Учбово-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії криптографії і криптоаналізу”, страница 69

18.  ІВЗЖХЙНЄБГХЄУАЗНЖЕХОЖЬДШЬКЯЙЖНТФЬГОЩЮАЦГЖСЗНХВЙЄЦЖСНФВЙЖЖЖТЦЦПТІЦАГСЦПУДЬЗФОІВОХФТБЩКУКЄМВСЖЖЕЛЇФКСЬЖЕЛЇЖДЛТДЮТШЬКГТЕЖИРЖЦГБТСПЬЖРИЄ_СЗНУЙГИЖРКЯЖРИЄИЦПХЖДДЩДНЛИЖХДЄСВЧАОХКШЄВЕЙНВЗХЧСРХЇЙГТЕЖКФОВЄХХЙГФКВЄЄНПТМПВЦХФЦГСЦПУДЬЗФНЖТФН_СЗНЬ_ХЕЖТТШЬГЮЖЬЙГЮЦУРЖУКЙХІГСНФЙГЦШСЦХТСПЖФЙГВЦДГИЦРКЄНПТІУЙГЧЦДКЩОВЦЙЖЯТЄУАЗНЖЕКСЦРЧДЬ_ГФКВЙЖЙЦРЬЕЬКШДВСЖЧУКСУГЗЄЄН_ХЖЕГУЗЄДМОРЛЄХЗГИОБЄНЬ_ХЕЖНДШЦЕТІЦВДЦЗУДЩЗВЄНЖЕХЙЖУЛИХСГИОБЄНЬЗХЕЖЕГШЬГСОЖНЧЦОХКЄЮВСГЦПЧЄХЗТЗ_КЗФЮВЗТЄВХЙИЗГЧПЬГСЦПУДЬЗФЄМЗГЩЗНДЄТГФЇОРДТДРДЄНПЛФЗВУЧЦХТСЦОЧЄФСЇЙЖТТШЬГЄНЬЙГИЖТТИХЙНЄЬЦУНТВЕОУ_ЯОЩХАЄЧУТЩЦНТТПЕГЕТКГТЕЖКЄІЙОХШЙХЩЦЕЧДЬ_ГЦШЙГШЧКПСЮЕДФХКГХЙЙСЄНВТЇХЙРЄІКЮФЗЕЛАЖЖТЗШЗГШКДИЄНГФЙТСРЙХЖЧИЗОКЄЬКПГТЙГЩЦПЧЄГСГП_РЛЄЮЬДШХЙОНЖПДДЬ_ГУЦІПНІКХЩДВЄШЬЦУНЬЙГИЖДИМЧСХЙШЗЗФПМГСЦРЦЖТХГИНГІУЦЖЛЕЖЇГОХЮКУОВПДЙ_РНЖЬИЧКЇГСЦПУДЬЗФФЮВРЙШЗЇЬЖРДИЧГОНЖПДКЖРДЄЮЕДМПВДФЦРЛУХКХЩД

19.  ОЖХХЧШЧЕИФСБЗОСЧЧЧРГБОНРПЯГХЛЯССФХЖКТЄ_СЗЧТЇГНФАМЩАФЖЄУУПЄХХЇХФЗЦФЛВЧЗФСІ_ЛВШЙФЗКЖЮКЗОГЇІЙФЗНЙСРРЄЗСУЬРЗЦЩЛЕЗИКПИІДИЗЬГЕПМСГВЙСЙАЄЄЙШЖЗНИЯГЇІЙФЗНЙСРЖЄОСЦЮЛЖЛФЬКТФТФЮОГЛАФАСЙХГЇХОХХЯЄЙГІЙЙТЛАИРЦЕГТЧИССЮНГКЗИЛУЧІЛЖЦХХХРЄТЖЦНРВОЄИЧЛСЦЙЇФКШЗФДТЩЕРНРИГЇИЯКФЮЬГКЦЮТУХЖЬКСЄІВУЧКТЮХЖУИЮЛБЗСФЙШЩТЄЩЖШКВФКМЗМДШПШЦВГНФСУХГЇИШЦСЬХЄЦМЩАФЖЄЄВЩОЙРПЯГФ_ЙФГАЄЗКЖТАРЧШЦКЗИГЖЛЧЇГЇФКШЗОГНЧУИУБОНРПЯГФЮЧЧНЮЬФГАЄОУПЦЦСЙЧДЧРАСКЗУИХЧЇКВОЖЩЙЬЩЧВРФШСЩУДЩРПГИЗХЕИУЩТПЗШИУТХЙРПЯГРИЬОСЇНЩВКХХОРЇЇЗЦГГКЗШЦГЦЇДУЮНЙГБОМВЦЖГРИ_ЛСЦЖП_ЦНЩВЩЙЖКЧФДОЕФКШЗОГПРЛСГЩХЗРПЯГУРИСБА

20.  РСОЦШПУХИЇЄЄІПЩНШЮЖАНУТХЕРЦЇНМЄКШЮЩЕЕОЗЄІГЦЯЕШЗШШІХЄРСОЦШПЇЧЄХПДЕБИХЕЩОЮЦФІЖУОЄЄНАТЧМРЬХЄОЗТНИЖСЦІЧЩФДШЖЬАХЖТБЇЖЙУДШДАНФЄКЬНЕНКЩФЕОЄЛБИЙЛРКАЇОХЕЕУЗКТОЦШШЇЖЖЖПЖЖЗУКФШІБФФТЬОЕЕПРЧОЦШШЇЖЦФГПЇФНУЙУЮЖСЦІЧЩФБХЖСЇЬНРАХЖТБЇЖЙУДШДАІНРПХЖШІЖМЗПШХШОЮЄЛБЙЖ_ФЖЧФИТЧМГЗД_ІЖБМХШЄЄВЦЄХЇЙЧФВУЕГШОЄРПЙХЗБХОЕТОІУБУНЕГЖЩЄЛОРЕТЧХЧЇИЄБПИЄЗПХНЕВЮТМАЧЧМКХЕШЇЖЕРАЩЦЦБІЛУЇЖИМЦПЇУЄЖЦФГПЇФНУЙУОЄЄДЛЦУЩАТЧМРЬХИСЗЮЕИЗШШПЩХЗФЛЄЧГЦКЕНОШШЄАЩЗПЖФЄИОИЄЖЬГЧ_ЖИНЕТЧМУОУЕУКСЧУЦУЕБЖЧЇИЮТВУЗЩЕКЦІФАШХЖПЬНЕЩОЮЦПІЖУІФЄШЄТШШПФЄХПІОІПФТЇОХЕЕЩОЮЦУКСЧУЦУЕБИХЕЛШНХУЦІЦБФХГАЙТДАТЙЦФІЖУОЄЄХСЦ_ЇТЦУЕЩОЮЦФІЖУОЄЄРСОЦШПЇЧЄХЖМЄГМЇМАІНРПШНЧУЦИЩЖЖШЇЛШЙШООРЕЛУД_АБЖЧУЦЄЄМКЄУЄЖМЄГМЇМАІОУАЧЙЦЄЙЖЙААЙПАЩЙРСКЩУІСЄРМЕАЕ_ТНТАЗЗФАХЖІЇСФМНЖШХПЩХЖПФЄУБЧЧМЛУЖІАЮЄІІЧТФНЗЩНАЧЧМТЬЙЖОЮЩФНЮЄУБШЬ_ООСЄНОЄІПЖЧЩЛОЄРФШКЦБЖТГЕОФНАЗЗФАФЖАІХОЕ_ТХТФЖИНОЖМЖІШЖЙУДШДАЧОЛОПБЇАЧХЧМЗЩМАТЧМРЬХИСЗУЩАЩССБЙЙУФЖМЕГОСФСОШШБХФДНЖ_ВПЇХЕЛУД_Б

21.  УУНПСБЩФГУХЛФКМУВХНЕОУНХЦСЖСЖСЧМЦПНЕУСЄЧЦЦЦЇСКЄІТЕОІССШШЛВПЮС_ХОГДЙЛУЗСМГКШУЧАЩВГДЙЛЧПХЗССЄЧЦКРРЛВЇФОГМФЄСЄЧЦКРРЛВОЕУУНЖПЙМУТВШШЛМСНГНЧМУХХЄПЄХЦКХУМГДЙЛУЗСЄГДЙЛЧПХЗССЄЧЦКРРКШЄРФЙЦШТГТИТУНШРКИЕЙГШУТЕЖУДВФЄГЖХЗИЖЙУКШЄШИСЧЇРГЯЕУУХЕСЗУФЇОНЗЛФЩВГУХЛОУНШЦБЄРПААЄГТЧМООЖІТПЄЖИЇЬТТЕФФГФЩНННХИТВСЦКТЩФДОІФФЙЩТЧВКЕХЙШШИПЖЕЙВЧЄЙСИМРВИМОСЧМХХЖУСБУЕООД_ЛЕЄАКЧЧЕЄЗЧУДПЖЕДДХЕХЙШШИПЖЕОЕЖУЦСИФМВСЦКТЩФЖУЖЬЛЛЄЛДФФФЄГФЄГРЖЕОЕЖУЦСИФРЗЯЄСКАУТПЬЕУУНУЬЙЦНГРЙЗКЇФЄЮЗФФХХОЕХХОПОКШШАВЇФОГМФЄГЄЧЦКРРКШЄРФЙЦШТГТИТУНШРКИЕЄЙМУДЬЖЙЦ_ШДГФССДЖФНХХДЕФКБЇСРЕЕЗСЗЦИВИНЗСУФМВУЄЦЗУЄЦЙАУТЛЄЛДЖЖ_ЛВЕРЧВФЄРГІЄПЙШДГЕНЦЛЮНШКВЗЄЖГЩФГПЖШИПЖШКНОЗГКЄДОГЄЙГЇЖИДОГУТЕНЛСГФФГФССДЖФФМВЦЦКНТЄЗСУЕРСЛЩЦ_ЄЧПЦЛМЦЙЄЧКФЩЇРЙЄІЛЧЮНГШЙСППЖУДВЖЖТВЧНЄЗШШДВБЄРКЧЄГГЇЇП_УЄСГЄЛДФФФЄГФНГРЖЕХНТЄЗРХЧЦБЯЕЄКЇХТЕОІССЄІКФСЦИХФФЖСЄСТЄЖЦКЧУЩЄГФУВВОЕФСМРПГЇЄСРЕЕЬКТФЖСЄ_КФТЄГРЖЕРРХКСЙСМ

22.  КМАДЇРЙКЦБПТЖАМУЩІУЧЯГВЯИАДЛУПТЛЬУРЖЯЖФБЬ_БТИТФШШОЇОЗЕЙЕФПЕДДПБФЛСЖЖРСАЇЗГЇХЧВНГМАДЛШБЄПЧГЇОЗУЖПЬУБМЗРРЦПМВЇЗЬРДШЇІТИЖФБЬ_Б_ПХТШМАШІТАФІУТФДДПБФРИПЕМУЯЦЖАЄРЖАЬЛ_СХЖИОПГЗЇБФЧГЖХЮБЗДШЄТІЇЇТГЄШРСЯАФУТАСІЩЄДМЩ_ЗДЇЇЄФЧГЙИЦЇУЧЕАЬЛ_СРЗЩБОЛЗУЖПЬУРЖРАСХИГЇРЕОВДЇЇЄФЧГЙИЕАОУНЄБЦУМВЦЮІБЧРМЯППАДРИТПЛУАУІУСЖЧЦПЕУЗЛНВВББГУІЛДЧУРЧЧЗПВМУЯЦЖАІДОБМУЦОЇСЗЛРХПТФШЇБЩІХАРЯЛГЇИЦПБАЧАЄМИМРЗЗРРХЯЩПЛУАЮУЗРТУЬМХЬЯЖБТЛАІСЧЗЖДШСВЖПМЯТЧАІЕГІЦХЯГВЧПАПУЇІЛДЮЄМЦЮАЙДЦБІЖИУЇЦЖАМУЩІУЧЯГВЯЛНБЖПЛНВВЄПТЖНБЇЗБПЕФПЕМЖАДМКПОУЙПБ_ИЦТЕТТФЖИАІЕЬУРЦЧГВТЧДРДШСЇДЙСЙДЇАЬЕАІБФЧЩФУЄАМУФІБФЧСХ_ЦІМДШСРЦЮПБЧЩБПЦФЯЗДЇЇЄФЧГЙИРАЙДОБСЛЮІБЦШСВЖНОЙСЗЬРДШЄТІЇЇТГМАЙДШСРЖЛСАІХПОШЗГЖИЯШЇДКЇВРЧДБУКОРЯИТПУЗИБПЧЗПЛХАІДЦІЧДШСЇТБІСУЇББЖРЕОМЦОЙЦЮЮБИИОРНЗТЇЦЮЄОЛЗГЙИЗФСМООВТЦ_БФЧАСЕЩПНМЗЕЖДШЇЄЦФФЧУЇФДЕЦОАДКПІЖЧМАЇЗЕРЖРЕВЧПТАДЬЄМХЛУПЛТАСЕЩПНБЗІБТИЕВРРАУПЧСЇЦЮБФЛЬ_БЮПНБФЧМАЗИЖБЖЗУРСЗЬРДЮФФДШПБПИОВРРАІЖЖИМШЗТЖПЩЄФТИАЙТ_ПТСИЧЙГЗОЖДШЄТІКБЗЧЕТАДЖТПУЗЬРДРАУЧРКММЬУЯДГІЦХЯГВТЦ_БМЗЇОМЮПУЧРКММЬУЯДРАУЧРКММЬУЯДЯРЙКЦБПТЖАОУНФФБЗВХЧПАІЕІЄІФЛШЖТРААПДПБФЧЛНЕКЄПІЗГБУЬОРЖЯАМХПРФУШЄТІЮГРХЛОПГЗЖБЦЮЇЛППНБШЗИОМЬУЙДЩПІПЩІФЧЖАМРЄШВ

23.  ІКЖХПРШХЯЗСУЇШЩСУПШХЖХНВСЩХХЇЬЩСАЮНВВЮЖНВХЄГМЮНЕПЧІСБИЗСБШЖФЇЇФСЕЧЄНТПЦХРИФГНРЩЙМИЄРВОНЕВМЩ_УЖЄФФРРНЙЬЩАБУООЯУОФПЧЄФФРРНЙЬЩ_БЇНПЙЩЕИФЕШББЖСВУУТГЄЦОФФЕЄРВТСУВДХЄРЗЖОЕЧЧЙФХЬВЮЧЄТТПИСЄПЩ_БУЧЙСЮХГПИТКФПСГБКХВХЬЦКЧЯЄЇБШЧЙЛЦЕХПЧДВЙХХЕЙЩФКУЮДВДЗМГНЛЛРРЬЩКБЇОЖББООЖТЄКБХХІНПИСУЮЙМБУЧЙСЮХГПИТКФПСГБХОРАМЩ_УЖЄКБЬЩКЛУОФФЕЄУРОЧКІЦЕАФЕЄФФРРНЙЬЩ_БУТАЩИЄФМФЖЖПРШХЯЗЧСІУЧЙФЮЕВМФДЬВЗФГЛУЧГЮПУВДРЇСОПУВВФІСТПЩПРХЄФФРРНЙЬЩ_БІЙЇМФДЬРЇХЄРЗАЙФИФРАЗОПЙЮХФФРРНЙЬЩ_БЬСОВКФКУЮГВПИИБІЯИГПЦЕВСЧУЙНУХЕРСЄКП_ХУОИ_ККЗФГЛУЧГЮПУВДРЇСОПУВВФІСТПЩПРХЄКБРУСДРЧРЙЬЩ_БЦЖЕАОЬЕВЦФББШХПЇФССДЧПВЙЦЮСТХЖЩЙСЄЩЖЗОРРКОВІЧИФЙХЄУЙОФКБШХРАЮЩББЦЙВІЇЕЇВЦОВОРЛВУЧЗС_ЗЇЗАУОВМЩНТФЧШЙУЮЙПЇЗЇСІЇХОАЄЩ_БЦЖЕАОЬЕВЮНВСЧУЙНУХЕХЗОРЦЧЧПВБОАБООВУУТГЄЦОФФЄЄТТИСХЇВФСБЦЙВІИТЗИЦХЛБЇОЖБЬЩКЛУХФФРЄННЄАГБИФГНЧІКЩЦХВОЧЛРВЗЧСІЩОЇПЖЩЙБЬЩКЛУОФФЕЄЕНИШРЖЗСУЇШЩСВФІСТПЩПВЗШХЙТСКУЮГВСЩХХРУХОХЗШХЙТСКУЮГВВФІСТПЩПХЗІЗПЛЧГШРПВЙЗЦСЬПЧЗПЦЕВМФДЬЙЇ

24.  ЇКЙЕМЕФЛКЗЇУЛИМДТЮООЛЧШЧЇЗЇІ_УХНАУЧЛРЮХЦІЬЩІНПЄКАЇОИЛЩНЧІХЄПМЄАІНЗУУДФХДВЗШПМИЇЕУПШГАЇЄИПУЖКЇЗЩУДЧЄЩБУЩШАДХДМЄЗУЯЗЖРДЧЧЛУХЄХПОСХІЮЩГАБОЇЙЗШЛТЮЙСІЗВУАХЖВУЕЄТЄЗМУГЬОСАХЖРФЗОСПЇОХОРШЧЯЗПНАЩХКЛЩНЧУЖЄКГЖМЕОПРДИЗФІРЩНООЖЩТПЗИІМПСЛНЗХЄТЖІУНЗХЄШПШРЄЦГДЇЗЯУШИЄЙПКФЕАОЄЖЇКХСІАЄЦІЬЩІНЗМДГРЇПСПЩЛНЗСРЯВЙСАЦЙДИИЇУГЧТБОЖКДЧЕХСФЗШЛМЕФУНЯЄПСПЩІСРКЖЇЗШЧЇТСУТЮОДТПЩШББОВАЦЙДТФОИАЩХКДФЕИБЮНД_УЄЕВЬХРЯЮФУАІЙКОИЇМКЦЬДВЯТУАЩХКСЧЗРЄЦХДВИІЕУЧЄЦІЬЩІНЗЬДГРЇТПГЙТОРЄГЛПЯДЕЧИІЕЛФІАДХДЙАФГАЬЩМКУОЦУЕЄІЛЇОЖБФЙТУЦЖДТУТЕЕЦХЦУРЄХЇГЙТОЖЄИЄЖСЛЦЗИЕЗФНЖІАЄКБКЖЯАЖСМАХЖОЗЛЄШТРУЕАЩХКДФЕИБЄЩБТЖЄГЛЗЬПСИРДТУТЕЕЦОДУИСЛЦЗФЕРЩНПМИЇД_УЄЖЇКХСБЗМЕЕИАЕАЩХКЛФЖИБЦФГАБОРІАЄЯІЬЙРАІЖЗБЮХДЦЮХДИЗЧУИУЧЛУПЯДЛЩНФУЧШЛТЮЙСАІЬРІЗХЧСПУЕОРЄЖАЩЙКФФГЧБЮОДПЬТЕВФЙТОЖЄЮІАЄФСПЗРІОФУАЬЩМКУНЬАЬНЦУЛУДИЗУІУЧДДЕЧШГДЦЙТОЖЄЖЄФНППСЄ_ГПЇППКОНАУЧМНЗЩУДЧЄХЄОЬРЮЮЖЧІЗБЛСЧСЛЦЗЇУТФОИЗЛФБАЧШЧБЦФМЦЗЇІТЖЩЛАФОЧАДХДРЩХЖПКНРІЬЕДГЗЦРІЦЄГЛЗЬДТИУМКЗСХІШЩУДЩЖЩЇСЄЧБУЄЛАЇЄКБЙЖРЮЦООАЮЙУСРПДПІАЛТФДЖБФГТПСЄЦЛФЖИОЧШЧЇЗЇУИЇХР_ЄЩБАЬЬЯБЬФУНЯЄПСПЦЧПИФЕМРЩЛЛЯЄТБІЖЗБЮХДДФНЄЩЛЄКСЧМШНРЩЛАДХДЗЗЧУВПЩБАТХЗПЗШЛТЮЙСІЗФІТЮООЛПУЛ