Учбово-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії криптографії і криптоаналізу”, страница 54

Шифр подвійного квадрата(розшифрувати)

Шифровка

1

ЗРФОЛРРЕН.ЬЗМАЛХХ,ІЛЖДАК Х

2

ЦЖЙУАЄ..ЛАЛЬС.Ї.ОХ

3

С.ФАЙЩИНХХПДМІЧЇЮПЩЇПЕН.ІТВТ

4

ЗРЩРВЬ АЇЛТБЖШОХАДИН Х

5

ГЇХБЦНЩЇХТНЇВІТН АХТАДДЩЬФЩХ

6

ЩРУДЦСХТТБЛИЩХЩРБАЛІЬУЖВ,

7

ЦАКУЦЧУЕБРЕЮЬ А

8

ЬМЇ,ОХХТЩРІМІЧЯ,ПК АНЇЬЇ

9

ВІОТЇЩАКПСЇ.ЧКУХЧФХ,ЕЧЯСЯРПОЇОП РЕЩФФЩЛА

10

ЖКШХАКЦСЧУІХАЄ АХІЩХС ЬЖНУ А

11

ЗРЩРВЬ АНСЬВОТС.ФАЖЖТЬПШМААЗ А

12

КЙБЖЩРП ИРЙЙЬДЇОЕСФОРКНГМА

13

НГО,ОТМЇЕСУМРУЖЗОХ

14

ЩРЧКМІШЛПО АЩРБАЛІЬУПЄЬТЩЛ

15

КУЧУОАВСЇГ ЇР ЧКЦЖ

16

ЖКЄЖЛШУДОЙЕБФМЬТП ХЮЯ ЬЇЕСЛБЬК..ІЧГУЛА

17

В НСЩНЯ,ПСЇ.ТБЖШОХ

18

ЮДНС.ЧХБТЬВАПО АЗРЬАБІЕЩПКРФЖДМЇУЦЧУ

19

ПЕ,ЙТЗЧЙТЛДБЩРНЮНЮ

20

ЯПКЙБЖЯІЯ,ЦСУЄЇЛОХШЯШЖКЗХ,

21

ЧУТБЇЩПЗЩХ ВНЧЦЮЇР

22

ПЕ,ЙНАЙРРЕЗЕЛШЇЛХ,

23

ЕПГШЕПХРМЯЯ,ПСЇ.ТБЖШОХ

24

Е,.МХГИНХХДПХЮПША.СЙЖЗЕМ

25

РУРЕДЦЄХРЕПЩФМЕЛПЇЩРУД..ЇР

26

ТТЛРФЄЩ,ХТЬСЩ,

27

Н.МЇЖДЕБУМЮКЩЇ

28

ЯПЇЛІХНД АДЧ,ХЬЙ АХТВРСОХН А

29

ЯЇПЙ..УЩ АЛХЯ ШЛНОЛАЛЬГЇШ ЧУ

30

ВСЛЩ ЦПЇЕСЙЄЯ,


Лабораторна робота № 3

Шифрування за допомогою таблиці Віженера

1.  ГРАЄ НЕ ЧЕСНО                  (КАВУН)

2.  ФАНАТ ФУТБОЛУ              (ГОРІХ)

3.  МАТЕМАТИЧНА РОБОТА          (ХМАРОЧОС)

4.  СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ   (ГОРІХ)

5.  АБО НАБІР БУКВ                (КАВУН)

6.  ЗАДАНИЙ ТЕКСТ               (ТРАВЕНЬ)

7.  ПЕРЕВІРКА СТІЙКОСТІ    (КАВУН)

8.  ОСТАННІ ЦИФРИ               (ТРАВЕНЬ)

9.  ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА        (ГОРІХ)

10.  ЗАСОБИ ЗАХИСТУ            (ХМАРОЧОС)

11.  ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ           (КАВУН)

12.  ПРАЦЮЄ НОРМАЛЬНО    (ХМАРОЧОС)

13. НЕОБОРОТНІ ПРОЦЕСИ   (КАВУН)

14. ВЕЛИКИЙ ТОРТ                 (ТРАВЕНЬ)

15.  ЗАХИСТ МАЙНА                (ГОРІХ)

16.  ЗАДАНИЙ ТЕКСТ               (ХМАРОЧОС)

17.  ОТО_ЯКБИ_ВЗЯТИ            (ГОРІХ)

18.  ДЕЯКЕ СЛОВО                             (ХМАРОЧОС)

19.  ОСТАННЯ ДІЯ                     (ТРАВЕНЬ)

20.  ЗАМІНА БУКВОЮ              (ТРАВЕНЬ)

21.  ПЕРШОЮ БУКВОЮ           (ХМАРОЧОС)

22.  ТА ЩО ВКЛЮЧАЄ              (ТРАВЕНЬ)

23.  ПЕРШОЮ БУКВОЮ           (КАВУН)

24.  ТЕКСТ ПОДІЛЯЄТЬСЯ       (ХМАРОЧОС)

25.  НЕОБХІДНО ЗНАТИ           (ГОРІХ)

26.  НОВИЙ АЛЬБОМ                (ХМАРОЧОС)

27.  ТА БУКВИ КЛЮЧА             (ТРАВЕНЬ)

28.  ПЕРША БУКВА РЯДКА     (ГОРІХ)

29.  ДОЗВОЛЕНО РОБИТИ       (ХМАРОЧОС)

30.  ТЕКСТ ГРУПУЄТЬСЯ                  (ТРАВЕНЬ)


Лабораторна робота №4

Шифр Гронсфельда

1.  ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПОВІДОМЛЕНЬ (5689)

2.  КОТРА ВИКЛЮЧИТЬ БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ (536)

3.  ДОСТУП ДО ЗМІСТУ (2971)

4.  ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОЧЕЙ ХВИЛЮВАЛА (4169)

5.  ЛЮДИНУ З ДАВНІХ ЧАСІВ (5678)

6.  У ЗВЯЗКУ З РОЗВИТКОМ СУЧАСНОЇ(3141)

7.  ПОМИЛКА РЕЗУЛЬТАТ НЕВІРНОГО (1568)

8.  ПРИПУЩЕННЯ СТВОРЮЮТЬСЯ (1956)

9.  БАГАТОАЛФАВІТНІЙ ЗАМІНІ (1981)

10.  ШИФРИ РОСІЙСЬКИХ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (289)

11.  НАВЕДЕМО КОРОТКИЙ ПРИКЛАД (5681)

12.  ПЕРЕХОПЛЕНА ШИФРОВКА ІМОВІРНИМ (5681)

13.  ШИФР ГРОНСФЕЛЬДА РОЗКРИВАЄТЬСЯ (6381)

14.  ВИПИШЕМО ЇХ СТОВПЦЯМИ (641)

15.  СТАТИСТИЧНІ ПЕРЕВІРКИ Є (643)

16.  НЕ СТІЙКІ КРІПТОГРАФІЧНО (7161)

17.  САМІЙ КРІПТОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ (6923)

18.  МОЖНА ШВИДКО ВИЗНАЧИТИ (2546)

19.  ПРИ ВИКОРИСТАННІ АЛГОРИТМУ (2183)

20.  ВИПАДКОВОСТІ ТАКОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ (1973)

21.  ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ОБМЕЖИТИСЯ (4689)

22.  НЕМОЖЛИВО РОЗШИФРУВАТИ ОДНОЗНАЧНО (3499)

23.  ПРИЙНЯТІ ІМОВІРНОСТІ ПОМИЛОК (1185)

24.  ЗАДАЧУ ДОВОДИТЬСЯ ВИРІШУВАТИ (3751)

25.  ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ОБМЕЖИТИСЯ (4629)

26.  ОЦІНЦІ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ (2684)

27.  ОКРЕМИМ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯМ (1289)

28.  ПРЕДСТАВЛЕНІ ДЕСЯТЬМА КЛАСАМИ (6497)

29.  РОЗГЛЯДАТИ ЯК ЛАНЦЮГ (4561)

30.  ПОЯВИ У ПОВІДОМЛЕННІ ЗНАКА (3581)

Зашифрувати методом Гронсфельда з використанням програми написаної мовою Pascal

Номер завдання обчислюється за формулою

Nz=31-N

де Nz-номер завдання для виконання;

N-номер студента у списку групи

1.  ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПОСЛАНЬ (2589)

2.  КОТРА ВИКЛЮЧИТЬ ВІЛЬНИЙ (124)

3.  ДОСТУП ДО ЗМІСТУ (5279)

4.  ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОЧЕЙ ХВИЛЮВАЛА (8319)

5.  ЛЮДИНУ З ДАВНІХ ЧАСІВ (7913)

6.  У ЗВЯЗКУ З РОЗВИТКОМ СУЧАСНОЇ (5821)

7.  ПОМИЛКА РЕЗУЛЬТАТ НЕВІРНОГО (4679)

8.  ПРИПУЩЕННЯ СТВОРЮЮТЬСЯ (5896)

9.  БАГАТОАЛФАВІТНІЙ ЗАМІНІ (7896)

10.  ШИФРИ РОСІЙСЬКИХ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (7982)

11.  НАВЕДЕМО КОРОТКИЙ ПРИКЛАД (1598)

12.  ПЕРЕХОПЛЕНА ШИФРОВКА ІМОВІРНИМ (1325)

13.  ШИФР ГРОНСФЕЛЬДА РОЗКРИВАЄТЬСЯ (5689)

14.  ВИПИШЕМО ЇХ СТОВПЦЯМИ (6931)

15.  СТАТИСТИЧНІ ПЕРЕВІРКИ Є (4682)

16.  НЕ СТІЙКІ КРІПТОГРАФІЧНО (6458)

17.  САМІЙ КРІПТОГРАФІЧНІЙ СИСТЕМІ (8954)

18.  МОЖНА ШВИДКО ВИЗНАЧИТИ (4826)

19.  ПРИ ВИКОРИСТАННІ АЛГОРИТМУ (1587)

20.  ВИПАДКОВОСТІ ТАКОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ (8562)

21.  ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ОБМЕЖИТИСЯ (7944)

22.  НЕМОЖЛИВО РОЗШИФРУВАТИ ОДНОЗНАЧНО (9934)

23.  ПРИЙНЯТІ ІМОВІРНОСТІ ПОМИЛОК (8511)

24.  ЗАДАЧУ ДОВОДИТЬСЯ ВИРІШУВАТИ (8896)

25.  ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ОБМЕЖИТИСЯ (8926)

26.  ОЦІНЦІ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ (5861)

27.  ОКРЕМИМ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯМ (1598)

28.  ПРЕДСТАВЛЕНІ ДЕСЯТЬМА КЛАСАМИ (6698)

29.  РОЗГЛЯДАТИ ЯК ЛАНЦЮГ (8624)

30.  ПОЯВИ У ПОВІДОМЛЕННІ ЗНАКА (3581)


Лабораторна робота № 5

Шифрування алгоритмом DES