Проектування установки сепаратора СМЦ-100-80-1,6 призначеної для очищення природного газу від крапельної рідини і механічних домішок (Розрахунково-конструкторська частина дипломної роботи)

Страницы работы

Содержание работы

1 Розрахунково-конструкторська частина|частина|

1.1 Короткий опис виробу, принцип дії, сфера застосування

Проектована установка сепаратора СМЦ-100-80-1,6 призначена для очищення природного газу від крапельної рідини і механічних домішок|нечистот|. Застосовується у складі компресорних станцій магістральних газопроводів, а також поблизу нафто- і газодобувних свердловин|щілин|.

Малюнок 1.1 – Пристрій|устрій| сепаратора

        Проектованим сепаратором є вертикальний циліндровий суцільнозварений  апарат.

Основною частиною сепаратора (малюнок1.1) є корпус, що складається з двох зварених між собою циліндрових обичайок  нижньою 3  і верхньою 4. Зверху і знизу до корпусу приварюються еліптичні днища 6 і 7. Усередині корпусу розташований сепараціонний елемент – мультициклон 5. Для підігрівання рідини, що скупчилася в кубовій частці сепаратора, служить змійовик-підігрівач 2, підключений до станційної системи теплопостачання через штуцери Г1 і Д1. Зовні корпусу є технологічні штуцера А1 і Б1 для входу і виходу газу. Для огляду і ремонту деталей внутрішньої начинки сепаратора в кубовій частці розташований  люк-лаз Е1.

Для кріплення апарату до фундаменту служить циліндрова спіднича опора 1.

Сепаратор працює таким чином: природний газ поступає через вхідний патрубок А1 сепаратора, потрапляючи у верхню частину елементу сепарації 5, де відбувається розкручування газового потоку по внутрішніх стінках корпусу. За рахунок зміни направлення руху газу і дії відцентрової сили відбувається відділення крапель рідини і механічних домішок, які стікають по конусній частці циклону в кубову частину сепаратора. Газ виходить через вихлопну трубу мультициклона 5 у верхню частину апарату, після чого віддаляється з апарату через вихідний патрубок Б1. Конденсат і механічні домішки, присутні в кубовій частині, досягши заданого рівня автоматично зливаються в ємкість через штуцер В1.

1.2  Принципова схема, технічна характеристика виробу. Визначення  групи апарату

Залежно від розрахункових параметрів (тиск і температури) і характеру робочої середи судини і апарати підрозділяються на групи. Група для апарату визначається згідно вимогам таблиці 1 [1]. Оскільки в нашому апараті знаходиться природний газ при розрахунковому тиску 1,6 МПа і температурою 800С, що у свою чергу є вибухонебезпечною, пожаронебезпечною і шкідливою середою, апарат слід віднести до 1 групи судин і апаратів по ОСТ 26-291-94.

А1 – вхід газу, Б1 – вихід газу, В1 – злив конденсату

Г1 – вхід теплоносія, Д1 – вихід теплоносія

Е1 – люк-лаз,  Ж1 – дренаж

Малюнок 1.2 - Принципова схема апарату.

Таблиця 1.1 - Технічна характеристика апарату.

Найменування показників

Значення

Корпус

Підігрівач

1

2

3

Продуктивність по газу, м3/час

93750

-

Тиск МПа

робоче, не більш

1,35

до 0,6

розрахункове

1,6

0,8

 при гідровипробуванні

1,7

1,0

Температура, 0С

робоча

50-55

120

розрахункова

80

150

мінімально-допустима стінки, що знаходиться під тиском

мінус 40

-

Робоча середа

Найменування

природний газ з вмістом H2S не більше 1342 мг/нм3, конденсат

вода

Категорія і група

вибухонебезпеки

по ГОСТ 12.1.011-78

11А – Т3

-

Клас небезпеки по

ГОСТ 12.1.005-76

4

-

Надбавка на корозію, мм

3

1,5

Номінальний об'єм, м3

13

-

Група апарату по ОСТ 26-291-94

1

Категорія апарату згідно

 РД 26-02-63-87

 _

V

Термін служби, років

15


1.3  Вибір матеріалу елементів виробу. Заходи щодо захисту від корозії

При виборі матеріалів для виготовлення апарату (складальних одиниць, деталей) повинні враховуватися: розрахунковий тиск|тиснення|, температура стінки (мінімальна негативна|заперечна| і максимальна розрахункова), хімічний склад і характер середи|середовища|, технологічні властивості і корозійна стійкість матеріалів. Також при виборі матеріалів для судин|посудин| і апаратів, що встановлюються на відкритих|відчиняти| майданчиках або в не опалювальних приміщеннях|помешканнях|, необхідно враховувати:

а) абсолютну мінімальну температуру зовнішнього повітря даного району, якщо температура стінки судини|посудини|, що знаходиться|перебуває| під тиском|тисненням|, може  стати негативною|заперечною| від дії навколишнього|довколишнього| повітря;

б) середню температуру повітря найбільш холодної п'ятиденки даного району із|із| забезпеченістю 0,92, якщо температура стінки судини|посудини|, що знаходиться|перебуває| під тиском|тисненням|, позитивна.

Враховуючи вищевикладене і те, що проектований апарат встановлюється в холодній кліматичній зоні, то для виготовлення основних деталей корпусу (обичайок, днищ) слід узяти сталь низколеговану|  марки 09Г2С-6.

 Сталь 09Г2С.

Заміна: 09Г2, 09Г2ДТ|, 10Г2С|, 09Г2Т|.

Призначення: різні деталі і елементи металоконструкцій, що працюють при температурі від -70 до +425 0С під тиском (2) с.106.     

Технологічні властивості.

Температура кування, 0С: початкова 1250, кінцева 850.

Зварюваємість - зварюється без обмежень. Способи зварки|зварювання|: РДС, АДС під флюсом і газовим захистом, ЕШС.

Схильність до відпускної крихкості - не схильна.

Таблиця 1.2 - Хімічний склад сталі  09Г2С|

   У відсотках|процентах|

С

Si

Mn

Cr

Ni

Cu

P

S

As

N

не більше

                             не більше

0,12

0,5-0,8

1,5-1,7

0.30

0.30

0.30

0.035

0.040

0.08

0.008

Таблиця 1.3 - Механічні властивості сталі 09Г2С|

Похожие материалы

Информация о работе