Формування і використання прибутку підприємств

Страницы работы

Содержание работы

Тема. Формування і використання прибутку підприємств.

ЗАВДАННЯ 1. За даними ТОВ “Павлівське” на поточний рік визначити валовий прибуток від реалізації основних видів продукції рослинництва та тваринництва

                                                                                                     Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку валового прибутку

Види продукції

Реалізація за прогнозом, т

Середня ціна 1 т (з ПДВ), грн.

Собівартість 1 т, грн.

Пшениця озима

1670

615

347

Ячмінь

1700

440

380

Овес

1560

515

517

Цукровий буряк

1540

348

284

Соняшник

1341

588

865

Молоко

М'ясо ВРХ

М'ясо свиней

Розрахунок провести в наступній таблиці.

Таблиця 2

РОЗРАХУНОК ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ТОВ “ПАВЛІВСЬКЕ”

Види продукції

Реалізація, т

Середня ціна 1т, грн.

Собівартість 1 т, грн.

Чистий доход від реалізації, тис. грн.

Сума ПДВ, тис. грн.

Доход від реалізації, тис. грн.

Собівартість всього, тис. грн.

Валовий прибуток, тис. грн.

Рентабельність, %

Пшениця озима

Ячмінь

Овес

Цукровий буряк

Соняшник

Молоко

М'ясо ВРХ

М'ясо свиней

Разом

ЗАВДАННЯ 2. Визначити суму прибутку від операційної, звичайної діяльності, чистого прибутку на поточний рік, використовуючи дані попередніх завдань.

Вихідні дані :

-  валовий прибуток від основних видів продукції рослинництва – (взяти із завдання 1)

-  доход від операційної оренди активів – 126 тис. грн.

-  відшкодування раніше списаних активів – 24 тис. грн.

-  адміністративні витрати – 38 тис. грн.

-  витрати на збут – 21 тис. грн.

-  сумнівні борги – 7 тис. грн.

-  доход від участі в капіталі – 40 тис. грн.

-  доход від реалізації фінансових інвестицій  - 27 тис. грн.

-  витрати фінансової діяльності – 16 тис. грн.

-  податок на прибуток від звичайної діяльності – 25% від суми прибутку від звичайної діяльності.

                                                                                                            Таблиця 3

Звіт про фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний

період

За

попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Валовий :

- прибуток

050

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності :

- прибуток

100

- збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування :

- прибуток

170

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності :

- прибуток

190

- збиток

195

Надзвичайні :

- доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий :

- прибуток

220

- збиток

225

ЗАВДАННЯ 3. Скласти план використання чистого прибутку за даними ТОВ “Світанок”.

Рішенням зборів колективу ТОВ “Павлівське” отриманий чистий прибуток планується розподілити таким чином :

-  платежі в бюджет – 10%,

-  відрахування в резервний фонд – 9%,

-  збільшення статутного фонду – 23%,

-  виробничий розвиток – 20%,

-  соціальний розвиток – 12%,

-  заохочування – 6%,

-  поповнення оборотних засобів та інші цілі – решта

Таблиця 4

План використання прибутку

Напрями використання

Код рядка

Сума,

тис. грн.

Платежі в бюджет

100

Відрахування в резервний фонд

110

Використання на :

Збільшення статутного капіталу

120

Розвиток виробництва

130

Соціальний розвиток

140

Заохочування

150

Поповнення оборотних активів та інші цілі

170

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
76 Kb
Скачали:
0