Питання до екзамену з дисципліни «Економічна інформатика» (складання VB-проекту, середовище VBA), страница 2

3. Як у середовищі VBA визначити кількість днів між двома датами Дата1 і Дата2. Запишіть приклад.

4. Як у середовищі VBA визначити день тижня чергового нового року. Запишіть приклад.

5. Як у середовищі VBA використається розширений блоковий оператор If. Запишіть приклад.

6. Як у середовищі VBA використається оператор вибору Select Case. Запишіть приклад.

7. Як у середовищі VBA використається блокова структура оператора розгалуження If. Запишіть приклад.

8. Як у середовищі VBA організується цикл із передумовою із застосуванням операторів Do, While, Until. Запишіть приклад..

9. Як у середовищі VBA перетворяться дані з текстового поля в грошовий тип даних. Запишіть приклад..

10. Як у середовищі VBA перетворяться дані з текстового поля в цілий тип даних. Запишіть приклад.

11. Як у середовищі VBA перетворяться дані з текстового поля в дійсний тип даних. Запишіть приклад..

12. Як у середовищі VBA визначити поточний день тижня. Запишіть приклад.

13. Як у середовищі VBA перетворити дані з текстового поля в змінну типу Date. Запишіть приклад.

14. Як у середовищі VBA виконується склейка (конкатенація) текстових даних. Запишіть приклад.

15. Як у середовищі VBA оголосити змінну грошового типу. Запишіть приклад.

16. Як у середовищі VBA визначити, у який день тижня буде Ваш день народження в наступному році. Запишіть приклад.

17. Як у середовищі VBA перетворити текстові дані, що вводять за допомогою функції InputBox, у грошовий тип. Запишіть приклад.

18. Як у середовищі VBA відобразити на формі сучасний момент часу (системний час). Запишіть приклад.

19. Як у середовищі VBA використається однорядковий оператор If.

20. Як у середовищі VBA організувати уведення даних через функцію InputBox.

21. Як у середовищі VBA оголошуються змінні цілого й грошового типів.

22. Як у середовищі VBA зробити форматування часу настання якоїсь події.

23. Як у середовищі VBA зробити форматування дати настання якоїсь події.

24. Як у середовищі VBA визначити, у який день тижня Ви народилися.

25. Як у середовищі VBA визначити, скільки років пройшло між двома датами Дата1 і Дата2.

26. Як у середовищі VBA оголосити змінну цілого типу.

27. Як у середовищі VBA установити режим обов'язкового оголошення змінних.

28. Як у середовищі VBA визначити кількість годин (KolChas) між двома моментами часу Dtm1 й Dtm2.

29. Як у середовищі VBA визначити кількість кварталів (KolKvart) між  

30. Як у середовищі VBA відобразити на формі поточну дату (системну дату). Запишіть приклад.

3 питання білету

Приклад: За допомогою MS Excel зробити розрахунок вартості проданих офісних меблів з урахуванням 10-процентної знижки, якщо вартість покупки перевищує 5 000 грн. Результати розрахунків оформити у вигляді «Відомості продажів товарів». При розрахунках використати відомості про товари з довідкової таблиці. (Додаток 3).

Довідкову таблицю й відомість заповнити. У відомості записати вхідні дані й результати розрахунків, а формули для обчислень стосовно до першого рядка відомості показати нижче довідкової таблиці.

4 питання білету

Приклад: Розробити проект нормалізованої бази даних, що забезпечує облік товарів (мобільні телефони), постачальників, покупців і відомостей про покупку у вигляді структури таблиць і схеми зв'язків між таблицями.

5 питання білету

Заповнити бланк запиту на вибірку з умовами відбору. Приклад: Відібрати покупки за травень місяць 2007 року й вартістю від 1000 до 4000 гривень.


Додаток 1

Екранна форма

Структура даних

Реквізити

Ім'я змінної

Тип даних

Програмний код

Додаток 2

Відповідь на 2 питання білету

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток 3

Прямоугольная выноска: Лист 2Прямоугольная выноска: Лист 1

Формули:

Найменування товару _______________________________________________

Вартість товару, грн. ______________________________________________

Знижка, грн. ________________________________________________________

До оплати, грн. ______________________________________________________

S3 _______________________________________________________________

Додаток 4

Таблиця________________

Таблиця________________

Ім'я поля

Тип даних

Ім'я поля

Тип даних

Таблиця _________________

Таблиця _________________

Ім'я поля

Тип даних

Ім'я поля

Тип даних


Додаток 5

Вираження для розрахунків й умов відбору в запиті:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________