Продаж товарно-матеріальних цінностей та розрахунки з покупцями: Лабораторна робота

Страницы работы

Содержание работы

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Продаж товарно-матеріальних цінностей та розрахунки з покупцями

Мета: відобразити в системі «1С: Підприємство 8.0. Управління виробничим підприємством» оформлення договірних зобов’язань з покупцями та замовниками товарів, формування заказів на постачання необхідного переліку товарів, проведення безготівкових розрахунків з покупцями та замовниками, оформлення відвантаження товарів та відображення податкових зобов’язань.

Хід роботи

Для виконання даної лабораторної роботи ввімкніть інтерфейс «Управление продажами».

6.1. Введеннявідомостейпро контрагента (покупця).

Необхідно в довіднику «Контрагенты»(ПРОДАЖИ – КОНТРАГЕНТЫ) в ПОКУПАТЕЛИ створити групу (рис. 6.1).

Рис. 6.14. Створення групи покупців організації

В цій групі необхідно створити запис за покупцем ВАТ «Сайгон». Інформація вноситься згідно закладкам: ОБЩИЕ (рис. 6.2), КОНТАКТЫ (рис. 6.3), СЧЕТА И ДОГОВОРЫ (6.4).

Рис. 6.2. Заповнення інформації на закладці «Общие»

Рис. 6.3. Заповнення інформації на закладці «Контакты»

Рис. 6.4. Заповнення інформації на закладці «Счета и договоры»

6.2. Формування договору з покупцем.

Складіть договір з покупцем ВАТ «Сайгон» та вкажіть його як основний. Для цього необхідно заповнити наступні закладки: «Свойства» (рис. 6.5), «Дополнительно» (6.6) и «Налоговый учет» (рис. 6.7).

Рис. 6.5. Заповнення закладки «Свойства»

Рис. 6.6. Заповнення закладки «Дополнительно»

Рис. 6.7. Заповнення закладки «Налоговый учет»

6.3. Оформлення операцій продажу товарів.

а) Оформлення попередньої домовленості про продаж товарів за допомогою документу "Заказ покупателя"

Документ "Заказ покупателя" призначено для оформлення попередньої домовленості з покупцем стосовно придбання товарів(ЗАКАЗЫ – ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ) і може бути документом, на підставі якого проводиться оплата и получение позиций номенклатуры (рис. 6.8).

 

Рис. 6.8. Заповнення документу "Заказ покупателя"

Друковану форму «Заказ покупателя» можна сформувати за допомогою кнопки  (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Друкована форма «Заказ покупателя»

Натисніть на кнопку "Анализ" й отримайте розширений звіт про стан заказу покупця (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Результати звіту «Анализ»

б) Оформлення попередньої домовленості про купівлю товарів за допомогою документу"Счет на оплату покупателю"

Для оформлення подібних домовленостей призначений документ "Счет на оплату покупателю" та може бути документом, на підставі якого контролюэться проплата й реалізація позицій номенклатури (ЗАКАЗЫ – СЧЕТ НА ОПЛАТУ ПОКУПАТЕЛЮ) (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Формування документу "Счет на оплату покупателю"

В рамках цього документу контролюється отримання грошових коштів від покупця за товари, вказані в «Заказ покупателя» й оформлюється реалізація товарів та послуг покупцю за оформленим рахунком.

Для оформлення оплати за рахунком, на підставі документа "Счет на оплату покупателю" можна виписати документ "Приходный кассовый ордер" у випадку готівкової оплати або зафіксувати безготівкову оплату за допомогою документа «Платежное поручение входящее» з наступним його акцептом.

Вибуття позицій номенклатури за виписаним заказом оформляється за допомогою документа "Реализация товаров и услуг".

в) Для планування надходження грошових коштів від покупця за  використовується документ "Планируемое поступление денежных средств" (використати можливість введення на підставі документу «Заказ покупателя» або"Счет на оплату покупателю")(рис. 6.12).

Рис. 6.12. Формування документу " Планируемое поступление денежных средств "

г)Облік списання грошових коштів при безготівкових розрахунках проводиться за допомогою документа "Платежное поручение входящее", яке можна сформувати за допомогою кнопки . Підставою можуть бути як "Планируемое поступление денежных средств", так й "Счет на оплату покупателю"(рис. 6.13).

Документ призначений для обліку отримання безготівкових грошових коштів на рахунок підприємства.

Рис. 6.13. Формування документу "Платежное поручение входящее"

За даним документом сформувалися бухгалтерські проведення (ПЕРЕЙТИ – ЖУРНАЛ ПРОВОДОК (БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ)) (рис. 6.14).

Рис. 6.14. Бухгалтерська проводка отримання авансового платежу за товари

д) Для фіксації факту реалізації (відвантаження) товарів необхідно оформити документ "Реализация товаров и услуг".

За умови відвантаження товарів покупцю вибирається договір, в якому встановлено вид договору "С покупателем" чи "Бартерный". Документ "Реализация товаров и услуг"сформуйте на підставі документа "Счет на оплату покупателю"(рис. 6.15, 6.16).

Рис. 6.15. Заповнення закладки «Товары» документу "Реализация товаров и услуг"

Рис. 6.16. Заповнення закладки «Параметры взаиморасчетов» документу "Поступление товаров и услуг"

Документ «Реализация товаров и услуг» може бути проведений по бухгалтерському й податковому обліку. В том випадку, якщо в документі встановлено відповідні прапорці обліку в бухгалтерському й податковому обліку («бух.учет» й «налог.учет»), то в табличній частині документа за кожною товарною позицією заповнюються реквізити бухгалтерського й податкового обліку.

Після проведення даного документу за ним сформувались бухгалтерські проведення (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Бухгалтерські проведення за документом "Реализация товаров и услуг"

Друковану форму документу "Реализация товаров и услуг"сформуйте за допомогою кнопки  (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Друкована форма документу "Реализация товаров и услуг"

є) Оформлення податкового зобов’язання за даною операцією оформлюється документом «Налоговая накладная» (використати режим введення на підставі раніш оформленого документу "Реализация товаров и услуг") (рис. 6.19).

Рис. 6.19. Формування документу «Налоговая накладная»

За даним документом сформувались бухгалтерські проведення (рис. 6.20).

Рис. 6.20. Бухгалтерські проведення за документом «Налоговая накладная»

Друковану форму документу "Налоговая накладная"сформуйте за допомогою кнопки  (рис. 6.21).

Рис. 6.21. Друкована форма документу «Налоговая накладная»

6.4. У випадку, якщо необхідно відобразити залишки товарів на складі без указівки конкретного постачальника, то для цього використовується документ «Оприходование товаров» (інтерфейс «Управление запасами» «Инвентаризация») (рис. 6.22).

Рис. 6.22. Заповнення закладок документу «Оприходование товаров»

За даним документом при проведенні формуються проводки (рис. 6.23).

Рис. 6.23. Проводки за документом «Оприходование товаров»

6.5. Для відстеження результатів за проведеними операціями сформуйте обігово-сальдову відомість за січень 2012р. (ОТЧЕТЫ – БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ – ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (БУХ.)). Заповнити даний документ (вибрати Вашу організацію та вказати період формування звіту – з 01.01.2012 до 31.01.2012) за кнопкою Сформировать (рис. 6.23)

Рис. 6.23. Формування обігово-сальдової відомості

Похожие материалы

Информация о работе