Питання до екзамену з дисципліни «Основи автоматизації проектування» (інформаційні технології, технологічний процес, проектування, методи моделювання)

Страницы работы

Содержание работы

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ
 «ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ»

1.  Поняття інформаційної технології. Три рівні розгляду інформаційних технологій

2.  Інформаційні системи

3.  Базовий технологічний процес

4.  Засоби реалізації інформаційних технологій

5.  Поняття проектування. Сутність процесу проектування

6.  Принципи системного підходу

7.  Властивості і ознаки автоматизованих інформаційних систем

8.  Рівні проектування. Список ієрархічних рівнів

9.  Аспект опису складної системи

10.  Стадії проектування

11.  Моделі та їх параметри у САПР

12.  Класифікація математичних моделей

13.  Імітаційні,  аналогові та  дискретні моделі як різновид алгоритмічної моделі

14.  Проектні процедури

15.  Класифікація завдання прийняття рішень 

16.  Життєвий цикл промислових виробів

17.  Різновид систем САПР машинобудівної галузі

18.  Структура САПР (класифікація підсистем)

19.  Види забезпечення САПР

20.  Класифікація САПР (за групами)

21.  Призначення CALS-технологій

22.  Види забезпечення CALS-технологій

23.  Етапи проектування автоматизованих систем

24.  Етапи спадного проектування автоматизованих систем

25.  Вимоги до математичних моделей

26.  Функціональні й структурні математичні моделі

27.  Методика одержання математичних моделей

28.  Ієрархія математичних моделей у САПР

29.  Моделі на мікро-, макро- і метарівні

30.  Подійний метод моделювання

31.  Типовий маршрут обробки даних геометричного моделювання

32.  Різновиди геометричного моделювання

33.  Основні підходи до побудови й представлення геометричних моделей

34.  Графічний процесор

35.  Основні етапи обробки зображення у графічному процесорі

36.  Основні вимоги, які пред'являються до автоматизованих систем керування підприємством

37.  Характерні риси сучасних автоматизованих систем керування підприємством

38.  Підсистеми автоматизованих систем керування підприємством

39.  Логістичні системи

40.  Основні функції логістичних систем

41.  Інформаційна логістика

42.  Системи взаємовідносин з замовниками

43.  Ієрархічні рівні автоматизованих систем керування технологічними процесами

44.  Типи САПР в галузі машинобудування (CAD, CAM, CAE системи)

45.  «Тяжкі» системи САПР

46.  САПР «середнього» рівня

47.  «Легкі» САПР

48.  Основні функції CAD-систем

49.  Основні характеристики CAD-систем

50.  Основні функції САЕ-систем

51.  Основні функції САМ-систем

52.  Основні підсистеми САПР-систем

53.  Геометричне (графічне) ядро

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
32 Kb
Скачали:
0