Учбово-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії криптографії і криптоаналізу”, страница 9

-  достовірна інформація (імовірність відсутності помилкової інформації близька до 1);(1)

-  майже визначено, що інформація достовірна (9 шансів проти одного);(0,9)

-  мається багато шансів, що інформація достовірна (3 шанси проти одного);(0,75)

-  шанси приблизно рівні (1 до 1);(0,5)

-  мається багато шансів, що інформація недостовірна (3 шанси проти одного);(0,25)

-  майже визначено, що інформація недостовірна (за 1 шанс проти 9);(0,1)

-  недостовірна інформація (імовірність помилкової інформації близька до 1)(0)

У дужках приведені імовірності вірогідності інформації. [5]

Імовірність інформації в розумінні відсутності в ній елементів дезінформації залежить від надійності джерела, що може оцінюватися по шкалі:

-  зовсім надійний (1);

-  звичайно надійний (0,9);

-  надійний (0,75)

-  досить надійний (0,5);

-  не завжди надійний (0,25);

-  ненадійний (0,1);

-  надійність не може бути визначена (0).

Кількість рівнів не принципова. Сім рівнів обрано як компроміс між точністю виміру (чим більше рівнів, тим точність вище) і здатністю експерта інтегрально оцінювати вірогідність інформації. Відомо, що людина в середньому здатна одночасно оперувати з 7 цифрами. [2]

Якість мови під час підслуховування оцінюється розбірливістю. Відповідно до лінгвістичного розподілу мови на фрази, слова, склади і звуки існує поняття значеннєвої, складової і звукової (формантної) розбірливості. З погляду захисту мовної інформації найбільш наочним є показник значеннєвої розбірливості (розбірливості фраз). Однак одержання об'єктивних оцінок значеннєвої розбірливості утруднені через надмірність мови. Більш надійні результати виходять при визначенні складової або звукової розбірливості. Тому вони одержали найбільше поширення.

Розбірливість мови відповідає вираженій у відсотках частки прийнятих без перекручування одиниць (речень, слів, букв, звуків) стосовно загальної кількості переданих. Надмірність письмового або усного мовлення знижує вимоги до значення розбірливості й обумовлена різними значеннями частоти використання в мові букв, а також істотно меншою кількістю дозволених граматикою складів, слів і речень стосовно можливих комбінацій складів, слів і речень, що теоретично можна скласти з букв алфавіту. У національних мовах наступні друг за другом слова зв'язані між собою змістом і синтаксисом граматики, а послідовно розташовані букви в рамках одного слова – правилами орфографії. Чим більше букв в алфавіті, менше словниковий склад мови і суворіше правила граматики, тим вище надмірність мови.

У залежності від кількості букв, що враховуються, і аналізованих текстів різними авторами отримані оцінки розбірливості, що відрізняються. Надмірність розмовної мови в силу її більшої «вільності», меншої важливості правил стилістики і навіть граматики менше надмірності ділових текстів (таблиця 1.1) [4].

Таблиця 1.1.

Форма представлення

Надмірність, %

Мова в цілому

72.6

Розмовна мова

72.0

Літературні тексти

76.2

Ділові тексти

83.4

Співвідношення між якістю мови і кількісних значень складової і словарної розбірливості приведені в таблиці 1.2.

Перекручування складів робить істотно менший вплив на розуміння змісту семантичної інформації, укладеної в пропозиції або реченні, чим перекручування цілого слова. За рахунок словесної надмірності слово може бути відновлене при відсутності частини букв або складу, що наочно ілюструється в грі «Поле чудес». Тому, вимоги до словарної розбірливості, що видно з таблиця 1.2, більш тверді, чим до складової. Граничне значення розбірливості складів і слів, при менших значеннях яких їх неможливо зрозуміти, дорівнює 25 і 75% відповідно. [8]

Таблиця 1.2

Якість мови

Розбірливість. %

Складова

Словесна

Реально допустима

25 – 40

75 – 87

Задовільна

40 – 56

87 – 93

Добра

56 – 80

93 – 98

Відмінна

80 – 100

98 – 100

Цифрові дані також мають надмірність, але в контексті конкретного повідомлення. Наприклад, якщо в газеті в липні місяці з'являється прогноз погоди в Москві про температуру 0 або 50 градусів, то читач цьому повідомленню не повірить і зробить припущення про помилку при верстці газети. Однак виправити, тобто вказати точні значення цифр, він не зможе. Тому до вірогідності передачі цифрових даних пред'являються високі вимоги по вірогідності передачі: одна помилка менш ніж на мільйон цифр. [7]

Крім показників кількості і якості інформації на етапі пошуку і виявлення об'єктів для оцінки можливостей засобів добування використовують такі показники як імовірність виявлення об'єктів і їхнього розпізнавання (визначення по обмірюваних ознаках приналежності об'єкта, його призначення, функцій і властивостей).

Імовірність виявлення об'єкта визначається як міра ідентифікації поточної ознакової структури, отриманої при спостереженні об'єкта, з еталонною. [2] Чим більше ознак поточної структури збігається з еталонними ознаками об'єкта і чим більше їхня інформативність, тим вище імовірність виявлення об'єкта. При розпізнаванні об'єктів використовується той же механізм. Для досить достовірної оцінки величини погроз безпеки інформації необхідне визначення можливостей і шляхів надходження інформації до зловмисника.

1.1.2.  Ентропія і невизначеність

Теорія інформації визначає кількість інформації в повідомленні як мінімальну кількість біт, необхідних для кодування всіх можливих значень повідомлення, вважаючи всі повідомлення рівноімовірними.[8] Наприклад, для поля днів тижня в базі даних досить використовувати три біти інформації, тому що вся інформація може бути закодована 3 бітами:

000

Понеділок

001

Вівторок

010

Середа

011

Четвер

100

П'ятниця

101

Субота

110

Неділя

111

Не використовується