Проектування установки сепаратора СМЦ-100-80-1,6 призначеної для очищення природного газу від крапельної рідини і механічних домішок (Розрахунково-конструкторська частина дипломної роботи), страница 3

1.4.1.3 Поверхні деталей мають бути очищені|обчищені| від бризг металу, отриманих|одержувати| в результаті|внаслідок| термічного різання і зварки|зварювання|.

1.4.1.4 Задирки мають бути видалені|віддалені| і гострі кромки деталей і вузлів притуплені.

1.4.1.5 Зварні шви судин|посудин| мають бути розташовані|схильні| так, щоб забезпечити можливість|спроможність| їх візуального огляду і контролю якості неруйнуючим методом (УЗД|вузд|, радіографією і ін.), а так само усунення в них дефектів.

1.4.1.6 Внутрішня поверхня корпусу і штуцерів до збірки|збирання| мають бути очищені|обчищені| від окалини, що відшаровується від окалини і грязі|бруду|.

1.4.1.7 Зварні шви мають бути зачищені врівень з|із| його внутрішньою поверхнею.

1.4.1.8 Після|потім| складання|збирання| і зварювання|зварювання| обичайок корпус (без днищ) повинен задовольняти наступним|слідуючим| вимогам:

а) відхилення по довжині не більш ±0,3% від номінальної довжини, але|та| не більш ±75 мм;

б) відхилення від прямолінійності не більше 2 мм на довжині 1 м, але|та| не більше 20 мм при довжині корпусу до 10 м і не більше 30 мм при довжині корпусу понад 10 м.

При цьому місцева непрямолінійність не враховується:

- у місцях зварних швів;

- у зоні варки штуцерів і люків в корпус;

- у зоні конусності| обичайки, використовуваної для досягнення допустимих зсувів|зміщень| кромок в кільцевих швах апаратів, що мають еліптичні або відбортовані| конічні днища;

в) відхилення від прямолінійності корпусу (без днищ) апаратів з|із| внутрішніми устроями, що встановлюються в зібраному вигляді|виді|, не перевищує величину номінального зазору між внутрішнім діаметром корпусу і зовнішнім діаметром пристрою|устрою| на ділянці установки.

1.4.1.9 Відхилення внутрішнього діаметру корпусу і днищ апарату допускається не більш ±1% номінального діаметру.

Відносна овальність корпусу і відбортованої| частки|частини| днищ апарату не повинна перевищувати 1%.

1.4.1.10 Для днищ, що виготовляються штампуванням, допускається стоншування стінки в зоні відбортовки| до 15% від початкової|вихідної| товщини заготівки|заготівлі|.

1.4.2 Вимоги до виготовлення апарату

1.4.2.1 Апарат виготовити відповідно до ОСТ 26-291-94 і «Правилами пристрою|устрою| і безпечної експлуатації судин|посудин|, що працюють під тиском|тисненням|».

1.4.2.2 Зварні шви №№1.5,7,19  контролювати УЗД|вузд| або рентгенопросвічювання| в об'ємі|обсязі| 100% . Шви №№8,16.18, недоступні для рентгенопросвічювання| або УЗД|вузд|, контролювати відповідно до галузевої інструкції РД 26-11-01-85 в об'ємі|обсязі| 100%.

1.4.2.3 Сепаратор гідро випробувань водним розчином з інгібітором корозії М1 по ТУ6-02-1132-82 з концентрацією 15% тиском Рпр=2,2 МПа протягом 10 хвилин, Ррасч=1,6 Мпа.

1.4.2.4 Допускається заміна інгібітору корозії М1 на нітрит натрію (30-50 грам на 1 літр води) і кальциновану соду (3-5 грам на 1 літр води).

1.4.2.5 Складання|збирання| різьбових з'єднань|сполук| провести|виробляти| із застосуванням противозадирного| мастила|змащування| «Свінцоль-01» ТУ38-101577-76.

1.4.2.6 Апарат термообробити для зняття напруги|напруження|.

1.4.2.7 Приварювання транспортних вушок| випробувати підніманням|підняттям| апарату з|із| додатковим вантажем|тягарем| G=900| кг. Груз закріпити до опори апарату. Надриви, тріщини в зварних швах і залишкові деформації елементів вушок| не допускаються.

1.5 Перевірочні розрахунки елементів апарату

1.5.1 Циліндрова обичайка корпусу під надлишковим внутрішнім тиском [3]


Малюнок 1.3 – Ескіз обичайки

Початкові|вихідні| дані:

Dвн=1400 мм

Ррr=1,6 МПа

tR=80 0C

матеріал – 09Г2С-6 ГОСТ 5520-79

Визначаємо товщину стінки обичайки:

,                                                                  (1.1)

Розрахункова товщина стінки обичайки в робочих умовах:

,                                                              (1.2)                    

 де    Ррr - розрахунковий тиск в робочих умовах, Р= 1,6 МПа;

        Dвн - внутрішній діаметр обичайки, Dвн=1400 мм;

- напруга, що допускається, при температурі tR=80 0C   =182 МПа;

 R - коефіцієнт міцності зварного шва R=1,0.

Розрахункова товщина стінки обичайки в умовах гідровипробування|:

.

,                                                             (1.3)

де     - розрахунковий тиск в умовах гідровипробування , МПа;

    - напруга|напруження|, що допускається, в умовах гідровипробування |, МПа;

    ,                                                                          (1.4)

де     - межа текучості матеріалу при 20 0С ;

        

         ,                                                                      (1.5)

        

        

         Тоді

         Визначаємо спільне|загальне| значення прибавок:

,                                                                             (1.6)

де     с1 - прибавка для компенсації корозії і ерозії, с1=3,0 мм;

с2 - прибавка, що враховує мінусове граничне відхилення на товщину  листа, с2=0,8 мм;

        с3 - технологічна прибавка, с3=0;

с=3,0+0,8+0=3,8| мм

Виконавча товщина стінки обичайки:

,                                                                                           (1.7)

S=6,21+3,8=10,01| мм

Приймаємо S=12| мм

Умова використовування розрахункових формул:

                                                                                 (1.8)

Умова виконується, звідси слідує|прямує| що формули застосовні.

Внутрішній надлишковий|надмірний| тиск|тиснення|, що допускається, в робочих умовах:

        ,                                                         (1.9)

Внутрішній тиск|тиснення|, що допускається, в умовах гідровипробування |:

,                                                        (1.10)

Перевіряємо умови

;

Умова  виконується,  отже,  вибрана  товщина  стінки  обичайки задовольняє  умові  міцності апарату в умовах гідровипробування | і в робочих умовах.

1.5.2 Еліптичне днище апарату під надлишковим внутрішнім тиском [3]


Малюнок 1.5 - Ескіз еліптичного днища

Початкові|вихідні| дані:

Dвн=1400 мм

Ррr=1,6 МПа