Звіт про проходження практики у конструкторському відділі, страница 3

5.1.2  Працівники й службовці підрозділів, лабораторій, бюро, де виконаються роботи, зв'язані про експлуатацію й обслуговування механізмів, машин апаратів, енергосистем й іншого встаткування повинні у своїй діяльності керуватися інструкціями з охорони праці по відповідних професіях і видам робіт.

5.1.3  Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

Працівник зобов'язаний знати до виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила обігу з машинами, механізмами, устаткуванням й іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективної й індивідуальної зашиті;

§  дотримувати зобов'язань по охороні праці, передбачені колективним договором (угодою, трудовою договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства:

§  співробітничати із власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів до усунення будь-який" виробничої ситуації, що створює погрозу його життя або здоров'ю або навколишнім його людям і природному середовищу, повідомляти про небезпеці своєму безпосередньому керівникові або іншій посадовій особі.

5.1.4  Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці. За порушення законодавчих й інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці й представників професійних союзів  винні працівники залучаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.

5.2  Загальні вимоги до пожежної безпеки

5.2.1  Дотримуйте правил протипожежного режиму в технологічних процесах виробництва, на робочих місцях, у цехах і вимагайте цього від своїх підлеглих.

5.2.2  Не допускайте проток легкозаймистих і горючих рідин,   фарб,  лаків і т.д.

5.2.3  Курити можна тільки в спеціально відведених й обладнаних місцях.

5.2.4  Ідучи останнім із приміщення необхідно виключити електромережу за винятком чергового висвітлення.

5.2.5  Забороняється:

-  кидати на підлогу папір,  картон,  промаслені кінці й ганчірки (забирати їх необхідно в спеціальні металеві ящики для відходів і наприкінці робочої зміни видаляти):

-  обвішувати електролампи папером або матерією, застосовувати підв'язку електроламп неізолюючими предметами, вішати на електровимикачі і електропроводку одяг, забивати металеві цвяхи між проводами";

-  підключати до електромережі не передбачені навантаження, електронагрівальні прилади;

-  заміняти перегорілі запобіжники шматками дроту -"жучками".

5.3  Загальні вимоги по електробезпеці

5.3.1  Вплив електричного струму на організм людини напругою 36 В, а в сирих приміщеннях понад 12В небезпечні для життя.

5.3.2  Доторкатися до оголених струмонесучих проводів і незахищених частин електроустаткування  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

5.3.3  У випадку виявлення порушення ізоляції електропроводів, відкритих струмоведучих частин електроустаткування або порушення заземлення варто негайно сповістити про це своєму безпосередньому начальникові для усунення несправності

5.3.4  При роботах, під час виконання яких можливо випадковий дотик струмоведучим частинам, варто застосовувати тільки справні й випробувані діелектричні засоби захисту.

Охорона праці

6.1  Дійсна інструкція розроблена на підставі Закону України "Про охорону праці", "Правил охорони праці при експлуатації ЕОМ" (наказ Міністерства праці й соціальної політики України від 10.02,1999 р. № 21), "Положення про розробку інструкцій про охорону праці" і призначена для проведення інструктажів з охорони праці для користувачів при експлуатації засобів обчислювальної техніки, є нормативним актом по охороні праці обов'язковим для виконання.

6.2  До виконання робіт на засобах обчислювальної техніки (ЗОТ) допускаються особи обох статей, що досягли 18 років, що пройшли навчання, медичне огляд, інструктаж з охорони праці, що мають 1-ю кваліфікаційну групу по електробезпечності.

6.3  Допуск до самостійної роботи фіксується датою й підписом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

6.4  Площа на одне робоче місце повинна становити не менш 6 м2, а обсяг - не менш 20 м3.

6.5  Стосовно світлових прорізів робочі місця з персональним комп'ютером повинні розташовуватися так, щоб природне світло падало збоку, переважно ліворуч.     

6.6  Схеми розміщення робочих місць із персональним комп'ютером повинні враховувати відстані між робочими столами з відеомоніторами (у напрямку тилу поверхні одного відеомонітора й екрана іншого відеомонітора), які повинні бути не менш 2 м, а відстань між бічними поверхнями відеомоніторів - не менш 1,2 м.

6.7  У приміщеннях з персональним комп'ютером щодня повинна проводитися вологе прибирання.

6.8   Тривалість безперервної роботи з персональним комп'ютером без регламентованих перерв не повинна перевищувати 2 г.

6.9   З метою зменшення негативного впливу монотонності доцільно застосовувати чергування операцій осмисленого уведення тексту й числова даних (зміна змісту робіт), чергування редагування текстів й уведення даних.

6.10   За порушення вимог дійсної інструкції винні залучаються до відповідальності, відповідно до діючого законодавства України.

Висновок

Під час проходження практики у відділі №11, мене було ознайомлено з організацією виробництва й технологічним устаткуванням відділу. Мною було вивчено типові технологічні процеси виготовлення деталей ГТД, у наслідку чого був детально пророблений і складений технологічний процес по виготовленню Цапфа ротора ТВТ. Мені був представлений набір інструкцій з техніки безпеки при роботі у відділі й на території підприємства, а також нормативи по охороні праці в повному обсязі, з якими я успішно ознайомився.

                                           Список літератури

1.  Загальне положення про відділ, що діє в Комплексі відповідно до наказу генерального директора НПКГ від 04.12.2002р. №739.

2.  Інструкція  техніки  безпеки  для працівників і службовців № 1.

3.  Інструкція №28-73 «по охороні праці для користувача ( ЦЕОМ, ПЕОМ, сервер, графічні станції, зовнішні пристрої).