Вплив зміни амортизаційних витрат на собівартість продукції. Визначення питомої ваги товарної продукції випуску звітного періоду у загальному обсягу реалізації. Проведення факторного аналізу рентабельності підприємства

Страницы работы

Содержание работы

Вариант 10

Завдання 1

Необхідно:

Визначити вплив зміни амортизаційних витрат на собівартість продукції за наступними даними:

План

Звіт

Амортизаційні витрати, тис.грн

400

420

Питома вага амортизаційних витрат у собівартості продукції, %

-

25

∆САВ, %=(1-ІАВ)*П

ІАВ=АВФ/АВпл.

∆САВ, %=(1-420/400)*25=-1,25%

Висновок: За рахунок збільшення амортизаційних витрат собівартість збільшилась на 1,25%


Завдання 2

Необхідно:

визначити питому вагу товарної продукції випуска звітного періоду у загальному обсягу реалізації та зробіть висновки о структурі реалізації, тис.грн.

План

Звіт

Відхилення

Реалізація продукції

3000

3100

100

Приріст залишків нереалізованої товарної продукції

-40

+10

50

Випуск товарної продукції (1стр.+2стр.)

2960

3110

150

Висновок: Таким чином за рахунок збільшення випуска продукції виріс на 150 тис.грн., а за рахунок росту нереалізованої товарної продукції знизився на 50 тис.грн.

Завдання 3

Необхідно:

визначити стан дебіторської заборгованності підприємства;

проаналізувати структуру дебіторської заборгованності за контрагентами та за строками виникнення;

зробити висновки.

Вихідна інформація:

Дані для проведення дослідження ТзОВ «Гамалія», грн.

Контрагент

Загальна сума

Уд. вес,%

Поточний місяц

Уд. вес,%

30-60 днів

Уд. вес,%

61-90 днів

Уд. вес,%

91-120 днів

Уд. вес,%

Більше 120 днів

Уд. вес,%

ТзОВ «Україна»

14900

23,50

3550

19,97

7500

26,51

1850

21,95

-

-

2000

38,46

ТзОВ «Віват»

21000

33,12

4270

24,02

8530

30,15

5000

59,31

-

-

3200

61,54

ПП «Космос»

5000

7,89

2440

13,72

2560

9,05

-

-

-

-

-

-

ТзОВ «Ліра»

12500

19,72

4520

25,42

4200

14,85

1580

18,74

2200

59,46

-

-

ВАТ «Сатіра»

10000

15,77

3000

16,87

5500

19,44

-

-

1500

40,54

-

-

Итого

63400

100

17780

100

28290

100

8430

100

3700

100

5200

100

Вывод:  проанализировав структуру ДЗ ТзОВ «Гамалия» видно, что по общей сумме ДЗ наибольшуя часть принадлежит ТзОВ «Виват», кот составляет 33,12 %, а наименьшее значение принадлежит ПП «Космос» - 7,89%.В текущем месяце ситуация немного меняется и теперь наибольшую задолженность имеет  ТзОВ «Лира» , кот составляет 25,42%, а наименьшую - ПП «Космос» и состовляет 13,72%. ДЗ со сроком погашения 30-60 дней - наибольшую деб.зад-ть имеет ТзОВ «Віват»(30,15%), а наименьшую - ПП «Космос» (9,05%), что для него характерно и в предыдущем периоде. А со сроком погашения 61-90 дней видно,что наибольшую часть занимает ТзОВ «Виват»(59,31%), а наименьшую- ТзОВ «Ліра»,что составляет 18,74%. Также у предприятия сущ-ет ДЗ со сроком погашения 91-120 дней(ТзОВ «Лира»- 59,46% и ВАТ «Сатира» - 40,54%) и со сроком более 120 дней у предприятий: ТзОВ «Україна»( 38,46%) и ТзОВ «Виват» (61,54%). Это все говорит о том, что на предприятии состояние ДЗ таково:общая сумма составляет 63400грн

.,из которых за текущий месяц 17780 грн.,а также со сроком 30-60 дней - 28290грн. Также видно, что у предприятия есть значительная доля просроченой ДЗ в сумме 3700 и 5200 грн. и это говорит о нестабильном финансовом состоянии предприятия.
Завдання 4

Необхідно: провести факторний аналіз рентабельності підприємства за даними наступної таблиці

Аналіз рентабельності підприємства

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхил.

1

Чистий прибуток, тис. грн.

240

280

40

2

Середньорічна величина виробничих фондів, тис.грн.

1680

1670

-10

3

Обсяг реалізованої продукції, тис.грн.

1300

1200

100

4

Рентабельність підприємства, %

14,2857

16,7665

2,4808

5

Реалізація на 1 грн. виробничих фондів, коп.

0,77

0,72

0,05

6

Прибуток на 1 грн. реалізації, коп.

0,18

0,23

0,05

Рентабельність підприємства = (Чистий прибуток/ середньорічна величина виробнич. фондів)*100%;

Реалізація на 1 грн. виробничих фондів = Обсяг реалізованої продукції / Середньорічна величина виробничих фондів;

Прибуток на 1 грн. реалізації = (Чистий прибуток)/( Обсяг реалізованої продукції).

Висновок:

В результаті проведення факторного аналізу було встановлено, що рентабельність підприємства збільшилась на 2,49% в звітному році в порівнянні з минулим роком. На це уплинуло збільшення чистого прибутку на 40 тис.грн.

Похожие материалы

Информация о работе