Способи й методи обліку витрат. Системи калькулювання та управління витратами, страница 4

3.       Визначення загальної суми витрат на виробництво продукції за період.

При методі FІFO і методі середньозваженої собівартості сума витрат за період розраховується так: сума витрат незавершеного виробництва на початок періоду й витрат поточного періоду.

4.       Розрахунок собівартості еквівалента одиниці готової продукції.

При методі середньозваженої собівартості: відношення суми витрат на виробництво до загальної кількості еквівалентів готової продукції.

Метод FІFO: відношення суми витрат періоду до кількості еквівалентів готової продукції поточного періоду.

5.       Розподіл виробничих витрат

При методі середньозваженої собівартості: добуток кількості еквівалентів готової продукції по кожній статті витрат у складі готової продукції на собівартість еквівалентної одиниці для кожної статті витрат.

При методі FІFO: собівартість готової продукції містить у собі витрати на завершення обробки одиниць виробів, наявних на початок періоду, витрати поточного періоду, витрати незавершеного виробництва. Незавершене виробництво на кінець періоду в цьому методі містить у собі витрати, які були в поточному періоді.

Застосування цих методів розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 1.

Є наступні дані про виробничі витрати механічного цеху за жовтень 2008 року (Таблиця 6.1).

Таблица 6.1

Вихідні дані

з/п

Показник

Кількість, шт

Витрати, грн.

Матеріали

Зарплата

ЗВВ

1

НЗВ на початок місяця (матеріали – 100%, обробка – 60%)

35000

40000

45000

15000

2

Запуск у виробництво в жовтні

80000

91400

102900

34200

3

НЗВ на кінець місяця (матеріали – 100%, обробка – 85%)

50000

?

?

?

Необхідно визначити собівартість виготовленої продукції й незавершеного виробництва на кінець місяця з використанням системи калькулювання за процесами за умови оцінки запасів методом ФІФО й методом середньозваженої собівартості.

Розв’язання.

Таблица 6.2

Метод ФІФО

з/п

Показник

Розрахунок

Витрати, грн.

Матеріали

Зарплата

ЗВВ

1

Випуск готової продукції

НЗВпм+Запуск-НЗВкм

65000

65000

65000

2

НЗВ на початок місяця

Кількість штук в НЗВпм*Ступінь готовності

35000*100%= 35000

35000*60%= 21000

35000*60%= 21000

3

НЗВ на кінець місяця

Кількість штук в НЗВкм*Ступінь готовності

50000*100% = 50000

50000*85% =42500

50000*85% =42500

4

Всього

Ряд.1-Ряд.2+Ряд.3

80000

86500

86500

5

Витрати за місяць

Вих. дані

91400

102900

34200

6

Собівартість еквівалентної одиниці

Ряд.5 / Ряд.4

1,143

1,19

0,395

Умовні позначки: НЗВпм - незавершене виробництво на початок місяця; НЗВкм - незавершене виробництво на кінець місяця; ЗВВ - загальновиробничі витрати.

Розрахунок собівартості готової продукції здійснюється у наступній послідовності:

1)  оцінюються витрати на виробництво готової продукції у поточному періоді:

а) матеріали (65000 – 35000)*1,143 = 34290 грн.

б) зарплата (65000 – 21000)*1,19 = 52360 грн.

в) ЗВВ (65000 – 21000)*0,395 = 17380 грн.

Всього собівартість готової продукції за період 34290+52360+17380 = 104030 грн.

2)  оцінюються витрати на виробництво готової продукції, що здійснені у минулому звітному періоді 40000+45000+15000 = 100000 грн.

3)  Всього собівартість готової продукції на складі: 104030+100000 = 204030 грн.

Оцінка НЗВ на кінець місяця:

Матеріали                        50000*1,143 = 57150 грн.

Зарплата                          42500*1,19 = 50575 грн.

ЗВВ                                   42500*0,395 = 16787,5 грн.

Разом:                                                        124512,5 грн.

Далі розглянемо оцінку собівартості готової продукції та залишки незавершеного  виробництва на кінець періоду у випадку використання методу середньозваженої собівартості.

Таблиця 6.3

Метод середньозваженої собівартості

з/п

Показник

Розрахунок

Витрати, грн.

Матеріали

Зарплата

ЗВВ

1

НЗВ на кінець місяця

Кількість штук в НЗВкм*Ступінь готовності

50000*100% = 50000

50000*85% =42500

50000*85% =42500

2

Випуск готової продукції

НЗВпм+Запуск-НЗВкм

65000

65000

65000

3

Разом

Ряд. 1 + Ряд.2

115000

107500

107500

4

НЗВ на початок месяця

Вихідні дані

40000

45000

15000

5

Витрати за місяць

Вихідні дані

91400

102900

34200

6

Всього

Ряд.4+Ряд.5

131400

147900

49200

7

Собівартість эквівалентної одиниці

Ряд.6 / Ряд.3

1,143

1,376

0,458

8

Собівартість готової продукції

Ряд. 1 *Ряд.6

65000*(1,143+1,376+0,458=

193505

9

НЗВ на кінець місяця

Стр.1*Стр. 7

50000*1,143= 57150

42500*1,376= 58480

42500*0,458 =19465

Загальна оцінка незавершеного виробництва на кінець місяця становить 57150+58480+19465 = 135095 грн.