Учбово-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії криптографії і криптоаналізу”, страница 67

5.  ЛЗЬПЖЮЗЩМЯЩФЗЗЦОДЖООММЯЯШДЗЇТЦЇЇЦХРТШДЗУФЇЧАБЦЗЛФШПТШЮЇБ_ПЗТШЗЦФШДЗЗЇШЮГЄФПАФИХБУЮЗЩЄ_ЩБПЩЮГЄЖЦЄРЦЩЄРЬЦІЮЖКЇПЖЮБЕПЦЩЇЖИМЇЖИСЮПЮЄРЬЯСЩЖІЄЛЧЛЛМЖЦЄЕФЧЗУЗЗПЖФЛЗЩІИУМЖЦБЧЬРМВТПАЗЮОЮРОХІЕШИНРЗХІЕХИЕНСЦБЕЩПТШКХБЕЧЧГМХЦБЕЩИНФЩЮЇПХЧАЗОЖГСЄЮІЕХЛТЄХУЧНЦЦПЗЗЦЇЕЦШЄЦЗБЇОЖРАСПУГНЙЯГЄЬПАУКІБКЗЦЇЕХИТСПКЛМЖИУЄТПАФЙПОЕНЗПЧХЧГУОААХШПОЯОШЇЗЖШСФКУУЩІИОУЄЗРФЙРВУОААЧОЬУЇФЗРФУЖДЄЛЗГЕНЦБУХРАШЦЙПЕГЧАЦЗЦПЕЗІПЕЧРИУЦЗБШЗУІЕЩЯРЦЦЮІЗХПЛЄЖЯГНХВБГЬЕТДЖЯТХПАПТЖГГМЙГЄЕНИАЗЩЛАЩЙИСЕИЯЕЇЖЦБУКЬЄУОТАЩЖЬБТЦХФЕХЛТХЦКЇЗЗЦПТЮЗОЄЧЩ_ТТЯАЛЖЇІРЦЩІЧЬИОУЄХАУКЇЇІЦХІЮЖЩПЛШЧВСЕЇБ_ЗХАТКЮПІПЇАІЮНЄЕІИЗСОЇПЕІВБЧХЧАЦЦОРННЦБШОЗУЄТПКЕХИРЄЙЗЇЕЧЩІПХЖУМЖЇТНЖЦЄФИАЇІХРАТПЩІЕЙЧАШЦХБЕГЧВЕФРОНФРИЩІИУМЖОВМЬЧЛЕГЛАЗЗНММІРЩЇЖЖЛУЗТЩЗОКЩЇЖЇЇІХЧГМЬПАХШИЧЇНКБШХРТШДЗФАТЧЕККЦПОЖЇАЮЦКЇЕЗЮБРОЗТМЩЮЄТОЗОЇЦІЦНЙЦПЕНЙЄУКЩФЗЗЮІЕХЧГНЖШБЦОЗЛСЕВЇЗЖОБТПЦІШОЗРЦЦЮПРЦФАХШПРМХПУМЖЇІРЦЩІЧЬИОУЄЗСФНУСМЬПЦЕЩЯРЦЦЮІЗХПЛФФЗИЄЩЧВНІЗГМТФЯ_ОЮІЕПОАЧОЬУЇФПАЗЮОММЖКПЕЄУІЮЖОМФФДІРЦЇЇЕЮКБСЦЬ_ЕЦКЄЦМИУМЖКПЧЬЯРЕЬИАНХГЄЕХИАКЗФЮЕИИДЄЬЧАХШЧЕЩТЮЇЗЖЦЄЕНИКТЗЄУВЩЖАЛИЧСФФЗРФЬЩЇЖХЧЙЕПЦХФШХБЯПСАУКЗЛФХЮСФУЄЯШДЗТМЬЯБЯПЄАНЖЦЄЕІЗИТЦОЇЕХИЕНСЦПЕНИЦМЩЮІШОЗЕЄХРАЗПКАЛФРО

6.  КІАЛРДІАИЦЇНЛЧТІВТЇЦЗЕНДЧХЇУХМДАХУИФЮББГППРСПЦФПЇШДБЮЛУ_ЗИН_ЗЗЖОЛХХГИТП_ЗЮЇХЩУДПЙУБРРИСІЬШБЧПЩТПЇЛОАШМЄРПЦРНЗТВИПЖВЯЮББВФУМАКЕПІАДУДЛТЖСЧЖВОПОБИЗЖЇЛЧХЇТЮЕПОЖСБЕЛГМПЙУБТЛПТЄЮТРДЧДММЄЯВАШХЇАББРНЯДІБЗИРРЧСРДЧВБГРИМСПЧРДЧДММЄЯВАЇЛБНИЇФЄЗСРЗФЛДЇЬЧЯАШІТЄЇМТІЮЛБЬЧДЄБЦМБВЯРЇАКМЛТЦУБТЙІПЄЩУДБЦМБИИДЄПШУОПЙУ_АББРДЧДУЄУХЖУЦУЕПЗПНЯВЕББФЗРСПЧОАЙІПЄЩЕШЇСДШІ_ХРГЧЗРАШМЄРПЦХАШУДІЦТЇКЗКВВЛКСЄВШДБЮЛБЬЧЄБВЯРРАЦІОПНРЇГЧДГЄОДУЄУХЖУЦУЕПЗПНЯВЕБТЮЖРСПЧЇАШМЄРПЦБ_УЕБРЩЛБРЛХЖГРХШЇЗЖЇ_ЇЛФЮЬГБРЩЕДІФБППСДШІ_ХРГРДСЇКФЇТЯДДІУУТІЬЧРГЯВФЮЬГБЕФГБУЧЗРАДУГАШМЄУЇІТЕПЧЇАДУБРЧЖЙЕЧСНЄЦТААШХЇКГРРАКМЛТЦУБГРИЄБЦУЕПЗЖЙЕШХВГЦЛМБЗЖБРЩЛСФДІПОРДЮПЗРЇЩЛДДЇКФТБЇТЇЛЗСВЖЗЦЖЛЩІФОПОБЛФВЩАЇМЄРЧЖЙЕЦУКАТУЕПЗЖЙЕУХЇУЧСХАУР_ШЛЖЙАЮЕМПНДСЇКФЇТПДДІУУТІЬЧРГЯВФЮЬГБЕФГБРЩУУУИЖНЄЦТААГЧВНШЕБШИЦХАЦЕБЕЧПХНЛТФБАДУУЧХРОИДАЛЧНБНПДЄПЇМТ_МСРАШМЄРПЦХЖЗИРЛЯСЖОЮДІЇЗ_ФБХФРНЗЯВТЯДІБЗИРРЧСРДЧВБТЇУЕПЗЦЖЛЩІФОЧЗРАУР_ШИДЛАЯДФБУЛЛАЬФРТРЄБРРИФГЛХЄЗЯЇБЬЧДЄПУШОЄЦЧБФНМБЇЬТХГИЖБФЗСРНЛТФАЧЗРМЧ_ЖОПОБФЗ_ФБХФЙАВЕУФ

7.  ПЧНУЧХІФЕЮОЮТОЄЖІФЙФЕЩХФЛЄИКФЖЇОУИНЩДАНХІТЄФУЗТВЧГЄЄЛЦЖЗПХИЛДАНХРЖЄВПОЄЄЛСХФЛШЩТЖЬДЦБШЕГЖЄСФЛЦЩТЗЧЖШМАФКЬЄЇТИЖЩОЕЯЄСЕЦЧКПТЖЗДЄЇПГЄІИТЙЧДЮОПГПТДЮМИЄЙЖНАДОФОГЗЙФИХЖЩТХНЄЄЛЦЖЗПХИКЬЄАКЦЙТГТЖЕЄТОЄЄДЗЖЖЕЩГТЬЄУТЖЖЯГФЧХЖХЖУЧЖЖФСГЄОГФЧХЖХЖУСЛЯЄХІЧЙЗУИН_ДФЙГФОЇЩУЇЕЦБЄЇПГЄФИЦЩЖЦПОИГПЧНУЧХІФЕЮОМДИХСЛЄШЦЖХЧБЖЖТКЦЕЄЙДУЙЦУДЄТИЙЧЇЕЩНГЦЩЖЦЛШЩКЯФХГЖНЦДИСХЄЛРЄФУМЦТИОТГПЧНУЧХЖСЕТОЦЛСНГСХЛЧЧГЄУХХЧТЯНЩКДЦХЄУЇЛИТФЕГЧЖСКЬЄИКФЖЇОУИНЩДІЙСІЧЖЦУЧОЄДИЄЛИЙЖПМЄИКФЖЇОУИОГЯНШПЕЄЦТЖНФСМЄЧЧТЩЬЄЕЩНХГЄФДДЇОНЦФХРШЄЮЛКНАСУУЬГИЛЙФІТОГЖНЦДИСХЄУПЄЛТЮХФСЖ_ЛНЄЕОШЄФИСХЛПЛИХГФЧХФУАНЦЛЄЦФЛСТДИНЄЦЕСНЩДЇЛИХЙТГЖСТБЯЖДЦБЄБЧСТНЄМЄФДФОИУХХИЛИФНОУИОГФЧНПЕЇНГСХТТИБОГЄОЩКДХ_КЩЧХЄЕФХЖУЄМЄШСЬГМФЩИХИЖПЛЄУЛЙЄЦИХЙЧКЖЖФСГУНГФЧНХЧЧХМЖЄЖЕУЄФДЧНШОЕФФВСНЄОРЖИЛ_ЄХЦХНУДТНРГЖОЇГЩОМКЯФХЖУЄЇЇІЧЙПЕЄБЧСЄЦТЧОУГИНШЦЛТДІЧГШВДСЧКФЩХЖХЖЮЛЯФХМДЯЙЯДЮЬСП_ОІВЄЩДПЄВТЄЄСТЙЙФГЄОЩГКЖТИЙЖИГЖОЇГПХЛСУІХГЄОЩДДЇХХЛЩГГЯЖШЦУЄЇПГЄМЕІЧЙЇІФФВДИНУЕЇСТЖХПГМФЮТХУЖЬМПЄЄЛСХФЛШЩТЖЬКЦБШЕГИХШКЧГЄЄІТНОЛРЄУШТЄОМТГОЕЄЩКЦЕАГЄОЩГМЄСТЙЙФГЄОЩГФЬТДДЧХЕЛЩГХГЄМДРЙЛСЛУЄЄМЇЄОУЛФТЗХЄЕМЩЖГ_ЬУТЖХПГМФЮТХУЖЬМПЄЛДСХЇТХІТДОФЯУІХГЄОЩДДЦЬПЕЄСФЛЦЩТЗЧЖШМАФТДФЖЗМРФКСЄШУУШХЕУУ

8.  ЗЖШХФЄЬУМУЗХМШЄВФШЬСЦХХ_ЕИПЖЕФКСХЬИОНСЦЕЄФОШЕЖИСЕШКНЦЙЬРМЯЖГСІЦУМЩФКЗЄБГЧЩЦВЦХНУФЗУАЗЖБВШЖТСИХЖГСІЦУМЩФЦЕФКВЩЦКЕУЙХЙПЄЮВПХЇСЕФЗЖНРХСЧЩПВЄЗЦВКЄХГІОСРФШЬКЕМЗОЇЛОХВЄІКІЄЬГЙУХСЧЩПВЧЖФСИХЖГСІЦУМЩФЦЕИНГИЖУКЕІЦЕФЧЄЬМЄМСІЙХВЄТЇСЦНЬПЕЩЗИТФПФШГЖБРХЇСЕМЗОЇЛОХВЄІКІЄЬГЙУХСЧЩПВЧЖФСИХЖГСІЦУМЩФЦЕФКВЙЄХГІОСРМУЖЇФСШЗТЖЖПЄДБЙЕЦШСИЧЗПЩЄГСЕБОЧЦЬЛВТХМРЄЄХГПФЄХМЄЧУФІШГТОЩХЄЄЄНМРЖЖММЗФЇУИОГКЖЛОЄПВЗОЙРФИОХВЄЗОИХШЙШУЖПЇЩЦЖФУЖЇЗХШСШФЦЛЕОХІЇФКУНПЖЖФШІКІЄЧСРЖНЦЙЄГСЕЗПОВБПФШГЖФЇСШЗШФОШЕЖУЄФЧОХТОІВБХЖФШЖУЙЕМЇСІХФВУЖЙДЄФХБТЄЇУФУЗЖЧГТСЧЩПВЗНЄЕМТОФДЄЙСЕШФКАФЦЄФЄХЗУЖЙКПФОПМЄЙСЗЛОРМЄТОГАПЕЕИОНФЧОФШХІЦЗЖХЙЮЄЮВРЧОТШХЇУЄЮПЛЕМЖЕНЇТУМЩОПЕСУА_ЙФВЛИОЬЄРХСЕМХГ_ФЦВЖОУ_АЙЖЬМУЖЦЕШОПЇЩШЙ_ФОШЕЖУЄФЧОХТЖ_ВШЬЬВХЧЦДСЙФГЕЦЦОДІЗИЕФКВЗЄЧКІЗЦУНЄТОГАЗВЄЄЮВЗОЙХЗХШЗУФПВЧЙТУЇЩХСИХЖНСДБГЕЦЦВЗОЙНЦНЬСТЬ

9.  ТОУЇУШН_ОПЄРСОЦШПЩНЧУКУЕОКМЗБМЖГШОЄУБЖУУПМЙЧУІХЕРКЧЇГЗІЕГЦТФЕПДШЮЖХІООУЕТКЧППНФМНЖФЇЕЦТНЛЦУЕИІЕЛБХНПАІОУАПМЕТОЩЩБАОЙЯЖСФМОЄЧРПТРФІЖУОЄЄТЇМЄЧПИХГАШХЖМЄЩВАХЙЕУШНЕШЦЩМСОЄ_ПУХЗЇТНЕБЖШФУХОЕЇЖЩМТЄАНАУДІЄСЄЩААГФНЮЄЗІЧЖІЛЮЄІМЄЄРПМФФЙЖЦЄСОЄБПЖТМТЬЬЙУДШДАФОКАЩХЖПЕЄУЄЦЗЮЇЙФФАЩЩЗПШДЗБЬНЕТІОПАЩЙРСКЩУІСЄЧІФЙШСОАУІСЄРМЕАЕБЖ_ЇАЮЛНАЙЬКЄЖЦЦІЩЩФКХЙЕШОШСПЖСЦЇФЄШПЇХЕРШНЕРЦЧЩЩКФУЇЖСФОЯОІЄХ_НКХХЧУПЄДЛЦПЕБИХЕСЦЗФШЦПЕТЬЖУЧППЕИУХЗНОШУІТЄФЕКЧКФЛЄІПЩЩЩРЖЇФАІШНЦЖССЯБОЗААГФДЦЄРПШНЧУЮИЄШЗЄНАФХКЄЖИНЕЧЧЄГУЕШІЖФНВОЩФАІОІАСХИПЖОТЄХОЕРЦИНЕЦУСЄХФДАІШННЖЖЖПХЙУУЗУЕИЖЕРІФНЕЗКЧШГЗЄЗЄУЖЕРКЧЇРОШРФЖШЗПЛЧНЕХНТАШОАЄХФДНЖ_НЖРЄХСЦЗСЄФНЕИЄИММЗШДАЧХДГЗЄЄТОУЇУШН_ОЦПЕЛШНХУЦІЦБЯООААЕЕПИТЄТЬГЕЛШНХУЦІЦБЯООАЙЬКЄЖУФМЦЇЄАІЄХПШОЗОЄФУЇЖМЕЇХБМНОЄХСКЇЧУЗИУІТЖТІЖЦЇСВЖЕТ_ЙТБЖВФАФЖСБЖЦЦІТТЄЕХЬЕИХЖ_ІФОЧУДЄЖФУЖЕИЗЦЦПЧХУПІЖУБЖЬЧЮЦІФАИОС_ЖЇЗБЙ_ДУОЄЦПТОЗАЬХТФЖЖСЄЖМЄААЙПАБЖЧАЗШМНКЩЦІБФЄАТЧМРЬХИСЗЮН_ЖЦЇСКЩЗПШНЗТЄЄЗАЦЇМОЖМЕПЩФФГХНЮАХЖХСЄУРЇІЄРСОЦШПУХИЇРЄНАІНРПШНЧУЦИЩЖЬГЧ_ЖИЕТЮАЄТХХТФЖШЗЇЬОЕУЗСФЗЖАЄТЬХЕ_ТЄНАЩНТЄЬЧМШХОЕТ_ЙТІ

10.  ШЙУФНЕДДЧНСИШЧЛЮУХЗТЕБЛШЦЬЖДУФГГІХКЄФТГІЕЇШЇЇЄПФЄШЛЄФЄЖКЦО_ЧЗЖЧКЕВІГФЇТЧЕЦХТЖТІРЩЄМСЬХХРЄ_МНУХНГЖЙКУЇСЛГЕЦІФЇИМФРЬДЗНРЦСФШЧЛЕЖЖЦФЧЕГХХЖЛІХСПЇФТВЕЇРВЕЧМЯЇФТВЕ_МІОЄФФФЗРИТНДЙЄЄИТХХСТИХВГЧНСИШЧЛЮУХНГРЧЛУШХЗФЄЮММЕЗШПЄЄХТЛЧУЕСЙТДЕЇШЇЇЄЧФЩЇУРНШЧОЄЄМГЧСРДІФЕГЧЯІРЄЄЖГШХОГКЙДЮЄШДЙЄЄИТХХСТИХВГУЖФФМСРДІЄЧТИХДЇЕЖРЖФЧЛЦТЬДГЧЩЖТЦНЧКЕЖРЖФЧЛЦТЄФИЦЙЖЛЦСЛГІООХУХЦЦНЄЕЄШХХДЕОДСЇМСЛУФУХШОДУФИМЗФУРИУФГГУЖИЙЗНЯДПФУГХЧУХШХДУЦНФЧЧЩЛРФЄАТЕФЕРЕЦУЦЦОЄСФЄФИЦЙИДШНДВРНОГЄЗУГШЙПХШЄТИЕХЄТЗЕКОФИУГЧЙПФЇЩТКПЄЕПЇЄЖДКТЛЄФЄЧИЕВУЕЕЬДСВХЗТЕЦХКЕЦІФЇЇЕЮНЄФТЕФІЙЄЯЛ_ЇФУРЩЄПДУЖРЛЕФІГЖЬРКЕИТИЧЙТЛЕМСЛУНДЗФЄЧДРНЬГШЙПХШОЖГЛИЛЮЄРТТЕИМЗУХЦВШГЦВЕЧМЙУОДФФМФТЦЕИЇЇФТВЕЇУЄНЇПКЕОДЦФУШГХХИЛЖФЕГІХПЧТЙТЦЄ_МВЕФІГХЧІЗЧЩЕЄСЕЇГЧЙПФЇЩШГФЗЯКЧТЛЄАНДЄНЇДЦЇСЦЦЩЄГОЩЄЕЕФЄЬИАЄЩЧУСЮЛГЄЖКЕУЕІШЙДРФЛРКЗОЦЦВЄУЗЇЧЙДШНДЮМШРТЕЕПИЕЗМПВБСИУБДЧУОПДСГТТЕЯЕФЄСЧИЦНКЧЙЄИДУНОГШЙПХШЄ