Фінансове положення підприємства. Структура активів підприємства (на прикладі ЗАТ завод «Південкабель»), страница 3

А1

А2

А3

А4

№ рядку

Роки

№ рядку

Роки

№ рядку

Роки

№ рядку

Роки

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2008

230

1586,65

2693,05

5234,5

130

22017,95

32971,4

43214,95

100

24392,25

31113,6

44747,4

10

262,85

465,8

641,3

240

3292,45

4416,55

4756,3

140

202,5

216,7

196,1

120

10792

13562,15

16442,45

20

18984,1

11441,85

27350,75

160

7525,1

9161,6

16424,3

250 

1873,35

3076,95

5179,5

30

77542,8

97015

110200,7

170

1392,5

4781,85

8158,3

40

3697,45

9485,4

10308,15

180

2881,95

3170,95

6488,75

45

3262,5

4393,8

6567,95

210

1354,55

1411,3

1533,15

50

34,8

26,4

9

60

4002,8

4158,05

6237,9

270 

93,4

97,65

121,75

Всього:

4879,1

7109,6

9990,8

Всього:

35374,55

51713,8

76015,55

Всього:

37057,6

47752,7

66369,35

Всього:

107880,7

127084

161437,5

Таблиця 2.9

Групи пасивів підприємства, 2007-2009 роки

П1

П2

П3

П4

№ рядку

Роки

№ рядку

Роки

№ рядку

Роки

№ рядку

Роки

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

520

192,65

94,35

0

500

5730,3

5254,8

6858,25

480

0

0

3190,35

300

10394,2

10394,2

10394,2

530

5914,75

14661,3

26566,9

430 

0

0

385,75

330

70822,2

139222,7

184208

540

12115,15

18707,15

39656

340

6599,5

8800

12500

550

285,55

1690,75

1797,6

350

70463,65

32359,25

34955,55

570

1173,1

451,55

737,7

580

710,1

964,3

1484,5

590

5,1

9,3

47,2

610

813,75

1050,4

1129,5

Всього:

21210,15

37629,1

71419,4

Всього:

5730,3

5254,8

7244

Всього:

0

0

3190,35

Всього:

158279,6

190776,2

242057,7


Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконується співвідношення:

А1 ≥ П1;

А2 ≥ П2;

А3 ≥ П3;

А4 ≤ П4.

Далі аналіз ліквідності балансу представимо у вигляді таблиці 2.10.

Згідно з проведеними розрахунками, можна зробити висновок, що баланс підприємства не є абсолютно ліквідним. Зокрема, не виконується вимога А1 ≥ П1, і в 2009 році як і в 2008 році платіжний недолік по цій групі виріс вдвічі. Це свідчить про те, що найбільш термінові зобов'язання підприємства не можуть бути покриті за рахунок абсолютно ліквідних активів, що може загрожувати платоспроможності підприємства.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу використовується загальний показник ліквідності, який дозволяє порівняти баланси, що відносяться до різних періодів, а також різних підприємств. Показник ліквідності розраховується за формулою 2.1.

                        ,                                                 (2.1)

де α - ваговий коефіцієнт, виявлений експериментальним шляхом експертами: α1 = 1; α2 = 0,5; α3 = 0,3.

Даний коефіцієнт показує відношення ліквідних засобів підприємства до суми усіх платіжних зобов'язань і для підприємства має наступні значення:


Таблиця 2.10

Ліквідність балансу ЗАТ завод «Південкабель»,  2007-2009 рр.