  загальній  системі  оповіщення  військ  і  військових  комісаріатів.

          Передача  сигналів  про  приведення  у  бойову  готовність  здійснюється  шляхом  автоматичних і  напівавтоматичних  систем  централізованого  оповіщення  з  використанням  штатної  і  спеціальної радіотелеграфної  і  телефонної  апаратури  зв’язку,  різних  звукових  і  світлових  сигналізаторів  та  інших  швидкодіючих  засобів  зв’язку.  Частинам,  які  не  мають  такого  зв’язку  передача  сигналів  і  розпоряджень  здійснюється  будь-якими  діючими  каналами  зв’язку  або  пересувними  засобами.

          Передача  сигналів  у  середині  частин  організується  за  системою  внутрішнього  оповіщення.

         Оповіщення  офіцерів,  прапорщиків  і  військовослужбовців  надстрокової  служби  (в/службовців  за  контрактом)  здійснюється  засобами  циркулярного  оповіщення,  через міську  АТС,  звуковими  та  світовими  сигналізаторами,  посильними  та  іншими  засобами.

б) ОПОВІЩЕННЯ  ВІЙСЬКОВОЗОБОВ¢ЯЗАНИХ

             Оповіщення  військовозобов’язаних  і  постачальників  техніки  про  мобілізацію  організується  військкоматами  за  допомогою  технічних  засобів  та  через   посильних,  або  через  місцеві  радіомовні  мережі.

               Після  отримання  сигналу  районні  військові  комісаріати  повинні  виконати   наступні  заходи:

·  зібрати  особовий  склад  за  тривогою   та  особовий  склад ,  призначений  для  роботи  по  оповіщенню ,  призову  і  поставці  ресурсів  у  частини

·  оповістити  керівників  районних   органів   держадміністрації   і  голів  сільських  рад

·  забезпечити  доставку   мобілізаційних  телеграм  адресатам  згідно  з  планом   оповіщення;

·  оголосити  по  місцевій  радіомовній  мережі  наказ  про  відмобілізування,  забезпечити  його   доставку  на  підприємства,  установи,  в  населені  пункти  районів  та  публікують   його  в  місцевій  пресі.

·  розгорнути  ділянки  та  штаби  оповіщення,  пункти  попереднього  збору  військовозобов’язаних  і  техніки.

·  організувати  вручення  військовозобов’язаним  персональних  повісток ,  а  керівникам  підприємств  та  установ - нарядів  на  поставку  техніки;

·  провести  підйом  автоколон  військового  типу  за  бойовою  тривогою;

·  організувати  контроль  за  ходом  оповіщення  в  районі.

           Порядок  використання  місцевої  радіомовної  мережі  узгоджується  у  мирний  час  з  керівниками  державної  адміністрації.

           Вручення  персональних  повісток  військовозобов’язаним  здійснюється   за  місцем  проживання  і  за  місцем  роботи.  З  цією  метою  у  військових  комісаріатах   заповнюють  і  ведуть  2  екземпляра  повісток.  Один  з  них  зберігається  у  військкоматах,  а  другий  закладається  на  підприємствах,  установах  де  створено  штаби  оповіщення,  а  також  у  сільрадах.

           Вручення  повісток  здійснюється  через посильних.  Посильних  підбирає  військкомат    у  мирний  час  з  числа  військовозобов’язаних,  які  добре  знають  місто  і не  підлягають  призову.  За  узгодженням  з  адміністрацією  до  посильних  можуть  залучати  студентів  і  робітників,  які  проживають  у  гуртожитках.

            За  місцем  роботи  повістки  вручає  керівник  підприємства,  установи.

   ПИТАННЯ  №  2:  Порядок  та  принципи  комплектування  підрозділів   і   частин  особовим  складом  і  технікою.

Збройні  Сили  України  комплектуються  за  мобілізаційним  планом  генералами,  офіцерами,  прапорщиками,  сержантами  і  рядовим  складом,  які перебувають  на   військовій  службі  і  призначеним  із  запасу  до  повної  чисельності  воєнного  часу.

Комплектування  військових   частин  здійснюється  через  військові  комісаріати  шляхом:

- призову  громадян  на  військову  службу  на  основі  загального  військового  обов¢язку;

- вступу  громадян  на  військову  службу  за  контрактом.

 Військові  частини  бойових  і спеціальних  військ  комплектуються  військовозобов’язаними  молодшого  віку,  підготовленими  у  військовому  відношенні,  які  пройшли  учбові  збори  і  не  мають  обмежень  за  станом  здоров¢я. 

             Частини  і  установи  тилу  комплектуються  особовим  складом,  в  основному,  старшого  віку,  або  які  мають  обмеження  за  станом  здоров¢я

              Особлива  увага  на  повноту  і  якість  укомплектованості  звертається  на  частини,  що  відмобілізовуються  при  бойовій  готовності  «ПІДВИЩЕНА»  і  «ВОЕННА  ЗАГРОЗА»  та    згідно  переліку  генерального  штабу.  Ці  частини  комплектуються  військовозобов¢язаними  молодшого  віку,  кращого  стану  здоров¢я  і  більш  підготовленими  у  військовому  відношенні.

  На  укомплектування  частин  максимально  використовуються   ресурси  запасу,  які  є  в  районах  їх  дислокації,    надходження  яких  у  війська  забезпечується  у  найкоротші  строки.