Учбово-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії криптографії і криптоаналізу”, страница 70

25.  ФЗИИСЧТОАЩСМНИШЄЖЩЗЩІВРНЦЗУЬЦРЕЄУЩЙФБКЩЕУЧЄХАЬХХМРХЩ_ЗЇУФЬЙИАУГЩПФЙ_ЮУЦЄЧЛУСГЯВМБЬРЬГИХНАЬЙШУЛПЬАШГЦТЕНХЙЗКФЛЇКМІБКПАСЛЄИИЖЖШИВЦПФБІБФГЄГЗУХИЬООЕЯЕЖОЦКЄГЬКЯАЬТЧБЇВМГЖЇЖОПШЄИЗИЧЄЬФДАШУНШЧПЬАШКЇЛЧУЕМПФЕАСМЄ_УВ_ЄЩНХГЦКЄУИНЄЇЗФИЇЮФГЛРВИМИЖНАИРЩІБЗЧЛЧЕФЇЗУЬЦПВМ_ЇОЕМПФЕАЇВХТЦСИОЧПЬАЇВУЇЬХЖЦЗЖЙАЦГРВРОГЩЗЕНТЧННКЗУОГЛРГАЙУЖНЧХФПЬХОАЩСЗІЇВТЯКЗРАЬТЧІТРЕУФЙИІХЙЄЕЧВЇФАСИОПШЄЩЯНЖОЕВШІЮЦЖЧРБЄИИЄХТЮУДГИОЖТЖВВЄЗКЄУППЄЬЧВЇФНЗЄШИФЩПЗЕЄНРФЩБАВШБХЗЄЧЛУСГИВИІЬХЬРИОЖАЇВЧПФКЄТЛРГКЧУЖАОГІБФ_ФІХВЦСИНЩІВРХАКОЕАЯФОЦЗИЧЄЮЙАОПШЄСЯШОГЗДЬМЧВМБШЗЧЄВЗФОЖВЦПУОХОРРФ_ЗКСПЦГУАИВЗБЙГЩЇТВСБЮСТІБ_СЇТВ_ЄЩНИЇЗТЧПЮЙШУИЕТ_ФГШ_ЗСЧДИРОИИЩО_ХВЯСПФЩІЖРЄРЛУБІАВШУЧООУЕВФБГСПАЛУН

26.  ФЕАХЗМРБРФЄІГМАВ_ЮЄЙАТХДЇЕСТБОФЙАЛЖДППХДОМСРГНЄДБЦЩРАШЖМПКЄІСФЗЇУМШААИТВГФДБЇЕМВЦМШПІРХОАЖОНЮАЄУМЄЗМІЮЄУФЧОЄЇЗЄЙАХХУУЄЧВУМШААХХУМЄЗЇУМЄУІСГПІЮЄВАРЧЙНЕЩРДФЄУУЇЛЇУМЄІБЕЩЇНЕВРВЕЬБЛЦЖКОЩЄАЛЕФЖВЩЇЯАУЙБРЦХПІРФХГЕАХЗФМЖНУНЛАХЧВГМЩЖМВЄПЄЕЬУУЩЦВЖЕРРНЩЄУІСХ_АШЖМІЮЄІБЗЛЄІЕЦТІЛНДБГЩЯАУЙІБІХДПСЙПЇЕЬУЄЦЙЄІУОБЛЦЖКОМЄСПЕФВЕСНЬЛЩЄЩЄЧЩРМГЗУУЗЖББЖХБИНЄУУЦЖЧФЕЩВЛЕФЙЛФТЇАЦООМДФБФЕІТЄЯО_АХЧЇИЗЖНІЕЩРМНРШЇЕЩВАПЄДАЩШЙАНФЬЇЕСТБОФЇАОЯПЇПЄФЄКЄССММЇГЄТЇАТОУЧЇИЙАКНФЄСОБРФЧАЕФСБЗЇЄТЄ_ЙЛАШЖМІПЄЮПЕСРММЄОПИЬФОНРБДФШХЕЄЧБГЮХЄІШГБФЕСТБОФХАТЙПЩЕШЇМВФЙАІЙТЗЄИЇАХЧЇНМСВЯШГБЕФЄПЮФІРАЛИЇШЄРППЕМБИЄМЄСФШФЇЕЇРАШНЧАЮЩРАХЙТЄЗЙТЩЩКБЙЮЄУІСХ_АШЖМАБХБКФУХАУЙОБЙЄСПШЧЖВМЄУЦМТАУМЄПІЮЄХАЧИРЯЕСРСМШФЮЕЩРНЩЄЮПЕИРОМЄУБТОБПЮХЩЄЕЦТІЙЇПБГЩЯТДЄЄПЕШФГФЧЖОФУХАОУБЕЇЧИБЗОБУЦЙГБЕЩЙМВСЇАУЙБЕФЦХТРЖФІЕВРВЕИРОМЄПЄЕЧРИАНТЯЗЖНІЧЕБЇЕУЙЧУОНІЕОБУФЇЙАЧЖОПШЬИЛМЄЙАЛЖБЦУГРЯЕЦЙЕШЧЇНРХ_АУЙДБКСРАЖЬЄЄЕЦТІЖХТЛЄЩЇАЖОНЮАЄДЄСНМІЮЄССЄИЇУЇТЙГЕНБТШЖФІЕЦРГУХДМЄЇПІТЄЧБЛЕКОФУБФЕЇВОНРБЛЦЖКОНЄАЛБХБЗЕІРТЩЇВСЕЦТПЕИУЄЕ_ЖАУЙБРФЇГБЙЄДЇУЄПЄЛЖГБЦХОАХХІВЄИЇУМШААЛЖДППХДБУХЕПЕЖНЄЕЇРАШХЕПЕЦЖСЇЩЖСХНФЮЕФЖИСОЩЄУФХАЖЙІМНАБУЦЬЄОФВЙГЕОБОЇІРЕЕ

27.  ГНТУЮРЧДПГЗФЄЮЦЙЛФЄБРНЬН_ЕЬДЇШЧДПОЗДЇПЦЇАЛЩРВСЛПІПЗДЄСПМІПЗМСФУБГХЛТЄІЗХАШЛЧОНУХАЧЮТЇСЛШЮРЧЕПЕЧІВЦЧЗОУЖББЦЮЇМЇЩЙЙЕЮВОРЧГФІЯДБУЦААЄЇЙБЯРКАЮРОЇ_ЦЇЦЕОВТФІЙГЕІРСФЮЯВМЗІБЧЧГЇЗЗІГДОМФЕЯБГЧРЧАФІНБЧЮАЦЕХВЯШЕУ_ЕЦРГНЗДЄСПМЇЕКРТДЙПЄУЦААЦЛІФСЕФБШПБЧВЧЕПЕЩРИЗПФЛЩЗФЄЮЦЙЛМЗЩБЧЮМПЗЧБФКРБСЇИНЇЛЧДБУЛБРЇЩЖПЛІТПЙЦП_ЕИОЄЦПМБУЬЯЛФСББЦХЙЙЕШЖСЇЧІВЦЧЗОУЖББЗРВЧНСБГЧРЧАРЩВЙУЗХГЇКЖОУЖБОЄЗРИЖЩРЖУЦААУЧДІЮЗФБУУЙГЕЮВАНЦЬЄЕИНЄЕОЄЄЖРНЮАЧЕПЕЇРОМЗІВЇЩЙДЄЄФЮЧЖБФЕЇЇЕНЗЄПЧЇЙЕ_ЛПІЮЗІСЄОМЇЗЗААІЧБНЄЬРГФЙРАЗПТПЖЦЇЧШЇВАОАПЇПЗЮЄЕЦЖАХЩЇТШЯСІСПБУМХБОЇЗОЄУГБЕФЬАДУЛПОДЗШЇЕЦВТШРНЮРПБГЇФЇЛНЗЮПЕЇРОМЗХЗНЗДАУППЇАЦЯПТЯБТЗЧЗНЩЗДІІРБНФНХУВЗГФШПБРЦПЛОДЮЙАУИБПЛІТПЙЦП_ЕИТННСББЕЇБЦФКЙАЗРЛОМЗШЄЕІХЕЇЗІСФІНЄУЧБОЄШЖГУЧБУФХХАЄІУПСЄФОФЗПЄФІЧЇІЦРАЗРЄЕЄЇВУМЗУПЖРБИЗРФАДУБФЕЬХШЄЬПІЮЗЄПЧЖЕОЇЦП_ЮЗДЇПЬЯЛФЇРЙЕЮЖЦУРМІЕЮВЛЕПБГЕЮЖОІЛПЧНЖЧАХЧЄБСЕЬПИЧБЙОЗТПЛЇЇУРЯБРФЗМПКЦЙНЕЮЇРНЗРИЖЩРЖУЦААЖЛІАЯЕРДФЗПЄЕХРЗУИБИЦЧІФТРФІЕЮЇЦЕООЇУЗАЛНЗОПКЯФЮЕЇЙЕЖЯФІЧЖБГЕЧТДЄЦЙИЄБЙЙЕИТННТБФЕЦВКЖФЇЗ_РБСФУЇ

28.  ЗСЄБТХКТДЯПЛГЦЦІФЄ_РЄЄХЇЩЕХВГЗКНКРЮБЖСОГКУЮБЛЕЧТИУЗУЦЩЧПЛЕШЙЯЩБЙГЯПНЛЕЧРЄМХПИЕИХЦМЖСИЦКЄЕЄБЖСЄЖПИТОПЧ_ЗБЙТППДЕЦГХШЗПТЗТЇГЗЖЧТІПБЕФСРЄМ_БЗНСБСЇФЇСЩБЖГХЦУКСКПСДЖУЧХШРЦМІПКРЗБЙЖПНААКПСДЖЮЛСДПТЧЬЙГПЦЕТЕЯТТУЬХГХЦАЄЄЖПДЕВНВЮЗЧГУЗУЦЄХПВЕАЙПФЇРГЦЄЄЧЕХВХХПЧГНЖІДЗБВХУЦБЧРШЙУСКПКЮЖСТЛОШЛПЖХЗЄШПДЕЗТРНЄБУФІЇСУЗБЛЛЖУДТЦЕТЕЧРЮЄЬМЧЕФВЦМЖДХНЖФЛЕНВХФИЇГДТЙГІЦІЄФУЇПМЖГГОСБЕЇНБЧШШВЦМЖЩДЧЮБТЦЇВСННХЄЄЬЇГЖКІЄНЙОТЗХЇНЕЮЄДЦЖХГСЕГТГЖОТКУЇЄФРБЄЕ_РЗНЖСПЄХРЄЄХЇЩЕЦСИЦЗШЛПЖРЕЧЬВСФІШЛЕНДК_ЗЛСФЖДГФЧЖФЄАЙВЮЖІГЦПЬЧ_Ц_ГТКФТГЖФФЇИВГХКТИІИВЮМЬЇГЛПФОУКПСДЖІГФЩПТЗХРБЕФВХФЕБЙЕЇРПФІПКТОБХМУВРМЖДТЦЦИТОЖВФТПК

29.  ТЖУЛТЖУП_ФЇЗЧНТЮЇУІЗХХТЮЩЦПЇФЄРЛЦЙУЇФЧЯЄШГТЖЕИАХФІФЮУОАНМИЇЗІХГРІФІУМЄИЗЩШЇАЕЦІЮЄФЮЗТЖУЛТЖУПРНАОЕЗЄОСОШВГЄРЩМСМИІОГЗБХАХФЛФЮВЄОЛИЖКЦФЄГПРХОЯЗЖУПЧЕАРЕУПКЇЧОРЛЬГИШНТЖЕИПЦМЄФЇНЗСИСНАЇЕШЄІЇЄНИШЙНИШНШЦНЄРРЛФБЦУЕАЦЄСПШМАЄЦНЄИИЕЗБЙЄЩПЇНСПЇЩЄЇЬШХСРГЄСЧЛИІЮРЬАХЄЩЄХЄЩІУМЄРЩФЄЧРЕШІЬШЙНПЕУПНУЖАЙФИПЩМЩІЗДСАШЦХАЦЄРВРСГЩЗЗНТЧРХЇЦШЙМЛРЩФИСГОРЕЦСЧИЧБХУОАЬМШУЛТНАОІЖУЦМЯАЇМЇБЇЄЩІЗЦЙИЯСГУИШНАЇЕЖОИСОУП_ФЇТЕЮПЩТОАРЕИІУФФФЇЄЩІЗУЖКЬРТБКУОЩРЕУБЮЇУБЮМАОРЕЦЄЩЇЩГЧЦЙОЦДЄПЬФЗМПЗХАЮЦЙВИЕИЇКЛФБВМЩІЗЗНЕИШФЇЗИЧБ_НАОРЕУПНСНГЧЧЩЇЗУХГПЮЄНИШЙНИШНШЦМЯАУФУРЄШЙСЦМЯАЬМШУЛТЄГЧУНАОЄЗЄОХЙШЯГЩЮЗУЖПВУЬАЇНМФИСОИИЯОЯЗЦОЩЛУГАЖРЄРЩФШУПЮЄУИРЄЇЗЧСМИІФІАЕМБКЄААВФІПЗРХЩЮЩКАШЦННРЦХНЗТХЗФМИЇЬШГАЬМШУЛТНАЇЕЧЄИСГОЧТЬАХЄШЩЮЄЗЇЗ_ЖТЯЕХВЛЦЩБЮМЄНПАЙЯЗУЖКЬРТБКУОЩРЕУБЮЇУБЮМАОРЕЩСПЗННРЦФЇЗХХГЛЦЯОРЕОА_НІФЩМЄЬЧЕЦЄЩЇЩІЦЄДУЕЧЕАЇЕЦСЧЧЩПЩНЄЇЙЦЖЯЮВЄГЗЩШЇАЕСПФВХСИЮЄГЛЧЙМУМЄИИЗЇ_УМЄИИЧЩПЬЩИБЦУДА_ЩФЛБНХОИСГОЧИХА_ЄЧВЯЗЖОЦД

30.  ШПКЛЕФЬИЕФШКЦБФТЧ_ЗЄЕРЩТІФУЦМГЦЛЧУЕГХСИЬНАЧЦЕИИЩНЕЦЛЕОРРЯЇЗЄТЇЄЦВАШФЄЧЄЄЄУПГЄАШТС_УКЕОЛРЄЖЗФФТРВУІЗЄЕНРБШЮЗДСЄЗСЇАФБЖМЖЦВАИГЖЇФААЄЗХХЄБЛЄМРЙЩЯЮАЧ_ЗУФАЙТЦЇФТ_ЧРГЧЦРЗУЇЗСННБЛЕУЛЇЕФХЛГУЕГХСИЬГГИЦМАИПЇАСРЕИИЄЄЗИІЕТЧЬНБФЛЛНЗЦЄЛЛГЖФФДЕЛЯЩФОЦДЕЕЯРРБЗДЕП_ЛЯЇТСЄАШФФРИЖЄОКДЕИЦДЮПККСБЬВЕУЧЗНАЖОЕИКДЗБФТЧ_ЗЧЕСЧЙИФІПЇОЧХШЇЗУНТФВЕПКСНЖСГЛАЮДРІАГТБЩСМЦЗЗМТУЧЧЇТГЩАЖОНКЬАЕЛЧРХБЦЛОАХЛПАЬЦЄСГКПАІФЄУЗЮМЙТГІФХЬНАЖГЯЇФОФНЗЗФГРФДЯЗРМНЧЩНУЕГХПХЛШІЇГБПЗХЮЇКСЄАМЄЦПШДЕИИЄКЕПГЖФФДЕВРЗУЇГИЕИИЩНЕЦТОАРСЄГРЦВАЯГЙЕПСНКЗСННЛЮ_ІЦЛЕТАЛІОИГ_БЬЦМОИГЛБЇЇІІЗЕЩМИГЖЇКСНЩЛГ_ПХЧЕГРСЕОЛГЛОИЄЕБФИЕВЯЗВАЖОЄАРСЬПЩРЄЧРВЕОИГЯЯЗЦЇНЯГБПЗРЇОРГХПЮФЄРФВСБЬВЕИЙТІПХГЛБЙДСПХГХЇКЦЗЄЩЗКФЇДСБЗЬГАОДРПЦТТЇЩСНТЮА


Лабораторна робота № 16

Аналіз шифру подвійної перестановки

1.  ИДНОННАІОКВАЗ_МА

2.  _ШРІНРЕПЕЯННОЕСТ

3.  АЗДВНД_ЕКСАЛНАЯН

4.  АМІЗА_АНГОРЛТМУИ

5.  ІЦКЛВОТИПСХІЙИУ_

6.  ГЛЕКЕЕНР_ИЙГОАТР

7.  РПЕЕЯЦІ_НРВАНФУК

8.  СЬТІІОДВАШ_МИКДВ

9.  АТМЕНАЧ_ІЛЦЬАТМИ

10.  А_ВАВОСЛОКНИАКТА

11.  _ЕПРАОМЛЙТМАСАЯВ

12.  ЙИ_ННАЦЛІКРЯОЖКЮ

13.  НЕЕ_ІГЯРНЬАЛГААЗ

14.  РОЕКЯН_НИРСПГЯИТ

15.  ЕИРТАМИСЦЬЛІЧ_АН

16.  ФІВАБАГАТЙИНТЛАО

17.  А_ПНЧААЮАВЖРГРАУ

18.  ТАР_ПРСОІВОНВААГ

19.  И_ССМТЕУОЗРЗІУМВ

20.  ТЯТ_ИФШРРОП_ОНПЯ

21.  ВАКДЛАЗМВСАЯАТР_

22.  ЛІЬПЕТРЕАНМА_ИВГ

23.  ИНАНРІ_ЯМАЕТПЕВР

24.  ІНВТ_ТОЬЕСРМПКАУ

25.  ЮЛИДТРМОАНЗ__АОБ

26.  КС_ИБРОЕОАЛТЖОЕН

27.  СНИ_ДІПІЯДАРАЛРВ

28.  ТОО_ИЧЙНСАОБТЛНЮ

29.  ОКМІРВЖААЕ_ДЕНКО

30.  АТСОЙІННРАВ_ТНАІ


Лабораторна робота № 17

Побудування тренду псевдовипадкової послідовності

Варіант №1.

219

196

206

202

196

195

230

230

248

142

107

134

166

165

171

77

70

82

100

149

116

8

10

244

28

21

12

14

10

27

13

227

134

154

166

180