Учбово-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії криптографії і криптоаналізу”, страница 50

В нашій роботі спробуємо апроксимувати псевдовипадкову послідовність кубічним поліномом вигляду f(i) = a +  + 2 + 3, причому і знаходиться в діапазоні 0..35 включно (таким чином тренд охоплює 36 чисел псевдовипадкової послідовності відповідно до 36 чисел шифровки). На практиці користуються значно складнішими залежностями, але там і ставки вище. Отже нам треба знайти чотири коефіцієнти a, b, c, d по перших 32 числах (від 0 до 31), а тоді підставивши замість і 32, 33, 34, 35 знайти останні 4 числа гами. Для визначення коефіцієнтів скористаємося методом найменших квадратів [5]. Він розглядає суму квадратів різниць значень тренду і самої псевдовипадкової послідовності:

,       (1)

де уі – і-те значення псевдовипадкової послідовності (тобто у0 = 136, у1 = 88 і т.д., якщо взяти вищенаведений приклад). Причому тут функція f(i) (тобто сам тренд) не є відомою. Для того, щоб тренд був найбільш “схожим” на саму псевдовипадкову послідовність, метод найменших квадратів вимагає, щоб вказана сума була найменшою:

      (2)

З цієї умови визначимо f(i). Як відомо з курсу вищої математики, необхідною умовою екстремуму функції є рівність нулю похідних від усіх змінних. Якщо записати в розгорнутому вигляді вираз (1) для нашого випадку матимемо:

        (3)

З (3) бачимо, що Q – функція чотирьох змінних, адже вона залежить тільки від значень a, b, c, d (уі – фіксовані наперед задані значення). Отже, умова рівності нулеві всіх похідних запишеться так:

   (4)

Умови (4) є наслідком (2), і їх можна записати в розгорнутому вигляді, диференціюючи (3) по відповідним змінним:

      (5)

Перетворюючи (5) далі, маємо систему алгебраїчних рівнянь четвертого порядку:

     (6)


Таку систему можна вирішити одним із відомих методів, ми пропонуємо формули Крамера, як такі, де обчислення можна перекласти на комп‘ютер. Для цього обчислимо 5 визначників, наприклад в програмі MathCad:
де D – Головний визначник системи:

Зауважимо, що наперед визначили n = 31, yi визначаємо або поелементно (у0 = 136, у1 = 88, і т.д.), або створивши матрицю 32´1 і заповнивши відповідні місця. В знаках сум і змінюється від 1 до n, нульовий елемент не враховуємо, бо він все рівно дає нуль при будь-яких операціях над ним. Шукані коефіцієнти знаходимо як частки від ділень:

.

Коли знатимемо ці коефіцієнти, підставляємо у f(i) і = 32, 33, 34, 35. Отримаємо 4 числа в діапазоні 0..255. Накладаємо їх операцією XOR на відповідні останні чотири байти шифровки і маємо секретний код доступу.

Порядок виконання лабораторної роботи

1.  Вивчити математичні основи злому шифрів гамування.

2.  У завданні до лабораторної роботи (додаток 1) подані деякі псевдовипадкові послідовності.

3.  Необхідно за допомогою методу найменших квадратів якомога ближче аппроксимувати подану послідовність поліномом 3 ступеня.

4.  У звіті вказати отримані коефіцієнти поліному, а також обчислити його значення у заданих точках, занести ці значення до таблиці і навести відповіді на контрольні питання.

Контрольні питання

1.  Що таке потоковий шифр?

2.  У чому полягають основні переваги і недоліки потокових шифрів?

3.  Опишіть алгоритм апроксимації застосований у даній роботі?

4.  Яка основна умова можливості даного виду криптоаналізу?

5.  Як можна отримати фрагмент відкритого тексту для аналізу?

6.  Від чого залежить точність методу найменших квадратів?

Додатки

Додаток 1.  Вхідні дані до лабораторних робіт 1-17.

Лабораторна робота №1

Одиночна перестановка по ключу

1.  УЧБОВИЙ_ПОСІБНИК       (ГОРЩИК)

2.  ДЕТЕКТИВНА_ГРУПА      (ВОДА)

3.  ДЖЕРЕЛО_ЖИВЛЕННЯ    (ОБІД)

4.  ПУСКОВІ_ПРИСТРОЇ                  (ГРІМ)

5.  СИСТЕМА_ПЕРЕДАЧІ       (ОБІД)

6.  СИСТЕМА_ПРИЛАДІВ      (ВОДА)

7.  ЗНАЧЕННЯ_НАПРУГИ      (ГРІМ)

8.  ВИНОСНІ_ПРИСТРОЇ                 (ГОРЩИК)

9.  ОПОВІЩЕННЯ_ЛЮДЕЙ    (ОБІД)

10.  ПІДОХОРОННА_ЗОНА      (ВОДА)

11.  ЗБЕРЕЖЕННЯ_МАЙНА     (ГОРЩИК)

12.  УСТАНОВЛЕНІ_МЕЖІ       (ГРІМ)

13.  ТЕХНІЧНИЙ_ЗАХИСТ       (ГОРЩИК)

14.  СКЛАДОВІ_ЧАСТИНИ       (ГРІМ)

15.   КОМЕРЦІЙНІ_ФІРМИ       (ВОДА)

16.   НАЯВНІСТЬ_ЗАГРОЗ                 (ОБІД)

17.   КОМЕРЦІЙНИЙ_СОЮЗ    (ГОРЩИК)

18.   МІЛЬЯРДИ_ДОЛАРІВ        (ВОДА)

19.   ЗАКОРДОННІ_ФІРМИ       (ГРІМ)

20.   РОЗБІЙНІ_НАПАДИ          (ГРІМ)

21.   ГРОШОВІ_ПЕРЕКАЗИ      (ГОРЩИК)

22.   ГОТОВНІСТЬ_СЛУЖБ       (ВОДА)

23.   ПІДКУП_ПЕРСОНАЛУ      (ГРІМ)

24.   ФІЗИЧНА_РОЗПРАВА       (ГОРЩИК)

25.   НАЙБІЛЬШ_ВАЖЛИВІ      (ГРІМ)

26.   РОЗРОБКА_ЗАСОБІВ                 (ОБІД)

27.   ДІЇ_ЗЛОВМИСНИКІВ                 (ГРІМ)

28.   АНАЛІТИЧНА_ГРУПА      (ОБІД)

29.   СПРИЯТЛИВІ_УМОВИ     (ГОРЩИК)

30.   ТАЄМНОСТІ_РОБОТИ      (ОБІД)

Подвійна перестановка по ключу (зашифрувати)

Шифровка

КЛЮЧІ

1

ВАЖЛИВЕ_ЗНАЧЕННЯ

1973,1649

2

ПРИКЛАД_ЗАВДАННЯ

1578,4697

3

СМУГОВИЙ_ФІЛЬТР_

5486,4658

4

ОБРОБКА_КАПУСТИ_

1354,1589

5

ВАЖЛИВА_ВКАЗІВКА

1562,1543

6

РОЗШИРЕНА_МЕРЕЖА

1564,2165

7

АБСТРАКТНИЙ_ТИП_

3214,5461

8

РОЗУМНИЙ_СЛОВНИК

4589,6871

9

ЛІНІЙНА_АЛГЕБРА_

1579,1563

10

НАЙБІЛЬШ_ВАЖЛИВІ

5632,2145

11

НОРМАЛЬНА_ФОРМА_

7458,5896

12

РОСІЙСЬКИЙ_ТЕКСТ

1296,0456

13

АБСТРАКТНИЙ_КЛЮЧ

1235,1053

14

СОЛОДКЕ_МОРОЗИВО

5034,3698

15

ВЕЛИКЕ_ДЗЕРКАЛО_

1589,1493

16

ЗЧИТУВАННЯ_ШИФРУ

1579,1593

17

СТАРЕНЬКА_МАШИНА

5487,3698

18

ТАЄМНОСТІ_РОБОТИ

1789,9632

19

ДВІЙКОВА_СИСТЕМА

1354,5682

20

СТРУКТУРА_ДОМЕНУ

0673,1248

21

ХУТРЯНА_КУРТОЧКА

1257,1653

22

ЗА_ТРИСТА_РОКІВ_

1563,2647

23

КЛЮЧ_ШИФРУВАННЯ_

6578,3429

24

СТІЙКІСТЬ_ШИФРУ_

5863,5463

25

ПАЛІННЯ_ШКІДЛИВЕ

1576,4562

26

ПРИКЛАДИ_ТЕКСТІВ

2163,1684

27

ТРЕБА_ЇСТИ_КАШУ_

2613,1350


28

ОЦІНИТИ_ПОРЯДОК_

1534,4563

29

СПРАВА_РОЗКРИТА_

2583,3571

30

РОЗКРИТТЯ_ШИФРІВ

1596,3242