Учбово-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії криптографії і криптоаналізу”, страница 27

2

4

1

3

1

2

3

4

1

2

3

4

4

П

Р

И

Ї

4

И

П

Ї

Р

1

Ж

З

А

Д

1

З

Д

Ж

А

1

Ж

З

А

Д

2

О

Ю

С

Ш

2

Ю

Ш

О

С

2

О

Ю

С

Ш

3

Г

Т

О

О

3

Т

О

Г

О

3

Г

Т

О

О

4

И

П

Ї

Р

Початкова таблиця

Перестановка стовпців

Перестановка

строк

Виходить шифровка ЖЗАДОЮСШГТООИПЇР. Ключем до цього шифру служать номери стовпців 2413 і номери рядків 4123 вихідної таблиці. Число варіантів подвійної перестановки теж велике: для таблиці 3´3 їх 36, для 4´4 їх 576, а для 5´5 їх вже 14400. Однак подвійна перестановка дуже слабкий вид шифру, що читається легко при будь-якому розмірі таблиці шифрування[1].

Примітка: при рішенні прямої і зворотної задачі варто враховувати наступні особливості:

·  після заповнення таблиці, якщо залишилися порожні клітини, можна заповнити їх послідовністю букв, що не змінюють змісту повідомлення, наприклад буквами А;

·  довжина ключа дорівнює числу стовпців таблиці.

·  для зашифровки таблиця заповнюється по стовпцях, а читається по рядках.

·  перший ключ у завданні – номера стовпців, а другий рядків[2].

Клас шифрів перестановок, названих решітками.

Цей клас шифрів являє собою квадратні таблиці, де чверть осередків прорізана так, що при чотирьох поворотах вони покривають весь квадрат. Вписування в прорізані осередки (тобто осередки, у які заносяться літери шифрованого повідомлення) тексту і повороти решітки продовжуються доти, поки весь квадрат не буде заповнений. Наприклад, на малюнку нижче показаний процес шифровки решітками 4х4. Зірочками позначені не прорізані осередки, а повороти здійснюються по годинній стрілці на зазначений нижче кут. А саме, у перший квадрат вписані перші чотири букви першого рядка таблиці таким чином, щоб при повороті на 2700 ці букви прорізали всі осередки квадрату. Переконавшись, що це розміщення букв, при черговому повороті на 900 прорізає нові осередки, потрібно вписувати в ці прорізані осередки букви наступного рядка таблиці (вниз, якщо прорізаних осередків по одній в кожному рядку, як у першому прикладі). Якщо прорізаних осередків в одному рядку небагато, то їх заповнення здійснюється праворуч, як у другому і третьому прикладах. Потім усі букви квадратів заносяться у нову таблицю, причому зберігається їхнє положення у рядку та в стовпці. В кінці, всі букви виписуються в один рядок і, таким чином, виходить шифровка[5].

Приклади шифрування методом решіток:

Приклад №1.

Текст шифровки: ВИПРОБОВУВАТИ_НА

В

И

П

Р

О

Б

О

В

У

В

А

Т

И

__

Н

А

*

*

В

*

О

*

*

*

*

*

*

У

*

И

*

*

О

И

В

У

*

*

*

И

*

Б

*

*

*

*

В

*

_

*

*

*

_

Б

В

И

*

П

*

*

*

*

*

О

А

*

*

*

*

*

Н

*

А

П

Н

О

Р

*

*

*

*

*

В

*

*

Т

*

*

*

*

*

А

Р

Т

В

А

0' 90' 180' 270'

Таким чином, одержали шифровку: ОИВУ_БВИАПНОРТВА

Приклад №2.

Зверніть увагу на особливість, приведену в цьому прикладі: при першому повороті на 90' букви вписані построково (праворуч).

Текст шифровки: КЛЕПАТИ_ ЯЗИКАМИ_

К

Л

Е

П

А

Т

И

_

Я

З

И

К

А

М

И

_

К

*

*

*

*

А

*

Т

*

*

Я

*

*

*

*

*

К

А

Я

Т

*

Л

*

*

И

*

_

*

*

*

*

З

*

*

*

*

И

Л

_

З

Е

*

*

*

*

*

*

*

*

*

И

*

*

А

*

М

Е

А

И

М

*

П

*

*

*

*

*

*

*

*

*

К

И

*

_

*

И

П

_

К

0' 90' 180' 270' шифp

Таким чином, одержали шифровку: КАЯТИЛ_ЗЕАИМИП_К

Приклад №3.

Текст шифровки: ПУСТІ_МРІЇ_МАРНІ

П

У

С

Т

І

_

М

Р

І

Ї

_

М

А

Р

Н

І